Monostory.hu

1. Fejezet – a megfelelő testhelyzet

Ebben a fejezetben a megfelelő testhelyzet vizsgálatának néhány fontos szempontjáról lesz szó. Nem az a fontos, hogy mozgunk, vagy nem. A „ne mozogj” felszólításnak önkéntelenül is ellenállunk; a „ne mozogj!” felszólítás feszültséget okoz, és aki feszült, elveszíti természetes stabilitását. Nincs értelme megpróbálni mozdulatlanul maradni.

Az Univerzummal harmóniában levő testhelyzet, vagy a test és a szellem egységét lehetővé tevő testhelyzet természetesen stabil. Ha testhelyzetünk helyes, akkor természetesen stabil is. Nem kell megtámasztani magunkat. A test és a szellem egységét lehetővé tevő testhelyzet nemcsak stabil, de lehetővé teszi azt is, hogy bármikor mozduljunk. Ha a testünk feszült, nem tudunk bármikor megmozdulni. Ha megfeszítjük izmainkat lábainkban vagy alhasunkban, se nem stabilak nem tudunk maradni, se szabadon nem tudunk mozdulni. Az Univerzummal harmóniában levő testhelyzet egyben a test és a szellem egységének testhelyzete is. Ebben a testhelyzetben megmarad természetes stabilitásunk és bármikor gyorsan meg tudunk mozdulni. Próbáljuk ki a KI-t ülésben (seiza).

Először is, ereszkedjünk térdre, ahogy az 1. ábra mutatja. Sokan kinyomják hasukat, ezért izmaik feszessé válnak. Emeljük és süllyesszük vállainkat; de csak vállainkat mozgassuk. Ki fog derülni, hogy nehéz csak vállainkat mozgatni, ha egész testünk feszes. Ezen kívül, ha tartásunk púpos, akkor is nehéz vállainkat fel-le mozgatni. Ahhoz, hogy ezt a mozgást akadály nélkül tudjuk végezni, vállainkat természetes helyzetben kell kell tartani.

Ezután üljünk le sarkunkra lassan, nyugodtan, ügyelve arra, hogy ne nyomjuk ki hasunkat. Miután leültünk, helyezzük egyik nagylábujjunkat a másikra, mindegy melyiket melyikre. Ismét mozgassuk meg vállunkat fel és le. Kezünket helyezzük könnyedén combunkra, ne nyomjuk! Amikor megpróbáljuk érzékelni a KI-t, rá fogunk jönni, hogy természetes módon stabilak vagyunk, anélkül, hogy megpróbálnánk nem mozogni. Ez a seiza (ülő) testhelyzet a test és a szellem egységével.

A helyes seiza testhelyzet

Előkeszület seizához

1. ábra – Előkészület seizához

Ereszkedjünk térdre, néhányszor emeljük és süllyesszük vállunkat, amíg megtaláljuk azt a testhelyzetet, ahol ezt könnyen meg tudjuk tenni. Mikor leülünk, talpunk fölfelé nézzen.

2. ábra - Ülés seizában

2. ábra – Ülés seizában

Üljünk seizában könnyedén. Ellenőrzésképpen mozgassuk meg vállunkat néhányszor. Kezünk könnyedén nyugszik ölünkben, nyomás nélkül. Nagylábujjainkat egymásra helyezzük.

3. ábra - Testhelyzet próba

3. ábra – Testhelyzet próba

A próba közben észre fogjuk venni, hogy természetes módon stabilak vagyunk, anélkül, hogy megpróbálnánk nem mozdulni.

4. ábra - Seiza előkészület, hátulról nézve

4. ábra – Seiza előkészület, hátulról nézve

5. ábra - Leülés seizába, hátulról nézve

5. ábra – Leülés seizába, hátulról nézve

Az ötödik ábrán látszik, ahogy az egyik nagylábujj keresztezi a másikat. Mindegy, hogy melyik van fölül.

6. ábra - Seizában ülve, hátulról

6. ábra – Seizában ülve, hátulról

Üljünk nyugodtan, mozgassuk meg vállunkat néhányszor föl és le. Kezünket helyezzük könnyedén combunkra.

7. ábra - Előkészület seizához, oldalról nézve

7. ábra – Előkészület seizához, oldalról nézve

8. ábra - Leülés seizába, oldalról nézve

8. ábra – Leülés seizába, oldalról nézve

9. ábra - Seizában ülve, oldalról nézve

9. ábra – Seizában ülve, oldalról nézve

Természetes, vagy nem?

Mindenki le tudja ellenőrizni, hogy testhelyzete természetes vagy nem. Mindennapi életünkben rendszeresen ülünk le és állunk fel anélkül, hogy gondolkodnánk rajta. Nagyon kevesen gondolkodnak ülő és álló testhelyzetükön. Most azonban foglalkozzunk a testtartás minőségével. Meglehet, az olvasó még nem is találkozott ezzel a kifejezéssel, pedig nagyon fontos.

10. ábra - Merev, egyenes testtartás

10. ábra – Merev, egyenes testtartás

A gyerekeket az iskolában arra tanítják, hogy egyenes háttal és előretolt hassal üljenek. Ez a testtartás megterheli a testet. Ha egyszer már gyerekkorunkban arra tanítanak minket, hogy így kell ülni, a legtöbbünknek nincsenek is kétségei, és elhiszi, hogy ilyen a helyes testtartás. És ez nagy hiba. A természetes és helyes testtartás nem terheli meg a testet.

A valóban helyes testtartás a legkényelmesebb és legstabilabb testhelyzet, amit természetes testhelyzetnek nevezünk. A baj az, hogy az emberek nagy többsége nem tudja, hogyan ellenőrizze le, vajon testhelyzete természetes vagy nem. A preindusztriális kor emberei oly korban éltek, amikor a gépek fejlettsége még kezdetleges volt, a legtöbb munkát kézzel végezték. Ezért megtanulták, hogy tudják testüket a legtermészetesebben használni a kemény fizikai munka során.

Például, az egyes szakmákban mestereknek vagy szakértőknek nevezett embereknek kiváló technikáik voltak és munkáikat természetes testhelyzetben végezték. Elmondhatjuk, hogy azért tudtak remekműveket készíteni, mert munkáikat természetes testhelyzetben végezték. Manapság az emberek idejüket íróasztal mellett töltik, a nehéz fizikai munkát gépekre hagyják. A gyerekek idejük jelentős részét töltik számítógépes játékokkal. Ez azt eredményezi, hogy az emberek kevesebbet használják testüket.

Úgy gondolom, mindez megnehezíti az emberek számára, hogy mesterévé váljanak a természetes testhelyzetnek. Mindenesetre van módszer arra, hogy bárki leellenőrizze, vajon testhelyzete természetes, vagy nem. Ennek elősegítésére kifejlesztettem egy KI tesztet. Végezzük hát el a következő gyakorlatot. A gyakorlónak (A) szüksége lesz egy segítőre (B). A KI teszt illusztrációja a 3. ábrán látható.

  1. Először is, A egyenesítse ki gerincét, üljön egyenesen és mozdulatlanul.
  2. B érintse meg A mellkasát jobb kezével és tolja A-t hátrafelé.
  3. Ekkor A felsőteste elveszíti stabilitását, kibillen egyensúlyából és elbillen.

Nos, ilyenkor gyakran mondják, hogy „mivel tolták, hát persze, hogy elbillent”. Ám ez nem igaz. Legyen A 50 kg. Ha A nem ember, hanem egy kőtömb, B el tudja billenteni ugyanilyen könnyedén? Ugye nem? De ha A egy 50 kilós ember, akkor könnyen ki lehet billenteni. Ha B ezt meg tudja tenni, ez azt mutatja, hogy A testhelyzete nem stabil. Csak az, hogy valaki fizikailag nagyobb vagy erősebb, nem jelenti azt, hogy stabilabb is. De a természetes testhelyzet a természetes stabilitás is.

Ezen kívül, anélkül, hogy a 2. ábrán szereplő testhelyzetre ráfoghatnánk, hogy „púposan ül”, könnyedén kibillenthető.

11. ábra - Púpos testtartás

11. ábra – Púpos testtartás

12. ábra - KI teszt púpos testtartásban

12. ábra – KI teszt púpos testtartásban

13. ábra - KI teszt eredménye púpos testtartásban. A könnyen kibillenthető

13. ábra – KI teszt eredménye púpos testtartásban. A könnyen kibillenthető

Nézzük meg, hogy milyen is a helyes testtartás.

  1. Először fussunk helyben egy pár lépést. Így megtalálhatjuk a természetes lábtartást, és a lábak közti megfelelő távolságot.
  2. Aztán álljunk lábujjhegyre, sarkunkat emeljük el a földtől. Először lehet, hogy imbolygunk egy kicsit, de rövid gyakorlás után teljesen természetes lesz. Ha megtaláltuk egyensúlyunkat, könnyedén eresszük le sarkunkat a földre. Ekkor győződjünk meg róla, hogy úgy állunk, mint ahogy azt a 16. ábra mutatja.
  3. Most végezzük el a KI tesztet, úgy, ahogy korábban: B jobb kezével megérinti A mellkasát és tolja. Így A rájön, hogy testhelyzete stabil, anélkül, hogy bármi különlegeset tenne.
14. ábra - KI teszt helyes testtartásban,  állásban

14. ábra – KI teszt helyes testtartásban, állásban

15. ábra - KI teszt eredménye állásban

15. ábra – KI teszt eredménye állásban

Lábujjhegyre állva és onnan visszaereszkedve elérhetjük a stabil testhelyzetet. Hadd fejtsem ki: a helyes testtartás eléréséhez szellemünket és a KI-t kell használnunk. Állásban legtöbbször sarkunkra helyezzük testsúlyunkat, vagyis szellemük csak sarkunkat éri el.

16. ábra - Helyes testtarás

16. ábra – Helyes testtarás

Ha lemérjük karunk hosszát, azt válltól ujjhegyeinkig mérjük. De mi van a lábunkkal? Legtöbben csípőcsonttól sarokig mérnék. Pedig talpunk és lábujjaink is lábunk részei. Ha a megfelelő álló testhelyzetet gyakoroljuk, az természetes is, mert szellemük vagy a KI eljut a lábujjhegyeinkig. Ha valaki sarkára helyezi testsúlyát, akkor a KI csak a sarkáig jut el.

Az emberek a régi Japánban papucsot viseltek. Ezért, ha KI-jük nem jutott el lábujjaik hegyéig, a papucs lecsúszott volna lábukról. A legtöbb modern ember cipőt visel, így hát ha KI-jük nem jut el a lábujjak hegyéig, cipőjük akkor sem csúszik le.

A teste mindenkinek a sajátja, ezért az a természetes, ha a KI az egész testen keresztüláramlik. Ilyenkor természetes a testhelyzet. Ha a KI eljut a lábujjhegyeinkig, meg tudjuk tartani a természetes testhelyzetet és a természetes egyensúlyt.

17. ábra - KI teszt helyes testtartásban,  állásban

17. ábra – KI teszt helyes testtartásban, állásban

A segítő kissé átlósan, partnere előtt balra helyezkedik el, jobb kezével finoman de határozottan tolja a mellkas bal oldala és a válla között. Ez a testhelyzet stabil, aki így áll, a teszt során mozdíthatatlan.

A Shisei két jelentése

Vannak dolgok, amelyet megtanultunk ugyan, de mindennapi életünkben elfelejtünk. Az egyik ilyen a Shisei szó. Ennek a szónak az ősidők óta két jelentése van: az egyik a testhelyzetre vonatkozik, a másik az elme hozzáállására. Ha a dolgokhoz való hozáállásról beszélünk, az mindig az elmére vonatkozik. A japán “Shisei wo tadasu” kifejezésnek két értelme van: az egyik a testtartás kiigazítására vonatkozik, a másik a hozzáállás fejlesztésére.

Ha ezt a kifejezést halljuk, általában csak a testtartásra gondolunk, és elfelejtjük az elme, a tudat állapotát. „A szellem mozgatja a testet” – ezért tudatunk állapota testünkben teljes mértékben tükröződik. Ha testtartásunk helyes, elménk állapota is helyes; ha testtartásunk púpos, elménk is púpos lesz. Éppen ezért fontos, hogy magunk is mindig helyes testtartásban helyezkedjünk el, és gyermekeinket is korán megtanítsuk a helyes testtartásra.

Eredetileg a Shisei Kanji írásjeggyel lejegyezve így nézett ki: 姿 勢, ahol a 姿 jelentette a testhelyzetet, a 勢 a pillanatot. A test és a szellem egysége tükröződik a testhelyzetben, ettől az ember nagyobbnak látszik. Ha mesterszínész játszik a színpadon, a többiek fölé emelkedik; ez is a szellem tükröződése, ami kiterjeszti a KI-t.

Egy KI teszttel gyakoroljunk, hogy megláthassuk, hogyan befolyásolja a testet a szellem állapota. Először is, ellenőrizzük testtartásunkat álló helyzetben, győződjünk meg róla, hogy helyes. Aztán hajtsuk végre a KI tesztet, a korábban leírtak szerint. Aztán a testhelyzet megváltoztatása nélkül összpontosítsuk gondolatainkat fejünk tetejére. Hajtsuk végre újra a KI teszet. Úgy fogjuk találni, hogy bár testhelyzetünk nem változott, állásunk kevésbé stabil. Ha fejünk tetejére koncentrálunk, testhelyzetünk stabilitása elvész. Amikor megharagszunk, az mondjuk: „feltámad bennünk a harag”; ha ingerültek vagyunk, azt mondjuk: „fel vagyunk húzva”. De mi húz fel?

A KI. A Ki emelkedik a fejünkbe, vérnyomásemelkedést okozva, ami további problémákat okozhat.

Most – szintén testhelyzet változtatás nélkül – összpontosítsunk alhasunkra, azon belül is arra a pontra, amit nem tudunk megfeszíteni. Ezt a pontot nevezik az Egyetlen Pontnak.

E pontra gondolva csillapítsuk el elménket. A KI teszt elvégzésekor észrevehetjük, hogy testtartásunk stabil. Ha tudatunkat így csillapítjuk, nem leszünk könnyen felmérgesíthetőek. Az alhasra összpontosítás nem azt jelenti, hogy megfeszítjük hasizmainkat. Ez könnyen elrontható, figyeljünk rá oda!
Az Egyetlen Pont megtartásával kezdve összeállítottam a test és a szellem egyesítésének négy lépését; a következőkben ezt fogom kifejteni.
Ha nehezen tudjuk érzelmeinket kordában tartani, vizsgáljuk meg testtartásunkat, győződjünk meg róla, hogy helyes, és csillapítsuk gondolatainkat az Egyetlen Pontba. Így képesek leszünk kontrollálni érzelmeinket.

Nehéz csomagot könnyedén

Ha megértettük a helyes testtartást, már „csak” gyakorolnunk kell a mindennapi életben. A helytelen testtartás a korábbi rossz gyakorlatokból következik. Sokak számára a helytelen testtartás szokássá vált, a legkönnyebben felvehető testhelyzetté. Nézzünk egy példát:

Biztos mindenkivel előfordul, hogy nehéz csomagot kell cipelnie. Ennek van helyes és helytelen módja. Nézzük először a helytelent.

Az első képen a táskát cipelő hölgy felhúzza bal vállát, hogy megtartsa a táskát. Jobb karja közben lelóg, mert nehéz a csomag. Csípőjét közben kinyomja oldalra, felsőteste megdől. Az egész összkép mutatja, hogy a táskákat nem természetes testtartásban cipeli.

Csípő kinyomva, felsőtest megdől. Nem természetes testtartás.

18. ábra: Csípő kinyomva, felsőtest megdől. Nem természetes testtartás.

Ha így visszük a terhet, a táskák nagyon nehéznek érződnek. Testtartásunk természetellenes, amely rossz hatással van hátunkra.
Most vegyük fel a helyes testtartást és ellenőrizzük KI teszttel. Most próbáljuk megemelni a táskákat! Könnyedén sikerülni fog és súlyukat is kisebbnek fogjuk érezni (második kép).
A természetes testtartás stabil; nyugodtnak és természetesnek is látszik.

19. ábra: Táska cipelése helyes testtartással.

19. ábra: Táska cipelése helyes testtartásban.

Gyakoroljuk a helyes testtartást akár vásárlás, vagy takarítás közben, vagy bármikor, mindennapi életünkben.

A helyes testhelyzet megtartása a jó egészség alapja. Nézzünk egy másik példát:

Számítógép használat, vagy tévézés közben sokan fejüket kicsit előre tolják. Próbáljuk ki ezt a testhelyzetet egy percre. Észrevehetjük, hogy vállunk s nyakunk hamar fáradni kezd. A fej előretolásával a fej súlya a vállakra nehezedik, ezért a vállak feszültté válnak.

Elnöke vagyok a KI Társaságnak, amelyet Japán Egészségügyi-, Munkaügyi- és Jóléti Minisztériuma is elismert. A KI Társaságnak sok olyan látogatója van, akik görcsös vállaikra panaszkodnak, segítséget és tanácsot kérnek.

Ahogy megtanulják alkalmazni magukon a Kiatsut (gyógyítás KI-vel), és elkezdenek figyelni a helyes testtartásra, vállpanaszaik megszűnnek.
A helytelen testtartás számos egészségi panasz okozója; így például a hát és a térd fájdalmáé, stb. A helyes testtartás gyakorlásával a legtöbb ilyen panasz megszűnik.

A helyes testtartás, valamint a test és a szellem egységének megteremtése segítségünkre lehet mindennapi életünkben. Ha valakit ápolunk – akár kórházban, akár otthon –, mentálisan és fizikálisan is kimerítő. Akik hivatásszerűen ezzel foglalkoznak, gyakran szenvednek hátfájástól és fáradtságtól, és saját szellemükkel is törődniük kell.

Remélem, ők is megtanulják a helyes testtartást.

Van egy tanfolyamunk, kifejezetten betegápolók számára. Ezen a tanfolyamon azt tanítom meg nekik, hogyan alkalmazzák a helyes testtartást munkájuk közben, könnyítve így mindennapi terheiken.

Ha a fáradtság tovatűnt, ellazíthatjuk elménket. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy végre saját mentális egészségünkkel is törődjünk.

A helyes testtartást bárki gyakorolhatja.

Share

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin