Monostory.hu

Felnőttképzési tanácsadás

2020-ban alapjaiban változott meg a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi környezet, ennek alapján 2020. szeptember 1-től kezdve minden felnőttképzés bejelentés- vagy engedélykötelessé vált. Ez a változás nem csak az intézményesített felnőttképzőket érinti (akik főtevékenységként foglalkoznak képzésekkel), hanem minden olyan magánszemélyt, céget, szervezetet, akik (nem csak!) felnőttek részére bármilyen képzést vagy oktatást – hivatalosan kompetenciafejlesztő és/vagy kompetenciaátalakító tevékenységet – végeznek.

A bejelentés alapján végzett képzés azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek lehet érdekes, akik nem főtevékenységként végzik a felnőttképzést, hanem saját, egyéb szakterületük képviselői és szeretnének valamilyen tudásátadást, kompetenciafejlesztést végezni. Ebben az esetben nem szükséges felnőttképző intézménnyé válnia, hanem a szükséges bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után, elindíthatja képzését.

Az engedély alapján végzett képzés a bejelentési kötelezettségeken túl további feltételrendszerekhez kötött, amely azoknak a személyeknek, szervezeteknek javasolt, akik vagy amelyek főtevékenységként – azaz nagyobb volumenben – végzik a felnőttképzést (a jogszabály szerint csak engedély birtokában végezhető többek között a szakképzés és a résszakmára történő felkészítés, illetve az uniós forrásokból támogatott képzés is).

A korábban „szabadpiaci képzésnek” titulált felnőttképzési programok a jövőben csak a fent jelzett két formában valósíthatók meg. Hogy pontosan mi számít felnőttképzési tevékenységnek, vagyis hogy adott tevékenység egyáltalán a Felnőttképzési törvény hatálya alá esik-e vagy sem, azt érdemes részletesebben vizsgálni. Fontos tudni, hogy ennek megítélése minden esetben a program megvalósítójának feladata. Ugyanakkor komoly veszélyeket rejt magában, hogy ha a tényleges felnőttképzési tevékenységet a programot indító megpróbálja nem felnőttképzésként beállítani, hirdetni, megvalósítani. Ez a későbbiekben komoly szankciókat vonhat maga után, ugyanis ezeket a tevékenységeket az illetékes hatóságok szigorúan ellenőrizni fogják.

Amiben segíthetek Önnek

  • Felnőttképzési tanácsadás (milyen formában és keretek között érdemes felnőttképzést folytatnia, milyen feltételeknek kell megfelelnie, milyen kötelezettségei vannak),
  • Felnőttképzési tevékenység adminisztrációja (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer regisztráció és adatszolgáltatás)
  • Új jogszabály szerinti engedélyezési, bejelentési kötelezettségnek való megfeleltetés
  • Képzési programok szakértői felülvizsgálata, minősítése

Monostory Miklós
felnőttképzési szakértő
miklos@monostory.hu
+36 30 386 7547

Share

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin