Hatékony partnerség

A British Transport Police (BTP) nem képezi a vasúti rendszer szerves részét, neve is szélesebb körű tevékenységre utal, azonban aktivitásuk szinte teljes egészében a vasútra korlátozódik. A BTP a brit vasutak rendje felett őrködő rendőri szervezet, feladatuk a biztonságos vasút megteremtése és fenntartása.

Gwyneth Dunwoody gondolataihoz kapcsolódva Ian Johnston, a BTP főfelügyelője fejtette ki a hatékony partnerség működő modelljének alapelveit.

A BTP stratégiai tervéből fakadó feladata, hogy „partnerként működjünk együtt mindenkivel, aki velünk együtt dolgozik a biztonságos, rendbontás nélküli, és félelemtől mentes vasúti környezet megteremtésén”. Ebből az alapelvből következnek a BTP nemzeti szinten elérendő céljai: a felderítési arány javítása, a bűncselekmények számának csökkentése, a terrorizmus elleni küzdelem, a kábellopások megakadályozása, különös figyelem a fiatalkorúak által elkövetett cselekményekre, valamint a szolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása.

A helyileg megvalósítandó célokat a nemzeti célok és a helyi szükségletek alapján állapítják meg. Ezek közé tartozik a partnerség kereteinek kitűzése, a graffitik, a rablások és az antiszociális viselkedés elleni fellépés összehangolása, valamint a vasúti átjárók biztonságának növelése. A tapasztalatok szerint a rendőrség, a vasúttársaságok, és a helyi közösségek együttműködésével lényegesen több eredményt lehet elérni, mintha ezek a szervezetek egyedül próbálnák megoldani problémáikat. Ezért a különböző célok elérésére munkacsoportokat alakítottak, és a vasúttársaságok részvételével kialakították az egyes veszélyeztetett területek profiljait. Az elért eredményeket a Dunwoody által hangsúlyosan említett folyamatos menedzsment szellemében rendszeres konzultációkon elemzik. A megbeszélések lehetőséget nyújtanak a szellemi és anyagi erőforrások összevonására is.

Az együttműködés eredményeképpen a brit vasúti hálózaton a 2004-től 2007-ig terjedő hároméves időszakban az utasok kárára elkövetett lopások száma 27 százalékkal, az antiszociális viselkedés 15 százalékkal, a rablások száma 14 százalékkal csökkent. Egy területen romlott csupán a helyzet; a vasúti személyzetet érő támadások száma 35 százalékkal emelkedett. (Megjegyzendő, hogy ide sorolják a tettlegesség nélküli, szóbeli agressziót is.)

Az utolsó egy évben az összes bejelentések száma 11 százalékkal, a bejelentések nyomán indított nyomozások száma 1 százalékkal csökkent, a nyomozások felderítési aránya viszont 3 százalékkal javult.

A hatékonyságot a jövőben egyrészt a technikai eszközök korszerűsítésével és szélesebb körű használatával, másrészt a személyi feltételrendszer javításával tervezik növelni. A technikai oldalt hordozható rádiók, zártláncú televíziós rendszerek szélesebb körű alkalmazásával, valamint a gyorsabb adat- és információcsere elősegítésével kívánják erősíteni. Johnston a személyi oldal erősítését az utasok, a vasúti személyzet, és a helyi közösségek jobb együttműködésének előmozdításában látja.

Robin Gisby, a Network Rail ügyfélszolgálati igazgatója egy működő modellen keresztül mutatta be egy Partnerség a Közösség Biztonságáért Csoport (Community Safety Partnership Group, CSPG) működését.

Kifejtette, hogy a vasutat és környékét érintő problémákat környezetükkel együtt kell megérteni és kezelni. Mint mondta, „a pálya mellett ‘lógó’ fiatalokat nem elegendő elkergetni, ez csak tüneti kezelés. A beteg embernek sem elég a lázát csillapítani, a kiváltó okot kell megszüntetni. Vagyis a helyi közösségeknek – az iskoláknak, civil szervezeteknek – kell a fiatalok számára értelmes elfoglaltságról gondoskodni; ha nem unatkoznak, nem fogják sem önmagukat, sem egymást életveszélyes helyzetekbe kergetni”.

A több helyen keletkező problémákat – és a vasutat érintők általában ilyenek – csak partnerségen alapuló megközelítéssel lehet megoldani. Az egymáshoz (logikailag és fizikailag egyaránt) kapcsolódó területek biztonságáról az illetékes vasúttársaság, a BTP és a helyi szervezetek közötti együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint közösen gondoskodnak. A megállapodások általában az utasbiztonságért teendő intézkedéseket, a hatásterület fókuszcsoportjait, a feladatok elosztását tartalmazzák, kiegészítve a rendkívüli események esetén (sporteseményekkel járó tömeg, terrorcselekmény) követendő eljárásokkal.

Az együttműködési megállapodások megkötése előtt azonban tisztában kell lenni a megoldandó feladatokkal, azokat nevesíteni kell. A partnerségi program célja (nem véletlenül) egybeesik a vasúttársaságok, az utasok, a környék lakossága és a BTP érdekeivel: Csökkenteni a bűncselekmények és a halálesetek számát, mérsékelni a rablások, a vandalizmus, és a graffitik okozta károkat, kedvező irányba befolyásolni a vasút és környéke egymásra hatását.

„A modell működik” – jelentette ki Mark Newton, londoni körzeti rendőrparancsnok. Dél-London 19 kerületében négy rendőrkapitányság területén 19 vasúttársaság működik (nem számítva a London Overground hálózatot), jelentős feladatot adva a BTP-nek és a közösségi szerveződéseknek.

Newton szerint a rend fenntartásához, a biztonságos vasút és vasúti környezet megteremtéshez, megtartásához négy kulcsfontosságú elem szükséges: elkötelezettség, törődés, igény a minőségre, és a tapasztalatok megosztása.

Megjelent a Magyar Közlekedés április 9-i számában
és a Vezetékek világa 2008/1. számában

Share

Comments are closed.