Minek nevezzelek?

A Köztársasági Elnök 98/2001. (VIII. 27.) számú határozatával Kimle község Károlyháza településrészét Károlyháza néven községgé nyilvánította. A határozat értelmében a 2002. évi önkormányzati választások óta a 2300 fős Kimlével szinte összenőtt, 550 lelkes, 11km2-en elterülő Károlyháza önálló település.

A vasútállomás is az újonnan megalakult község közigazgatási területére esik, és Károlyháza képviselőtestülete szerint a felvételi épület tetején levő névtábla is a valóságot kell, hogy tükrözze. Így levelet küldtek a MÁV Vezérigazgatóságára, amiben kérték a névtábla cseréjét. A vasúttársaság álláspontját Perger Imre, a MÁV ZRt Vasúti Szolgáltatás-fejlesztési Főosztályának vezetője fejtette ki: a név megváltoztatására kizárólag akkor kerülhetne sor, ha Kimle lemond az állomásnévről, és Károlyháza vállalja a névváltoztatással kapcsolatos költségeket. A névváltoztatásban illetékes földrajzi-név bizottság egyébként április 17-i ülésén elutasította a névváltoztatási javaslatot. Szükségesnek tartotta továbbá azt is elmondani, hogy a vasúti menetrend állomási névmutatójának 185. oldalán megtalálható Károlyháza neve: Károlyháza (lásd Kimle) formában.

Belső utasításra és a tárcaközi földrajzi-név bizottság korábbi határozataira alapozva nem járult hozzá a MÁV ahhoz sem, hogy az állomásnak kettős neve (Kimle-Károlyháza) legyen. Azonban Szép Károly, Károlyháza polgármestere szerint nincs olyan jogszabályi előírás, ami szomszédtelepülésük névlemondását megkövetelné.

A polgármester elmondta: nem csak az nehezíti dolgukat, hogy a kimlei képviselőtestület hallani sem akar az állomásnév megváltoztatásáról, hanem az is, hogy a MÁV-val a sűrű vezetőváltások miatt szinte lehetetlen a kommunikáció.

Mivel a vasúttársasággal történt levélváltások nem vezettek eredményre, ezért a tulajdonosi jogokat gyakorló Gazdasági- és Közlekedési Minisztériumhoz fordultak. A 30 napos általános ügyintézési határidőt jócskán túllépve kaptak választ; a levél szinte szó szerint megegyezett a MÁV által korábban küldöttel, csak a szignó különbözött.

A névvita másik szereplője, Kimle polgármestere – Balsay Zsuzsanna – véleménye szerint nincs okuk lemondani az állomás nevéről, mert az a terület, ahol most az állomás fekszik, „történelmileg mindig Kimléhez tartozott”. Most is magukénak érzik, és nem tekintik sem visszásnak, sem megtévesztőnek azt a helyzetet, hogy az állomási névtábla nem azt a települést jelzi, amelynek területén áll.

A károlyházi polgármester több vasat is tart a tűzben:

„Megtámadhatjuk a kimlei testület határozatát, a MÁV is rájöhet, hogy álláspontja tarthatatlan, vagy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez is fordulhatunk” – ez utóbbi esetben az utasok szándékos megtévesztését rónák fel a MÁV-nak.

„Ha egyik út sem vezet eredményhez, akkor – végső esetben – a vasúttal közvetlenül határos, önkormányzati földterületen a MÁV tábláihoz hasonló – KÁROLYHÁZA feliratú – táblákat fogunk elhelyezni” – avat be terveikbe Szép Károly.

Share

Comments are closed.