Monostory.hu

Vasúti tréning 2013 – Németh Réka

Bejegyezve: | 2013. 06. 02. | Comments Off on Vasúti tréning 2013 – Németh Réka

Németh Réka, a Vasúti Pályakapacitás Elosztó Kft. (VPE) ügyvezető igazgatója Korridorok a gyakorlat küszöbén, illetve változások az európai uniós szabályozásban címmel ismertette a VI. Vasúti tréning hallgatóságával az áruszállítási folyosók kialakításával kapcsolatos eddig elvégzett és ezután elvégzendő feladatokat.

„Előadásom címe kellően misztikus; a korridorok a gyakorlat közepén önmagában is olyan téma, amiről ma már többször is esett szó, én kifejezetten az árufuvarozási korridorokról szeretnék beszélni” – bocsátotta előre. Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendeletének léte nem újdonság. A rendeletben leírt korridorok egy részét 2013 november 10-i, míg a többit 2015 november 10-ig kell létrehozni. A korridorok fő célja az árufuvarozás térnyerése, fő hangsúllyal a pályahálózat működtetők együttműködésén. A kilenc árufuvarozási folyosóból Magyarország kettőben érintett, ez a két korridor idén novemberben meg kell hogy kezdje működését.

Ez a szabályozás távolinak, elvontnak tűnhet, de a közeljövőben mindenkihez közel fog kerülni és pozitív befolyással lesz a vasúti áruszállítási tevékenységekre. Ki kell emelni a beruházások összehangolásának kötelezettségét.

A fő előny, amivel az áruszállításban részt vevők találkoznak, hogy a korridor mentén fekvő országokon át közlekedő vonatok esetén nem kell minden országban megrendelni a menetvonalat, hanem

A korridorok nem csak jogszabály által definiáltak, hanem fizikailag létező testületek által felügyeltek, irányítottak. Az Irányító testület felel a legtöbb előállítandó produktum jóváhagyásáért, ebben a minisztériumok képviselői vesznek részt. Az Ügyvivő Testület – a Management Board az érintett pályahálózatok üzemeltetőit és a kapacitás-elosztó szervezeteket tömöríti; ez a testület az adott korridor tulajdonképpeni döntéshozó szerve, felel a jogszabályokban előírt dokumentumok és eredménytermékek létrehozásáért. Kiemelt feladatai között szerepel az is, hogy a Tanácsadó Testületek létrejöhessenek. A Tanácsadó Testületek a hozzáférésre jogosultakból, a kérelmezőkből és a terminálok képviselőiből állnak.

Most jött el a pillanat hogy a nemzetközi áruszállításban érdekeltek véleményt nyilvánítsanak az eddig elkészült dokumentumokról. Ezeket minden érdekeltnek ismernie kell, később senki nem mondhatja már, hogy nem volt kellő információja azok tartalmáról. Az alapdokumentum a Megvalósítási terv, amely nem csak oldalszámában súlyos, hanem a benne foglalt információktól is.

Minden korridorra vonatkozóan el kellet volna már készülnie a közlekedéspiaci tanulmányoknak; a VII-es korridor esetében el is készült, amely a jövőbeli piaci igények felmérését és ezek kapacitásigényre vonatkozó hatását dolgozza fel. Az itt kapott eredmény fontos input adata a korridorkatalógusok kialakításának.

A Beruházási terv dokumentum több részből áll, ezek közül az ebben rögzített projektek szolgálnak alapul a későbbi uniós pályázati pénzek lehívásának.

A korridorok egyik célja – az egyablakos ügyintézés – nálunk már megvalósult, és most kiterjesztjük nemzetközi szintre. A rendelet alapján létre kell hozni, vagy ki kell jelölni korridor OSS-eket, amelyek a teljes korridor vonatkozásában jogosultak és kötelezettek a menetvonalak lefoglalására; vagyis felelnek a korridor-kapacitás elosztásáért. A korridorokon katalógus menetvonalakat kell létrehozni, amelyek a tagállamok részéről egy, a tagállamtól független szervezet részére kerülnek kiajánlásra, visszavonási jog nélkül. Nagyon fontos, hogy a korridor-kapacitásként kijelölt menetvonalak tagállami hatáskörön kívül kerülnek, azokkal a továbbiakban a korridor, mint önálló jogi személy rendelkezik.

A korridor-katalógusok kialakítás időben megelőzi az éves menetrendek szerkesztésének időszakát. A tagállamok a Tanácsadó Testületek igényeit figyelembe véve alakítják ki a katalógusokat, aztán felajánlják a korridor szervezetnek, és nem vonhatják vissza. Ezek a katalógusok nem kapacitás-szeletek, hanem biztosítják a vonat teljes korridoron történő leközlekedtethetőségét.

A korridor rendelet értelmében nem csak a pályahálózat működtetőknek kell hálózati üzletszabályzatot készíteni, hanem a termináloknál is megteremtődik ez a kötelezettség; a termináloknak is meg kell hirdetniük szolgáltatásaikat és meg kell hirdetniük a hozzáférés feltételeit is.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin