Monostory.hu

Rejtett segítségek vége

Bejegyezve: | 2008. 05. 25. | Comments Off on Rejtett segítségek vége

Az Európai Bizottság figyelmeztette a kormányzatokat, hogy vessenek véget a vasúti társaságoknak nyújtott „rejtett” anyagi segítségnyújtás gyakorlatának; a határidő a jövő év végén jár le.


Benoit Le Bret, az Európai Bizottság közlekedési biztosának kabinetfőnöke az állami segítségnyújtásról szóló új irányelvek ismertetésekor kifejtette: „Tudjuk, hogy vannak rejtett segítségnyújtások. Ezek legtöbbször kormányzati kezességvállalások formájában jelentkeznek, illetve az állami költségvetési tételek közé vannak elbújtatva. A mostani az utolsó figyelmeztetés; a rejtett segélyeket legkésőbb 2010 január 1-ig meg kell szüntetni.”

Az Európai Bizottság a verseny erősödését kívánja elérni, ugyanakkor több állami tulajdonú vasúti társaságot magánbefektetők kezdenek üzemeltetni. A Bizottság azt is reméli, hogy a piacra újonnan belépők teremtenek versenyhelyzetet az állami tulajdonú vasúttársaságok számára, amelyek – az Egyesült Királyság és Észtország kivételével – még mindig túlsúlyban vannak az európai országokban.

Heiko Fischer, a VTG (Európa legnagyobb vontatott járműveket lízingbe adó társasága) vezérigazgatója kétli, hogy az ilyen intézkedések elősegítenék a fejlődést. Mint mondta, „a nagy, állami tulajdonú vasúttársaságok maguk mögött tudhatják az illető ország kincstárának támogatását, így elegendően tőkeerősek meglevő versenytársaikkal szemben.”

A Bizottság által hozott szabályok célja a verseny torzulásinak megszüntetése. Míg a teherszállítás liberalizációja már megtörtént, a személyszállítás 2010-ig nem ezt az utat követi. Akkortól kezdve a nagy operátoroknak nem lesz lehetőségük sem az egyébként is tiltott keresztfinanszírozásra; vagyis nem fedezhetik a teherszállítás nyereségéből a személyszállítás veszteségeit. A teherszállításra attól kezdve csak akkor jár bármilyen támogatás, ha a vasúttársaságok személy- és teherszállító üzletágaikat jogilag is önálló társaságokba szervezik.

Az Európai Bizottság amellett, hogy tűzzel-vassal üldözni tervezi az állami rejtett segítségnyújtást, bátorítja a vasutak tiszta, átlátható támogatását. Ezért április végén irányelveket fogadott el és adott ki a vasúti táraságoknak nyújtandó állami segítségnyújtásról; az irányelvekben tisztázzák a közpénzekből történő támogatásokkal kapcsolatos szabályokat.

Jacques Barrot, az Európai Bizottság alelnöke, az EU közlekedési biztosa kifejtette: „A harmadik vasúti csomag és a közszolgáltatási kötelezettségeket (PSO) részletező szabályozás elkészülte után ezeknek az irányelveknek az adoptálása a következő jelentős lépés a következetes és transzparens jogi keretrendszer létrehozásának útján, amely végül a dinamikus és versenyképes vasút létrejöttéhez vezet el.”

A nemrégiben elfogadott irányelvek segítségével a tagországok összhangba hozhatják a vasúti társaságoknak nyújtandó segítségüket az Európai Közösség Szerződésével. A vasút, a közlekedés és szállítás tiszta és biztonságos módja, iparágnak tekintendő, amely egy liberalizációs folyamat útján jár. Amellett, hogy más szállítási módokkal kell versenyeznie, különleges kihívások előtt is áll, ezek egyike az EU állam által nyújtott segítségnyújtást korlátozó jogszabálya.

Az irányelvek kiegészítik a PSO szabályozást is, amely részletesen foglalkozik a veszteséges közszolgáltatási kötelezettséget ellátó szolgáltatók árkiegészítésének szabályaival.

Az elfogadott szöveg bizonyos feltételek mellett továbbra is lehetővé teszi regionális támogatások kifizetését vasúti személyszállító vontatott járművek vásárlása és felújítása céljára. Továbbra is lehetséges a vasúttársaságok anyagi támogatása modernizációs céllal, ugyanis erre sürgős szükség van, főleg a nemrég csatlakozott tagállamokban – nemcsak a személyszállítás terén, hanem a „zöldebb mobilitás” érdekében is. A fenntartható mobilitás elősegítése érdekében a modernizációs támogatás lehetőségét a Bizottság kiterjesztette a közúti közösségi közlekedésre is; abból a célból, hogy támogassa a kevesebb károsanyag kibocsátással járó technológiák elterjedésére.

Az irányelvek meghatározzák a Szerződés 73. cikkében foglaltak alkalmazásának feltételeit; ez a cikk írja le, hogy a közlekedésszervezés szükségleteinek kielégítése érdekében nyújtott támogatások megfelelnek a közös piac alapelveinek. Bizonyos állami támogatások esetében az említett cikk alkalmazása közvetlenül is lehetséges lesz.

Az irányelvek mindemellett azt is megmutatják a tagállamoknak, hogy miképpen egyeztethetik össze az Európai Közösség támogatásra vonatkozó szabályait a vasútvállalatok adósságainak átvállalásával – annak érdekében, hogy könnyítsenek azok anyagi terhein.

A Bizottság felhívta a figyelmet az általános követelmények alkalmazására az infrastruktúra közfinanszírozása során, és hangsúlyozta, hogy – az irányelvekben leírt kifejezett felmentések kivételével – a vasúti szektorban ugyanúgy az általános versenyszabályokat kell alkalmazni, mint bármelyik más szektor esetén. A Bizottság azért tartotta fontosnak ezt kiemelni, mert jelentős számú tagállamban még mindig korlátlan mértékben vállal az állam kezességet bizonyos vasútvállalatok által felvett hitelekért. A Bizottság arra is emlékeztetett, hogy ezek a kezességvállalások állami segítségnyújtást jelentenek, és így ellentétben állnak a Szerződéssel; ezért a helytelen gyakorlatot két éven belül meg kell szüntetni.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin