Sep 25

A vasútbiztonsági irányelv változása

2011 márciusára datált kiadványában az Európai Bizottság célul tűzte ki az egységes európai vasúti térség kialakítását és egyértelművé tette, hogy e cél egy olyan koherens belső piac létrehozását jelenti, ahol az európai vasútvállalatok fölösleges technikai és adminisztratív korlátok nélkül működhetnek. Az elvek gyakorlatba átültetése a negyedik vasúti csomagban foglalt jogszabályi előírásokkal történik; ezek közül most a „49-es Irányelv”, vagyis az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelvének (Vasútbiztonsági Irányelv) várható módosításait vesszük górcső alá.

Continue reading

Share
Nov 26

Ne légy szavazógép!

Tessely Zoltán Országgyűlési Képviselő részére
Országház
Budapest
Kossuth tér 1-3.
1357

Tisztelt Képviselő Úr!

“Én,Tessely Zoltán , a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője esküszöm, hogy ………… munkám során választóim akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését előmozdítsam, népének boldogulását elősegítsem.
(A képviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Ismerős Önnek ez a részlet? Igen, Ön ezt az esküt tette 2010. május 14-én. Ön a mi, a választói szavazatával jutott be az Országgyűlésbe, hogy ott választói akaratához híven és lelkiismeretesen járjon el.
Kérem, gondolkozzon el egy pillanatra a magánnyugdíjpénztári törvénytervezet kapcsán: ez az Ön választóinak az akarata? Ez a törvény összhangban van a lelkiismeretével? Ön szerint ez a törvény valóban a Magyar Köztársaság népének boldogulását segíti elő?

Amennyiben bármelyik kérdésre NEM a válasza, úgy kérem, ne degradálja magát a Fidesz szavazógépévé – annál is inkább, mivel képviselői esküjében nem szerepel se a párt- se a frakcióhűség -, hanem lelkiismerete és választói akarata szerint NE szavazza meg azt a törvényt, amelyik 3 millió magánnyugdíj-pénztár tagot foszt meg az öngondoskodás lehetőségétől.
Óbarok, 2010. november 26

Tisztelettel
Monostory Miklós
választópolgár

Share
Oct 17

Októberi mese

A most következő mesének – mint a mese szó is jelzi – semmi köze nincs a valósághoz. Ha valaki mégis létező emberekre, jelenségekre ismerne benne, az csak a vak véletlen műve lehet. Ha valaki esetleg magát vélné felfedezni benne, jobb, ha elgondolkodik kicsinyt.

Continue reading

Share
Sep 11

A Válasz

Köszönöm mindenkinek, aki ma felhívott, üzent, falra írt.
Azt hiszem, nem sokszor fordul elő, hogy éveim száma megegyezzen a végső válasszal az Életre, a Világegyetemre, meg Mindenre:

Share