Két tűz között

Az új év beköszöntése előtt négy nappal a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) tájékoztató levelet küldött a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúttársaságoknak, amelyben felhívták a figyelmüket egy uniós rendeletből fakadó kötelezettségük teljesítésére, a mozdonyvezetői kiegészítő tanúsítványok kibocsátására.

Az operátorok egy része addigra már ugyan foglalkozott a feladattal; a kézhez kapott tájékoztató megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak. Útjelző karóként a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet, a körülményesen hosszú nevű, a tanúsítványok közösségi mintáját előíró 2010/36/EU Rendelet, valamint a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/ EK Irányelv szolgáltak.

A fenti jogszabályok által kijelölt út mentén haladva a vasúttársaságoknak – miután járművezetőjük alkalmassága és jogosultsága bizonyítást nyert – elő kell állítaniuk a tanúsítványt, és a megfelelő adatokkal kitöltve át kell adniuk a járművezetők számára. A tanúsítványba bejegyzett adatok bizonyítják, hogy tulajdonosuk – a járművezető – jogosult a tanúsítványban feltüntetett típusú járművet a tanúsítványban feltüntetett pályahálózaton vezetni.

Az út eddig egyenesnek és követhetőnek tűnik, azonban sikerült egy olyan csomópontot elhelyezni rajta, amely nem várt módon szűkíti a kapacitást. A jogalkotó 2011 júliusában módosította a 86/1996 számú kormányrendeletet, a vezetői igazolvány mellett a tanúsítványt és a tanúsítvány másolatot is beemelve a biztonsági okmányok körébe. Ezzel a fordulattal arra kötelezte a vasúttársaságokat, hogy ezen iratok kiadása előtt engedélyeztessék az okmányokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetével (SZI). A Szakértői Intézet álláspontja azonban eltér a 2007/59/EK Irányelvben megfogalmazott, ám magyar jogszabályban meg nem jelent előírásnak, miszerint a tanúsítvány kibocsátója a járművezetőt foglalkoztató vasútvállalat, vagy pályaüzemeltető. A SZI méltányolható álláspontja szerint a tanúsítvány kibocsátójának a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak kellene lennie, hogy a gyártás egy kézben összpontosuljon; a vasúttársaságok csak kitöltenék a tanúsítványok rovatait.

Így mostanra a vasúttársaságok két szervezet között kereszttűzbe kerültek: az NKH tőlük várja el a tanúsítványok kibocsátását és kiállítását, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pedig nem engedélyezi ezt számukra…

Share

Comments are closed.