Monostory.hu

Két tűz között

Bejegyezve: | 2012. 02. 15. | Comments Off on Két tűz között

Az új év beköszöntése előtt négy nappal a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) tájékoztató levelet küldött a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúttársaságoknak, amelyben felhívták a figyelmüket egy uniós rendeletből fakadó kötelezettségük teljesítésére, a mozdonyvezetői kiegészítő tanúsítványok kibocsátására.

Az operátorok egy része addigra már ugyan foglalkozott a feladattal; a kézhez kapott tájékoztató megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak. Útjelző karóként a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet, a körülményesen hosszú nevű, a tanúsítványok közösségi mintáját előíró 2010/36/EU Rendelet, valamint a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/ EK Irányelv szolgáltak.

A fenti jogszabályok által kijelölt út mentén haladva a vasúttársaságoknak – miután járművezetőjük alkalmassága és jogosultsága bizonyítást nyert – elő kell állítaniuk a tanúsítványt, és a megfelelő adatokkal kitöltve át kell adniuk a járművezetők számára. A tanúsítványba bejegyzett adatok bizonyítják, hogy tulajdonosuk – a járművezető – jogosult a tanúsítványban feltüntetett típusú járművet a tanúsítványban feltüntetett pályahálózaton vezetni.

Az út eddig egyenesnek és követhetőnek tűnik, azonban sikerült egy olyan csomópontot elhelyezni rajta, amely nem várt módon szűkíti a kapacitást. A jogalkotó 2011 júliusában módosította a 86/1996 számú kormányrendeletet, a vezetői igazolvány mellett a tanúsítványt és a tanúsítvány másolatot is beemelve a biztonsági okmányok körébe. Ezzel a fordulattal arra kötelezte a vasúttársaságokat, hogy ezen iratok kiadása előtt engedélyeztessék az okmányokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetével (SZI). A Szakértői Intézet álláspontja azonban eltér a 2007/59/EK Irányelvben megfogalmazott, ám magyar jogszabályban meg nem jelent előírásnak, miszerint a tanúsítvány kibocsátója a járművezetőt foglalkoztató vasútvállalat, vagy pályaüzemeltető. A SZI méltányolható álláspontja szerint a tanúsítvány kibocsátójának a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kellene lennie, hogy a gyártás egy kézben összpontosuljon; a vasúttársaságok csak kitöltenék a tanúsítványok rovatait.

Így mostanra a vasúttársaságok két szervezet között kereszttűzbe kerültek: az NKH tőlük várja el a tanúsítványok kibocsátását és kiállítását, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pedig nem engedélyezi ezt számukra…

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin