Monostory.hu

Hatékony partnerség

Bejegyezve: | 2008. 03. 28. | Comments Off on Hatékony partnerség

A British Transport Police (BTP) nem képezi a vasúti rendszer szerves részét, neve is szélesebb körű tevékenységre utal, azonban aktivitásuk szinte teljes egészében a vasútra korlátozódik. A BTP a brit vasutak rendje felett őrködő rendőri szervezet, feladatuk a biztonságos vasút megteremtése és fenntartása.

Gwyneth Dunwoody gondolataihoz kapcsolódva Ian Johnston, a BTP főfelügyelője fejtette ki a hatékony partnerség működő modelljének alapelveit.

A BTP stratégiai tervéből fakadó feladata, hogy „partnerként működjünk együtt mindenkivel, aki velünk együtt dolgozik a biztonságos, rendbontás nélküli, és félelemtől mentes vasúti környezet megteremtésén”. Ebből az alapelvből következnek a BTP nemzeti szinten elérendő céljai: a felderítési arány javítása, a bűncselekmények számának csökkentése, a terrorizmus elleni küzdelem, a kábellopások megakadályozása, különös figyelem a fiatalkorúak által elkövetett cselekményekre, valamint a szolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása.

A helyileg megvalósítandó célokat a nemzeti célok és a helyi szükségletek alapján állapítják meg. Ezek közé tartozik a partnerség kereteinek kitűzése, a graffitik, a rablások és az antiszociális viselkedés elleni fellépés összehangolása, valamint a vasúti átjárók biztonságának növelése. A tapasztalatok szerint a rendőrség, a vasúttársaságok, és a helyi közösségek együttműködésével lényegesen több eredményt lehet elérni, mintha ezek a szervezetek egyedül próbálnák megoldani problémáikat. Ezért a különböző célok elérésére munkacsoportokat alakítottak, és a vasúttársaságok részvételével kialakították az egyes veszélyeztetett területek profiljait. Az elért eredményeket a Dunwoody által hangsúlyosan említett folyamatos menedzsment szellemében rendszeres konzultációkon elemzik. A megbeszélések lehetőséget nyújtanak a szellemi és anyagi erőforrások összevonására is.

Az együttműködés eredményeképpen a brit vasúti hálózaton a 2004-től 2007-ig terjedő hároméves időszakban az utasok kárára elkövetett lopások száma 27 százalékkal, az antiszociális viselkedés 15 százalékkal, a rablások száma 14 százalékkal csökkent. Egy területen romlott csupán a helyzet; a vasúti személyzetet érő támadások száma 35 százalékkal emelkedett. (Megjegyzendő, hogy ide sorolják a tettlegesség nélküli, szóbeli agressziót is.)

Az utolsó egy évben az összes bejelentések száma 11 százalékkal, a bejelentések nyomán indított nyomozások száma 1 százalékkal csökkent, a nyomozások felderítési aránya viszont 3 százalékkal javult.

A hatékonyságot a jövőben egyrészt a technikai eszközök korszerűsítésével és szélesebb körű használatával, másrészt a személyi feltételrendszer javításával tervezik növelni. A technikai oldalt hordozható rádiók, zártláncú televíziós rendszerek szélesebb körű alkalmazásával, valamint a gyorsabb adat- és információcsere elősegítésével kívánják erősíteni. Johnston a személyi oldal erősítését az utasok, a vasúti személyzet, és a helyi közösségek jobb együttműködésének előmozdításában látja.

Robin Gisby, a Network Rail ügyfélszolgálati igazgatója egy működő modellen keresztül mutatta be egy Partnerség a Közösség Biztonságáért Csoport (Community Safety Partnership Group, CSPG) működését.

Kifejtette, hogy a vasutat és környékét érintő problémákat környezetükkel együtt kell megérteni és kezelni. Mint mondta, „a pálya mellett ‘lógó’ fiatalokat nem elegendő elkergetni, ez csak tüneti kezelés. A beteg embernek sem elég a lázát csillapítani, a kiváltó okot kell megszüntetni. Vagyis a helyi közösségeknek – az iskoláknak, civil szervezeteknek – kell a fiatalok számára értelmes elfoglaltságról gondoskodni; ha nem unatkoznak, nem fogják sem önmagukat, sem egymást életveszélyes helyzetekbe kergetni”.

A több helyen keletkező problémákat – és a vasutat érintők általában ilyenek – csak partnerségen alapuló megközelítéssel lehet megoldani. Az egymáshoz (logikailag és fizikailag egyaránt) kapcsolódó területek biztonságáról az illetékes vasúttársaság, a BTP és a helyi szervezetek közötti együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint közösen gondoskodnak. A megállapodások általában az utasbiztonságért teendő intézkedéseket, a hatásterület fókuszcsoportjait, a feladatok elosztását tartalmazzák, kiegészítve a rendkívüli események esetén (sporteseményekkel járó tömeg, terrorcselekmény) követendő eljárásokkal.

Az együttműködési megállapodások megkötése előtt azonban tisztában kell lenni a megoldandó feladatokkal, azokat nevesíteni kell. A partnerségi program célja (nem véletlenül) egybeesik a vasúttársaságok, az utasok, a környék lakossága és a BTP érdekeivel: Csökkenteni a bűncselekmények és a halálesetek számát, mérsékelni a rablások, a vandalizmus, és a graffitik okozta károkat, kedvező irányba befolyásolni a vasút és környéke egymásra hatását.

„A modell működik” – jelentette ki Mark Newton, londoni körzeti rendőrparancsnok. Dél-London 19 kerületében négy rendőrkapitányság területén 19 vasúttársaság működik (nem számítva a London Overground hálózatot), jelentős feladatot adva a BTP-nek és a közösségi szerveződéseknek.

Newton szerint a rend fenntartásához, a biztonságos vasút és vasúti környezet megteremtéshez, megtartásához négy kulcsfontosságú elem szükséges: elkötelezettség, törődés, igény a minőségre, és a tapasztalatok megosztása.

Megjelent a Magyar Közlekedés április 9-i számában
és a Vezetékek világa 2008/1. számában

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin