Magyar Vasút 2012 – Dr Kopp Miklós

Dr. Kopp Miklós, a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) árufuvarozási igazgatója szerint a válság lecsengésével számíthatunk a szállítás felívelésére, a vasútnak erre fel kell készülnie, hogy megfelelően ki tudja venni a részét a megnyíló lehetőségekből.

Bevezetésképpen felhívta a figyelmet, hogy a vasúti részarány növelése fontos a fenntartható fejlődéshez; a hatékony hosszútávú fuvarozást és a részarány növelését segítik a nemzetközi korridorok Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten. Önmagukban azonban nem elégségesek, így a vasúti szektor előtt további kihívások is állnak. Meg kell valósítani a tényleges interoperabilitást, ami a műszaki kérdéseken túl együttműködést is kell, hogy jelentsen. Jobban ki kell használni a rendelkezésre álló pályakapacitást, ehhez hosszabb, nagyobb tömegű vonatokat kell összeállítani.

Az UIC szervezet részt vesz a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó szabályok kidolgozásában is; vasútszakmai szervezetében a munkacsoportok végzik a konkrét munkafeladatokat, így oroszlánrészt vállalnak a TAF TSI bevezetésében is.

A magánvasúti munkacsoport információt nyújt az UIC-ről az új belépők számára, és kapcsolódási felületet nyújt a többi munkacsoport felé. Jelentős szerepe van a tapasztalat-átadásban és a benchmarkingban is.

A Kombinált fuvarozás munkacsoport dolgozik a kombinált forgalom indusztrializálásán, a piacok figyelésén, és együttműködik az UIRR-rel. A munkacsoport feladatainak jelentőségét mutatja, hogy a jelenlegi trendek szerint 2015-re több korridoron a kombinált fuvarozás a kapacitás több mint 100%-át érheti el.

A Szállítmányozás munkacsoport feladata az állandó információcsere a szállítmányozókkal, üzleti szemináriumok szervezése a tagok számára.

A Vagonhasználók munkacsoport részt vesz az AVV vegyes biottság munkájában, kidolgozza a nemzetközi rakodási szabályok műszaki tartalmát.

Az Üzemviteli munkacsoport többek között a határátlépés optimalizálásának lehetőségén dolgozik, és karbantartja az UIC 400 és 500 sorozatú döntvényeit. Kiemelt témájuk a mozdonyvezetők egységes információval történő ellátása; eredményképpen kisebb költséget, kevesebb harmonizációs akadályt, kisebb hibalehetőséget várnak.

A Minőségbiztosítási munkacsoport feladatkörébe tartoznak a veszélyes áruk, és a vezetési rendszerek. A veszélyes áru szegmensben a stratégiák, politika és célkitűzések meghatározása és fejlesztése a feladatuk. Ellátják a vasút érdekképviseletét, az EU-ban, CER-ben és más nemzetközi szervekben, együttműködnek a CEFIC-el (European Chemical Industry Council) is.

Az IT munkacsoport szorosan együttműködik az OSZZSD-vel az NHM kódok karbantartása területén. Az eRailFreight projekt keretein belül dolgoznak a papír nélküli fuvarozás megvalósításán, céljuk a „kézi munka nélkül jobb minőség”. Papírhasználat nélkül alacsonyabb lehet a vasútvállalatok költsége. Munkájuk eredményeképp a német-francia átmenetben már működik a papír nélküli vonatátadás.

Az Interkontinentális munkacsoport tulajdonképpen egy globális szakértői csoport. A munkacsoport célja, hogy többi kontinens vasútjait is be lehessen vonni az UIC munkájába.

Share