Monostory.hu

Vasúti tréning 2012 – Rácz Gábor

Bejegyezve: | 2012. 06. 08. | Comments Off on Vasúti tréning 2012 – Rácz Gábor

„Nincs Vasúti tréning Rácz Gábor nélkül” – konferálta fel az előadót a nap házigazdája. „Nincs Vasúti tréning jogszabályváltozások nélkül” – replikázott Dr Rácz Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasútszabályozási Osztályának vezetője, aki ezúttal is a hazai és Uniós vasúti jogszabályok aktuális változásairól beszélt.

Az Európai Unió nem szűnő lelkesesdéssel állítja elő az átültetni való jogszabályokat – vágott rögtön a közepébe – folyamatosan tréningben tartanak minket. A legutóbbi vasúti tréning óta megjelent a megfelelőségértékelési szervezetekről szóló NFM rendelet, ami elhárította az akadályt a hazai bejelentett szervezetek megjelenése elől. Négy TSI magyar kiadása is hatályossá vált, mind a négy a nagysebességű vasutakra vonatkozik. Az árutovábbító vasúti társaságok számára fontos a 312/2011 számú Kormányrendelet a veszélyes áruk vasúti és vízi szállításának ellenőrzéséről, bírságról, a katasztrófavédelem ellenőrzési jogköréről. Februárban 6 miniszteri rendelet módosítása lépett hatályba, illetve 24/2012 NFM számmal nemrég megjelent a vasúti balesetvizsgálati rendelet is. Kihirdetés előtt áll a vasúti igazgatási szolgáltatási díjakat megállapító rendelet is; a 2006 óta érvényes jogszabály módosítását az azóta keletkezett több tucatnyi új eljárás indokolja, amelyek díjait rendezni kellett.

A mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről szóló 2011/765/EU Bizottsági határozat megjelenése miatt várható a képzési rendelet módosítása is, ez a képzési központokat és a vizsgáztatókat fogja érinteni.

Hamarosan a végéhez ér az I. vasúti csomag felülvizsgálata, az egységes európai vasúti térségről rendelkező irányelv elfogadása még idénre valószínűsíthető. A „recast” új pályafinanszírozási szabályokat hoz, megváltoztatja a pályahasználati díj-képzés kereteit és magával hozza a szabályozó hatóság szerepének változását is. Az irányelv hozta miatt előreláthatóan vasúti törvényünket teljesen újra kell írni, ez a folyamat akár 24-30 hónapot is igénybe vehet.

Addig is egy közlekedési salátatörvény keretében módosul a vasúti törvény a vasútbiztonsági rendelet és a hálózat-hozzáférési rendelet.. A vasúti építmények engedélyezésével egy negyedszázados miniszteri rendelet foglalkozik, ezt is a korhoz kell igazítani: bele kell építeni az új finanszírozási formák (EU támogatások) alkalmazásának lehetőségét, több rugalmasságot kell vinni a rendszerbe, és igény van több új elem (pl. a feltétfüzetek) megjelenítésére is. A tervezet megérett az első közigazgatási egyeztetésre, a nyár folyamán valószínűleg a Hungrail is megkapja véleményezésre.

A hosszabb távú jogalkotási tervek között szerepel a vasúti járművekre szerelt kazánok és nyomástartó edények, valamint a hatósági műszaki vizsgálatát végző személyek és szervezetről („kazánbiztosokról”) szóló rendelet, a vasúti járműveket karbantartó és vizsgaműhelyekről szóló rendelet és a vasúti biztonsági szabályzatokról szóló rendelet.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin