Monostory.hu

Változik a díjrendelet

Bejegyezve: | 2012. 10. 03. | Comments Off on Változik a díjrendelet

A Magyar Közlöny idei 118. számában (pdf), szeptember 11-én jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelete az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról. Az „egyes eljárások” kifejezés a vasúti igazgatási szerv eljárásait és a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárásokat foglalja magában. Mivel a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, október 11. után a vasútvállalatok már a megváltozott díjakat kötelesek fizetni.

A díjak változásának iránya jórészt most sem a kisebb összegek felé történt elmozdulást jelenti, az egyes engedélyezési, felügyeleti eljárásokhoz tartozó tételek esetenként többszázezres mértékben emelkedtek. Az előző állításhoz képest a csekély számú kivételek közé tartozik az elvi előzetes típusengedély és az előzetes típusengedély; ezek költsége valamelyest csökkent. Ingyenebéd azonban nincs, a típusengedély kiadásáért ezentúl egymillió fölötti összeggel rövidül a kérelmező bankszámlája.

Egy mozdony üzembehelyezési engedélyének díja 100%-ot meghaladó mértékben, 291.000 forintra növekszik, a bérleti szerződés alapján kiadott határozott idejű üzembe helyezési engedély díja valamivel több mint ötszörösére emelkedik.

Saját utasítást jóváhagyatni is az úri mulatság kategóriába fog tartozni: a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabályzat hatósági jóváhagyásának alapdíja a kétszeresére, 167.000 forintra változik, minden további oldal elbírálásáért 3500 helyett 9000 forintot fizethet a vasúti társaság.

Egy átlagos hazai magánvasút a vasútbiztonsági tanúsítvány kiadásáért valamivel kevesebbet fizet ezután, az eljárás 1.033.000 forintba kerül.

Új elemként, a magánvasutak számára jelentős mélyütésként szerepel a díjtételek között a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók, valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja. A regisztráció és a képzési rendelet szerinti egyszerűsített képzési engedély a rendelet módosulása előtt eljárásonként 3000 forintos illeték lerovásával megszerezhető volt. Ezután, ha egy vasúttársaság saját maga szeretné megszervezni időszakos oktatásait, illetve típus- vagy vonalismereti képzést szervezne saját mozdonyszemélyzete számára, 614.000 forintot kell a hatóság kasszájába befizetnie. Az engedély, illetve a regisztráció módosítása ehhez képest barátságos; 123.000 forintból megúszható.

Elképzelésem sincs, mi volt ezzel a díjtétellel a jogalkotó célja: a képző szerveket szeretné erősíteni, a vasúttársaságok képzési potenciálját gyengíteni, vagy egyszerű bevételmaximalizálás? Bármelyik is, a vasúti társaságoknak a szektor sokat hangoztatott versenyképességének fokozása jegyében, a díjrendelet változásával ismét többletkiadásokat kell betervezniük éves büdzséjükbe.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin