Változik a díjrendelet

A Magyar Közlöny idei 118. számában (pdf), szeptember 11-én jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelete az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról. Az „egyes eljárások” kifejezés a vasúti igazgatási szerv eljárásait és a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárásokat foglalja magában. Mivel a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, október 11. után a vasútvállalatok már a megváltozott díjakat kötelesek fizetni.

A díjak változásának iránya jórészt most sem a kisebb összegek felé történt elmozdulást jelenti, az egyes engedélyezési, felügyeleti eljárásokhoz tartozó tételek esetenként többszázezres mértékben emelkedtek. Az előző állításhoz képest a csekély számú kivételek közé tartozik az elvi előzetes típusengedély és az előzetes típusengedély; ezek költsége valamelyest csökkent. Ingyenebéd azonban nincs, a típusengedély kiadásáért ezentúl egymillió fölötti összeggel rövidül a kérelmező bankszámlája.

Egy mozdony üzembehelyezési engedélyének díja 100%-ot meghaladó mértékben, 291.000 forintra növekszik, a bérleti szerződés alapján kiadott határozott idejű üzembe helyezési engedély díja valamivel több mint ötszörösére emelkedik.

Saját utasítást jóváhagyatni is az úri mulatság kategóriába fog tartozni: a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat hatósági jóváhagyásának alapdíja a kétszeresére, 167.000 forintra változik, minden további oldal elbírálásáért 3500 helyett 9000 forintot fizethet a vasúti társaság.

Egy átlagos hazai magánvasút a vasútbiztonsági tanúsítvány kiadásáért valamivel kevesebbet fizet ezután, az eljárás 1.033.000 forintba kerül.

Új elemként, a magánvasutak számára jelentős mélyütésként szerepel a díjtételek között a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók, valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja. A regisztráció és a képzési rendelet szerinti egyszerűsített képzési engedély a rendelet módosulása előtt eljárásonként 3000 forintos illeték lerovásával megszerezhető volt. Ezután, ha egy vasúttársaság saját maga szeretné megszervezni időszakos oktatásait, illetve típus- vagy vonalismereti képzést szervezne saját mozdonyszemélyzete számára, 614.000 forintot kell a hatóság kasszájába befizetnie. Az engedély, illetve a regisztráció módosítása ehhez képest barátságos; 123.000 forintból megúszható.

Elképzelésem sincs, mi volt ezzel a díjtétellel a jogalkotó célja: a képző szerveket szeretné erősíteni, a vasúttársaságok képzési potenciálját gyengíteni, vagy egyszerű bevételmaximalizálás? Bármelyik is, a vasúti társaságoknak a szektor sokat hangoztatott versenyképességének fokozása jegyében, a díjrendelet változásával ismét többletkiadásokat kell betervezniük éves büdzséjükbe.

Share