Nov 07

Gyakori hibák a beszélt angolban: go, goes, going, went, vagy gone?

Go

Az ige jelen idejű (present tense) alakja: most vagy szokásosan történik.

  •  I will go out soon.
  •  Let’s go fishing tomorrow.
  • We used to go dancing on the weekend.

Went

Az ige múlt idejű (past tense) alakja: a cselekvés befejeződött.

  • We went to Spain last year.
  • The baby went to sleep an hour ago.

Gone

Az ige múlt idejű alakja, de csak a have, has, had, is, vagy a be valamely alakja után használható.

  • They have already gone to the post office.
  • Terry has gone for lunch. He’ll be back soon.

Going

Az ige folyamatos jelen (present continuous) ideje.

  • They are going to the airport soon.
  • Going to sleep is easy if you have had a hard day.

A go ige valamennyi alakját szemléltető táblázat a Language Learning Base oldalán megtekinthető.

Share
Jan 04

Nyolc gyakori angol nyelvtani hiba

Van néhány alapvető hiba, amelyet majdnem mindenki elkövet, függetlenül attól, hogy mennyire gyakorlott és mennyire erős nyelvismerettel rendelkezik.

Continue reading

Share
Apr 13

Alapvető központozási jelek az angolban

Mint minden nyelvben, az angolban is kiemelt szerepük van a központozási jeleknek. Korábban – Eric S. Raymond nyomán – már foglalkoztam a témakörrel, bár inkább elméleti jelleggel. Ebben a bejegyzésben inkább a gyakorlati alkalmazásra helyezem a hangsúlyt.

Continue reading

Share
Apr 09

Angol szavak a német nyelvben

Az anglicizmusok más nyelvekben megjelenésének kérdése nem újkeletű, már hosszú ideje éles vitákat generál. A viták ellenére azonban az angol kifejezések kérés és kérdés nélkül épülnek be a nyelvekbe. A franciában megtaláljuk a le weekend kifejezést, a németben a das Marketing-et, az olaszban az un hobby-t. Legutóbb német nyelvészek kongatták meg a vészharangot: az angol szavak mind nagyobb arányú térnyerése veszélyes lehet a német nyelv jövőjére nézve.

Continue reading

Share
Jul 12

Idegen kifejezések az angolban

Sokan úgy gondolják, idegen nyelvet tanulni bonyolult dolog, de ha vetünk egy közelebbi pillantást az angol nyelvre, egy egész kupac olyan kifejezést találunk, amely más nyelvekből honosodott meg.

Continue reading

Share