Oct 06

A 2015. évi vasúti jogszabályváltozások aktualitásai

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasút-szabályozási osztályvezetője a Magyar Vasút 2015 konferencián áttekintést nyújtott a vasúti járművezetői engedélyről és tanúsítványról szóló rendelet, a „Képzési rendelet”, és a vasúti törvény módosulásairól, a módosítások céljáról és tartalmáról, valamint ismertette a közeljövőben várható jogszabály-módosulásokat.

Continue reading

Share
Mar 11

Első olvasat: eltérő vélemények

Az Európai Bizottság (EB) csalódottan fogadta az Európai Parlament (EP) február 25-ei szavazásának eredményét arról a hat jogszabályi előterjesztésről, amelyek együtt a negyedik vasúti csomagot alkotják.

Continue reading

Share
Sep 25

A vasútbiztonsági irányelv változása

2011 márciusára datált kiadványában az Európai Bizottság célul tűzte ki az egységes európai vasúti térség kialakítását és egyértelművé tette, hogy e cél egy olyan koherens belső piac létrehozását jelenti, ahol az európai vasútvállalatok fölösleges technikai és adminisztratív korlátok nélkül működhetnek. Az elvek gyakorlatba átültetése a negyedik vasúti csomagban foglalt jogszabályi előírásokkal történik; ezek közül most a „49-es Irányelv”, vagyis az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelvének (Vasútbiztonsági Irányelv) várható módosításait vesszük górcső alá.

Continue reading

Share
Oct 03

Változik a díjrendelet

A Magyar Közlöny idei 118. számában (pdf), szeptember 11-én jelent meg a nemzeti fejlesztési miniszter 52/2012. (IX. 11.) NFM rendelete az egyes vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló miniszteri rendeletek módosításáról. Az „egyes eljárások” kifejezés a vasúti igazgatási szerv eljárásait és a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárásokat foglalja magában. Mivel a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba, október 11. után a vasútvállalatok már a megváltozott díjakat kötelesek fizetni.

Continue reading

Share
Feb 15

Két tűz között

Az új év beköszöntése előtt négy nappal a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) tájékoztató levelet küldött a vasúti járművezetőket foglalkoztató vasúttársaságoknak, amelyben felhívták a figyelmüket egy uniós rendeletből fakadó kötelezettségük teljesítésére, a mozdonyvezetői kiegészítő tanúsítványok kibocsátására.

Continue reading

Share