Monostory.hu

re: Miért nem javítják meg…?

Bejegyezve: | 2009. 01. 17. | Comments Off on re: Miért nem javítják meg…?

Erminavet egy olvasói levelet tett közzé, a Szerencs utcai vasúti átjáró gondjait vesézve. Amíg a vasútüzemeltetőtől megkapja a választ kérdéseire, megelőlegezek egy-két lehetőséget.

1. Kinek a dolga a fénysorompó karbantartása, mert nem hiszem, hogy nekem vagy a többi itt lakónak.

A 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet (az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről) szerint a fénysorompót a vasúti pályahálózat működtetőjénke kell karbantartani, a meghibásodásokat elhárítani.

2. Ha már elromlott ötvenötször adott időszakon belül (mint említettem, heti több alkalommal), akkor miért nem cserélik ki az egészet?

Egy fénysorompó telepítése nem két fillér, hát még, ha közbeszereztetni kell. Én inkább arra volnék kíváncsi, mi az oka a rendszeres meghibásodásoknak?

3. Ha nem cserélik ki, de mégis elromlott, akkor miért tart egy napig, hogy ideérjenek egy kiemelten balesetveszélyes kereszteződéshez? (Több ezer autó átmenőforgalom/óra.)

Ez már érdekesebb kérdés. Nézzük, mit ír erről a jogszabály:

26.11. A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezések üzemzavaránál a következő intézkedések szükségesek:b) a sorompó üzemzavara esetében, ha

ba) az üzemzavart a kereszteződést teljes szélességben lezáró sorompó használhatatlansága okozza, haladéktalanul, de legalább 6 órán belül,

bb) a fénysorompó, illetve félsorompóval kiegészített fénysorompónál következik be az üzemzavar, ha annak elhárítása a 26.13. pontban meghatározott javítási időt meghaladja,

a vasúti pályahálózat működtetője a vasúti átjáró biztonságának védelmében a vasúti jármű áthaladásának idejére jelzőőrt köteles állítani;

26.13. A fénysorompó, továbbá félsorompóval kiegészített fénysorompó üzemzavarát a vasúti pályahálózat működtetőjének meg kell szüntetnie:

a) automatika (ideértve az energiaellátást is), fénysorompó-optika meghibásodása esetében 12 órán belül;

b) félsorompó-csapórúd rongálása esetében 12 órán belül,

(Van még d), e), f) pont is, de azok most nem relevánsak.)

4. Kinek kell ezeket a kérdéseket feltenni?

  1. A vasúti pálya üzemeltetőjének.
  2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságnak.

5. Ez már csak ráadás, és nem a MÁV-ra tartozik: miért nem építenek egy alagutat (mert lenne rá hely)?

Ha valaki fizeti a révészt, minden bizonnyal akadna vállalkozó aluljáró építésére is.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin