Állami segítségek Európában

Az Európai Bizottság a közelmúltban három esetben hozott döntést közlekedéssel kapcsolatos állami segítségnyújtásról. Belgiumban és Németországban a kombinált fuvarozás támogatását fogadta el, a Cseh Köztársaságban a közösségi közlekedés fejlesztéséhez nyújtandó állami támogatást vette tudomásul, és állapította meg, hogy nem vetnek fel aggályokat az állami segítségnyújtásra vonatkozó szigorú szabályokkal kapcsolatban.

A március 10-én elfogadott belga támogatás négy éven keresztül folyósítható, évi 25 millió euró összegben. Célja a kombinált fuvarozás fejlesztése, kiemelve a vasúti fuvarozás elsődlegességét. A támogatást azok a fuvaroztatók vehetik igénybe, akik az áru rendeltetési helyére juttatásához a vasutat is igénybe veszik, összege a vasúti átrakás többletköltségétől függ, és akkor vehető igénybe, ha a kombinált fuvarozás során a vasúti szállítás távolsága eléri vagy meghaladja az 51 kilométert.

A támogatási rendszer egyik lényeges eleme, hogy segíti az újonnan bevezetendő nemzetközi kombinált szállítási szolgáltatások bevezetését. Emellett a támogatott kombinált fuvarozást választó vállalkozások számára kötelezővé teszi a költségcsökkenés továbbadását ügyfeleik felé.

A német támogatási rendszert a szövetségi költségvetésből finanszírozzák. A támogatások új, kombinált fuvarozásra alkalmas terminálok létrehozására, meglevők bővítésére, és rakodóberendezések beszerzésére fordíthatók. A támogatás célja a hiányzó terminálkapacitás legalább részbeni pótlása, ezzel is elősegítve az országon belüli és a tranzitforgalom kombinált fuvarozási útra terelését. A támogatási időszak 2011 december 31-ig tart, évente 115 millió eurós költségvetéssel.
A Bizottság döntése értelmében a Cseh köztársaságban 2009 és 2014 között állami szerepvállalással fejleszthetik az integrált személyszállítási rendszereket. A modernizáció elsősorban információs és jegykezelő rendszerek kiépítését jelenti, különös figyelemmel az akadálymentesítésre és az elővárosi kombinált (átszálló) forgalom egyszerűsítésére, megkönnyítésére.

A közösségi közlekedés vonzóbbá tételével az egyéni közlekedéssel szemben a cseh hatóságok a pozitív  környezeti változást várnak; különösen a közúti forgalom által okozott károsanyag kibocsátás és zaj csökkenésére, üzemanyag- és energiamegtakarításra, növekvő közúti biztonságra számítanak.

Share

Comments are closed.