Monostory.hu

A 2015. évi vasúti jogszabályváltozások aktualitásai

Bejegyezve: | 2015. 10. 06. | Comments Off on A 2015. évi vasúti jogszabályváltozások aktualitásai

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasút-szabályozási osztályvezetője a Magyar Vasút 2015 konferencián áttekintést nyújtott a vasúti járművezetői engedélyről és tanúsítványról szóló rendelet, a „Képzési rendelet”, és a vasúti törvény módosulásairól, a módosítások céljáról és tartalmáról, valamint ismertette a közeljövőben várható jogszabály-módosulásokat.

A jogszabályváltozások egyik oka volt a megalkotott koncepcióról kapott visszajelzések. A vasúti járművezetői engedélyről és tanúsítványról szóló rendeletben fontos változás, hogy lejárt járművezetői engedély cseréje esetén a kiadott igazolás, vagy elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén az erről felvett jegyzőkönyv 30 napig feljogosít vezetésre. A továbbiakban a járművezetői tanúsítványt a Vizsgaközpont állítja ki, vagyis a vasúti társaság vagy munkáltató nevében és megbízásából biztonsági okmányt bocsát ki; de kibocsáthat tanúsítványt nem vasúti társasági munkavállaló részére is. Figyelembe kell venni, hogy a Tanúsítvány tulajdonosa továbbra is a munkáltató marad!

A Képzési rendelet változásai között említendő, hogy az egyszerűsített engedély 1 év helyett 5 évre érvényes, az átmeneti rendelkezések révén a már kiadott engedélyek érvényessége is automatikusan 5 évre hosszabbodik meg. A megszűnt FAT akkreditáció helyett az NKH értékeli a képzési engedély kiadási feltételeit, a 8. mellékletben rögzített, „önálló” tárgyi feltételek meglétének vizsgálatával. Megtörtént a vasútszakmai oktatói és vizsgabiztosi feltételek könnyítése egyes területeken, így például a keskeny nyomközű vasutaknál és saját célú vasúti hálózatoknál. A rendelet megteremt bizonyos szintű átjárhatóságot az OKJ képzések felől; az OKJ képzést végző részt vehet hatósági vizsgán, az OKJ bizonyítvánnyal rendelkezők felmentést kaphatnak az alapképzésen való részvétel alól. Megnyílt a lehetősége a kártyaformátumú vizsgaigazolás kiadásának a nem vasúti járművezetői munkakörökben. Egyszerűsödött a 2. melléklet, csökkentek az időszakos óraszámok. A 3. mellékletben megjelent egy új oszlop; a vizsgatípusok és munkakörök megfeleltetése.

Egyrészt az EU Mozdonyvezetői Irányelv módosítás, másrészt a PILOT eljárás miatt váltak szükségessé módosítások, így pontosult a képzési központ fogalma: „alapképzést nyújtó szervezet” lett belőle, kibővültek a vizsgáztatók függetlenségére, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok, ezek 2016. január 1-től alkalmazandók. Megtörtént a mozdonyvezetőkre vonatkozó Általános szakmai ismeretek kibővítése, pontosítása, e rendelkezések alkalmazása 2015. július 1-től kötelező.

A vasúti törvény esetében a módosítás közvetlen kiváltó oka, hogy megjelent az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU irányelv, ami átültetési kötelezettséget rótt a tagállamokra. Mivel a hatályos vasúti törvény jelentős részét érintette, elkerülhetetlenné vált a nagyobb mértékű módosítás. Ezen kívül a módosítás célja volt a tapasztalatok alapján rendezni egyes szabályozási problémákat, növelni a rugalmasságot, szétválasztani az eltérő szabályozásokat, csökkenteni a mentességeket és a terheket. Mivel hosszas egyeztetések után új vasúti törvény helyett „csak” módosítás született, ez azt eredményezte, hogy a törvény szerkezetében nem történt változás, az egyes részek arányai eltolódtak, és sajátos számozás alakult ki.

A további jogszabály-módosulások és készülő új jogszabályok között kiemelte a Nyílt hozzáférésről szóló rendeletet, amelynek megalkotását irányelvi szabályok átvétele, új fogalmak átültetése, sok esetben korábbi HÜSZ szabályok jogszabályi szintre emelése teszi szükségessé. A független pályahálózat-működtetőre vonatkozó feltételeket leíró, még ezután elkészülő jogszabály az alapvető feladatok ellátásához szükséges feltételeket határozza meg, leírja a jogi, szervezeti és döntéshozatali függetlenség kritériumait. A pályahasználati díjakról, díjképzésről szóló rendelet fogja tartalmazni az országos pályahálózaton a késések telepítésének, kódolásának, bonus-malus rendszerének alapjait. A teljesítményösztönző rendszerről szóló rendelet irányelvi szabályokat vesz át.

A vasúti társaságok működési engedélyezéséről és a vasúti tevékenység bejelentéséről szóló rendeletben módosítás várható, ugyanez igaz a vasúti igazgatási szerv díjrendeletre is. Több kormány- és egyéb rendelet is kisebb-nagyobb mértékben módosulni fog, ezen módosítások nagy része technikai változások, illetve fogalmak átvezetéséből áll.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin