Monostory.hu

Magyar Vasút 2012 – Dr Kopp Miklós

Bejegyezve: | 2012. 10. 08. | Comments Off on Magyar Vasút 2012 – Dr Kopp Miklós

Dr. Kopp Miklós, a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) árufuvarozási igazgatója szerint a válság lecsengésével számíthatunk a szállítás felívelésére, a vasútnak erre fel kell készülnie, hogy megfelelően ki tudja venni a részét a megnyíló lehetőségekből.

Bevezetésképpen felhívta a figyelmet, hogy a vasúti részarány növelése fontos a fenntartható fejlődéshez; a hatékony hosszútávú fuvarozást és a részarány növelését segítik a nemzetközi korridorok Európában, Ázsiában és a Közel-Keleten. Önmagukban azonban nem elégségesek, így a vasúti szektor előtt további kihívások is állnak. Meg kell valósítani a tényleges interoperabilitást, ami a műszaki kérdéseken túl együttműködést is kell, hogy jelentsen. Jobban ki kell használni a rendelkezésre álló pályakapacitást, ehhez hosszabb, nagyobb tömegű vonatokat kell összeállítani.

Az UIC szervezet részt vesz a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó szabályok kidolgozásában is; vasútszakmai szervezetében a munkacsoportok végzik a konkrét munkafeladatokat, így oroszlánrészt vállalnak a TAF TSI bevezetésében is.

A magánvasúti munkacsoport információt nyújt az UIC-ről az új belépők számára, és kapcsolódási felületet nyújt a többi munkacsoport felé. Jelentős szerepe van a tapasztalat-átadásban és a benchmarkingban is.

A Kombinált fuvarozás munkacsoport dolgozik a kombinált forgalom indusztrializálásán, a piacok figyelésén, és együttműködik az UIRR-rel. A munkacsoport feladatainak jelentőségét mutatja, hogy a jelenlegi trendek szerint 2015-re több korridoron a kombinált fuvarozás a kapacitás több mint 100%-át érheti el.

A Szállítmányozás munkacsoport feladata az állandó információcsere a szállítmányozókkal, üzleti szemináriumok szervezése a tagok számára.

A Vagonhasználók munkacsoport részt vesz az AVV vegyes biottság munkájában, kidolgozza a nemzetközi rakodási szabályok műszaki tartalmát.

Az Üzemviteli munkacsoport többek között a határátlépés optimalizálásának lehetőségén dolgozik, és karbantartja az UIC 400 és 500 sorozatú döntvényeit. Kiemelt témájuk a mozdonyvezetők egységes információval történő ellátása; eredményképpen kisebb költséget, kevesebb harmonizációs akadályt, kisebb hibalehetőséget várnak.

A Minőségbiztosítási munkacsoport feladatkörébe tartoznak a veszélyes áruk, és a vezetési rendszerek. A veszélyes áru szegmensben a stratégiák, politika és célkitűzések meghatározása és fejlesztése a feladatuk. Ellátják a vasút érdekképviseletét, az EU-ban, CER-ben és más nemzetközi szervekben, együttműködnek a CEFIC-el (European Chemical Industry Council) is.

Az IT munkacsoport szorosan együttműködik az OSZZSD-vel az NHM kódok karbantartása területén. Az eRailFreight projekt keretein belül dolgoznak a papír nélküli fuvarozás megvalósításán, céljuk a „kézi munka nélkül jobb minőség”. Papírhasználat nélkül alacsonyabb lehet a vasútvállalatok költsége. Munkájuk eredményeképp a német-francia átmenetben már működik a papír nélküli vonatátadás.

Az Interkontinentális munkacsoport tulajdonképpen egy globális szakértői csoport. A munkacsoport célja, hogy többi kontinens vasútjait is be lehessen vonni az UIC munkájába.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin