Monostory.hu

Magyar Vasút 2011 – Völner

Bejegyezve: | 2011. 10. 02. | Comments Off on Magyar Vasút 2011 – Völner

Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infrastruktúráért felelős államtitkára a kormányzati vasútpolitika célkitűzéseit vázolta fel.

Elöljáróban kifejtette, hogy a közlekedéspolitika és ezen belül a vasútpolitika célkitűzési nem nem állnak meg a maguk lábán, az őket körülvevő erőteret is figyelembe kell venni. Az Európai Unió közlekedéspolitikai Fehér könyve új kereteket adott az kontinens, így Magyarország vasúti szabályalkotói számára is. Ezen kívül a jogi keretek és pénzügyi lehetőségek is a realitásra szorítanak; ezek figyelembe vétele nélkül minden terv csak álmodozás.

Az Európai Unió markáns célkitűzéseket fogadott el a közlekedés károsanyag kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban; ezek a célok azonban csak akkor érhetők el, ha a hosszú távú célok eléréshez középtávon részcélokat tűzünk ki. A hosszú távú célok közé 2030-ra a városi közlekedésben a hagyományos üzemanyagot használó autók megfelezése, 2050-re teljes kivonásuk tartoznak, kiegészítve azzal, hogy a nagyvárosokban 2030-ra alapvetően szén-dioxid mentes city-logisztikát kell kiépíteni. Mindemellett 2050-re az alacsony széntartalmú üzemanyagok arányát a repülésben 40%-ra módosul, és 2050-re a tengeri bunkerolajból származó kibocsátás 40%-kal csökken.

Ismeretes, hogy 2030-ra a 300 km feletti közúti áruszállítások 30%-át, 2050-re több mint felét vasútra vagy vízi útra kell átterelni; 2030-ra a jelenlegi nagysebességű vasúthálózat megháromszorozása a cél, 2050-re pedig teljes kiépítése. Ugyanekkorra a közepes távolságú utazások többségének vasúton kell történnie. A tervek szerint 2030-ra EU-szerte kiéül az intermodális TEN-T törzshálózat, húsz évvel később létre kell jönnie a magas minőségű és nagy kapacitású hálózatnak. Ezzel egy időben meg kell teremteni az összes törzshálózati repülőtér egymás közötti kapcsolatát – lehetőleg nagy-sebességű – vasútvonallal valamennyi törzshálózati tengeri kikötőt pedig megfelelően kapcsolni kell a vasúti, és ahol lehet, a belvízi hálózathoz.

A károsanyagok kibocsátásának csökkentése nem lehetséges.a vasúti és vízi szállítás felfuttatása nélkül – mondta Völner, hozzátéve: az elsőként említett, 300 km fölötti szállításokra vonatkozó célkitűzés a legvitatottabb, megvalósításuk nagy erőfeszítéseket igényel., de a nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésének sem látszanak egyelőre a pénzügyi hátterei.

A Fehér Könyv négy területen (belső piac, innováció, infrastruktúra, külső dimenzió) összesen 40 cselekvési kezdeményezést határoz meg, ezekből a vasutat érinti a vasúti szolgáltatások valódi belső piacának megteremtésére vonatkozó törekvés, a vasúti közlekedésbiztonság növelése, a multimodális áruszállítási folyosók kialakítása (vasúti áruszállítási folyosók létrehozása és a szórt vagonos forgalom támogatása). Az előbbiekben felsoroltakon kívül a vasutat érintik a veszélyesáru szállítási szabályok, az áruvédelmi kérdések, a mobilitás-folytonossági tervek, valamint a folyamatos, háztól-házig mobilitás megteremtésének szándéka is.

Az Európai Bizottság 2011. június 29-én hozta nyilvánosságra a 2014-ben induló hétéves pénzügyi keretről (MFF) szóló javaslatát, melyben a kohéziós források mértékének legszegényebb régiókra jutó részének és a tagállami allokációs plafon csökkenése mellett a Bizottság-tagállam partnerségi szerződések létrehozását, a Kohéziós Alap tagállamokra dedikált részének csökkentését tervezik. Emellett célkitűzés 10 milliárd eurós keret elkülönítése a TEN-T maghálózat létrehozására, valamint a TEN-T Alap átalakítását Európai Infrastrukturális Alappá, illetve összegének emelését.

Az MFF előzetes listájából hazánkat érinti a 3. Mediterrán folyosón belül a Ljubljana-Budapest-ukrán határ vasúti és a 4. Hamburg-Lefkosia folyosón belül a Pozsony-Budapest (beleértve a magyar főváros körüli gyűrűt) és a Budapest-Bukarest-Constanta multimodális kapcsolat.

Az uniós célkitűzések ránk eső részének megvalósítási szükséglete mellett az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) is indokolja a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) és ezen belül az Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) elkészítését.

Az NKS, koncepciója szerint, közép-, hosszú és nagytávú elemeket is tartalmazna, tematikája és módszertana október közepére, maga az NKS a tervek szerint KöZOP forrásokból 2013 első felére készül el

A fejlesztési tárca az NKS készítésével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot bízta meg, a tematikát a BGE Közlekedésüzemi Tanszéke készíti. Az előrehaladás nyomon követésére és a vitás kérdések eldöntésére az irányító bizottságot hozott létre, emellett civil és szakmai szervezetek bevonásával folyamatos a kontroll.

Az NKS részét, és igen hangsúlyos elemét képező, évek óta előkészített Országos Vasútfejlesztési Koncepció a KözOP források terhére önálló munkaként valósul meg; eredményei beépítésre kerülnek az NKS-be. Az OVK vasúti infrastruktúrafejlesztési programja és a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) kidolgozásának alátámasztására komplex összközlekedési forgalmi modell készül.

A közösségi közlekedés átalakításáról szólva elmondta, hogy két stratégiai pillérre fog épülni: az Új Széchenyi Tervre és a Széll Kálmán Tervre. Legfőbb szabályozási keretét a megalkotandó Személyszállítási törvény fogja adni, amelynek elfogadása még az ősz folyamán várható. Adott személyszállítási igény finanszírozása állami szerepvállalást igényel – jelentette ki – és közös érdekünk, hogy az áruszállítás növekedjen és az áruszállítás pályahasználati díja is emelkedjen, mert ebből lehet dotálni a személyszállítást. Véleménye szerint a személyszállítás felfuttatásában egyik pillanatról a másikra nem, csak közép és hosszútávon lehet eredményeket elérni. Ehhez növelni kell a közösségi közlekedés versenyképességének növelését az egyéni közlekedéssel szemben, aminek keretében a kötöttpályás közlekedésnek prioritást kell élveznie A személyszállítási törvény elfogadásával megnyílik a lehetőség arra, hogy átlátható és egységes elvek mentén működő közösségi közlekedés jöjjön létre.

 

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin