Monostory.hu

Fordítási hiba

Bejegyezve: | 2009. 02. 14. | 2 megjegyzés

A God Wants You Dead egy szórakoztató és elgondolkodtató könyvecske, amely egy, a Bibliával kapcsolatos nem mai keletű vitát éleszt fel újra. Csak a legkiműveltebb emberfők tudják, hogy az Izsaiás könyve 7:14 jósolja meg, hogy a Dávid házából származó, Megváltó egy amlah gyermeke lesz – ez a kétértelmű szó a későbbiekben sok kiömlött vérért és tintáért lett felelős.

Mindezt elolvasva, eszünkbe juthat, amit a legtöbb mber nem tud – hogy egy ilyen fordítási nehézség a keresztény teológia gyökereihez vezet…

Az amlah szó a héberben többet jelent, mint az angolban a maiden, vagy a magyarban a szűz; jelenthet fiatal asszonyt, de jelentése lehet szűz is. A kerestény fordítók kapásból virgonak, vagyis szűznek fordították, amikor Yeshua bar-Yosif, vagyis Jézus Krisztus születéséről szóló próféciához értek. Ez a prófécia és utóélete rávezethet, hogy egy fordítási hiba milyen következményekhez vezethet.

Még két tény a műveltebb emberfőknek:

 1. A kereszténység nem azzal kezdődött, hogy meglehetősen későn ugyan, de hivatalosan is kimondták Jézusisteni létét – a nicaeai zsinaton, 325-ben; a viták folyamatosak voltak a harmadik konstantinápolyi zsinatig, 680-ig.
 2. Az eredeti, arámiul beszélő, palesztínai keresztényeket a 70-ben lezajlott Bar Kochba-féle felkelés után könyürtelenül elsöpörték az útból. A kereszténységet Szent Pál alapította újra, egy ógörög nyelvű közösségben. Eredetileg a teljes Újtestamentumot ógörögül írták.

Még két tény, amelyet jobbára csak a témával elmélyültebben foglalkozók ismernek. Egész véletlenül akadtam rájuk, és érdekes kiegészítésül szolgálnak a fentebb leírtakhoz.

 1. Egyes, az Újtestamentummal nagyjából egykorú arámiai források az isten fia kifejezést a guru, vagy szent ember szinonímájaként használják. Vagyis, mikor Jézus magát isten fiának nevezte, ezt az arámiaiak szent vezetőként értették.
 2. Az ógörög nyelv abban az időszakban nem ismerte ezt az idiómát. Most képzeljük el, hogy egy ember ógörögül olvassa az elveszett, eredeti arámiai szöveg fordítását, amelyekből az evangéliumok születtek, és amelyeknek a két nyelv különbözősége miatt nincs hiteles fordítása. Nem tudja, hogy az isten fia kifejezést eredetileg nem szó szerint értelmezték…

Nos – lehet, hogy Jézus isteni lénye csupán egy fordítási hiba eredménye?

Az ötletért köszönet Eric S. Raymondnak.

Share

Megjegyzések

2 megjegyzés to “Fordítási hiba”

 1. yanchi
  2009. 02. 19. @ 18:42

  Lám, ide vezet, ha valaki alapvető bibliai ismeretek nélkül teologizál. Jézus rendszeresen nevezte Istent atyjának, tehát az “Isten fia” semmiképp nem jelenthet egyszerűen szent (megszentelt) embert, a korában élő zsidók reakciója sem azt mutatja, hogy egyszerűen szentnek mondta volna magát. A legfőbb vád volt ellene, amikor a főpapok Pilátus elé adták, hogy magát Isten fiának állítja, és ezzel istenkáromlást követett el. Miután őt nem görögből szinkronizálták, a félrefordítás ugye fel sem merülhet.
  Úgyhogy Eric S. Raymond ötlete elsőre érdekesnek látszik, de alapvető ismeretek nélküli okoskodás csupán.

 2. dsgs
  2009. 06. 01. @ 17:17

  Ajánlott olvasmány:

  Isten-e Jézus? John Maisel egyik előadásának átdolgozott anyaga

  http://maranatha.uw.hu/doc/KiJezus.doc
  http://maranatha.uw.hu/kijezus.htm

  Kis bevezető hozzá:

  “ELŐSZÓ

  Ezt az előadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára tartottam a Szovjetunióban 1990-ben. Hallgatóságom nagyrészt ateista, templomba nem járó tanárokból és hallgatókból állt, akiknek nem volt ismeretük a keresztény hitről, sem bibliai tájékozottságuk. Az volt a célom, hogy világossá tegyem Jézus Krisztus személye; állításai és céljai egyedülálló voltát, és érthetően elmagyarázzam, hogyan létesíthet valaki kapcsolatot az igaz, élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül. Az előadás eredményeként a hallgatóság nagy része jelezte, hagy szeretne velem imádkozni, és átadta az életét Jézusnak. Mint azt az egyik egyetemi tanár mondta: „Ez az első alkalom, hogy a keresztény hit egyedülállóságának ésszerű magyarázatát hallottam.”

  Egy másik, fizika szakos tanár ezt mondta nekem: „Az egyetlen alkalom, amikor valaha is Istenre gondoltam akkor volt, amikor az ateista szemléletű tanári vizsgáimat tettem. Valamilyen ismeretlen okból eljöttem az ön előadására, és most már tudom, hogy csakis Isten töltheti be életem ürességét.” Remélem, hogy ha bőséges életet és megbocsátást keres, meg fogja találni e kis könyv olvasása közben, még akkor is, ha nem ateista, és jár templomba.

  Szeretném hálámat kifejezni Jane Prattnek, azért a jó néhány óráért, melyet számítógépe előtt töltött begépelve és újragépelve ezt a magnófelvételről lejegyzett előadást; Jan Rodgernek, Carolyn Prince-nek, Ed és Catherine Headingtonnak szerkesztésbeli szaktudásukért, mellyel segítettek egy szóban elhangzott előadást könyv alakban olvashatóvá tenni.

  Isten áldásával

  John M. Maisel”
  Válasz erre

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin