Monostory.hu

Kiútkeresés

Bejegyezve: | 2008. 09. 08. | Comments Off on Kiútkeresés

Az elmúlt években Magyarországon a helyi és helyközi közforgalmú közlekedés finanszírozási válságba került. Döntően állami intézkedések következtében megbomlott az a közel tízéves gyakorlat, amely szerint a rendszerváltás követően az állam – az önkormányzatok bevonásával – a közlekedési vállalatok többé-kevésbé nullszaldó körüli finanszírozását alakította ki.

A közforgalmú közlekedés finanszírozása 1988-ig megoldott volt. Bár az idő megszépítő távlatában elterjedt az a téves nézet mely szerint abban az időszakban a teherfuvarozás nyereségéből tudták pótolni a személyszállítás veszteségeit, a valóság az, hogy a teherfuvarozás nyeresége sohasem volt elegendő a személyszállítás veszteségpótlására. A keresztfinanszírozás mellett komoly szükség volt az állam szerepvállalására is, különösen annak fényében, hogy a jelzett időszakban az eszközpótlás még állami feladat volt.

A rendszerváltás után az állam lassan kibújt eszközpótlási kötelezettségének teljesítése alól, illetve a szükséges mérték negyedét se teljesítette. E gyakorlat évtizedesnél is hosszabb megmaradása eredményezte azt, hogy a közforgalmú személyszállító szolgáltatók eszközparkja most hasonló műszaki állapotban van, mint az 1960-as évek elején.. A hatvanas, hetvenes, és nyolcvanas évek eszközpark-fejlesztéseit elkorrodálta az idő.

A rendszerváltás után az elégséges állami finanszírozás hiánya először a vasútnál okozott gondot (1993), majd a probléma állandósult és 2004-től eszkalálódott. Mára a legnagyobb személyszállítással foglalkozó vasúttársaság éves – 225 milliárd forintos – költségeinek mintegy 16 százaléka származik az utasoktól szedett menetdíjból; a fogyasztói árkiegészítés (évi 18 milliárd Ft) hozzáadásával is csak 24%-os költségfedezeti arány érhető el. A hiányzó, évi 170 milliárd forint (a működéshez szükséges összeg 76 százaléka) állami segítségnyújtás formájában, közpénzből jut a vasúttársasághoz.

A vasút finanszírozására nincs egységes európai gyakorlat. A vasúttal rendelkező 25 tagállam 25 különböző módon finanszírozza vasútját, legtöbbször nem az Unió ajánlásai szerint. A hazai közforgalmú közlekedés finanszírozásáért felelős szakembereknek sem sikerült még kidolgozni ennek a politikával és érzelmekkel sűrűn átszőtt területnek a megfelelő, transzparens, teljesítményelvű finanszírozási modelljét.

Jelentős részben a 2003 és 2006 közötti állami intézkedések hatásaként a hazai helyközi és városi autóbusz-közlekedés, valamint a közlekedés finanszírozási módja is átalakult. Arányaiban az addigi finanszírozási szint sem érte el az 1988 előttit – a szükséges eszközpótlások elmaradása miatt sem – de a mostani helyzet rosszabb, mint a 2003 előtti. Lehet ugyan a csökkenő közforgalmú utasszámmal magyarázni az elégtelen finanszírozást, de ez csak magyarázkodás. Nem mutat kivezető utat a finanszírozásért felelősök egymásra mutogatása sem. A szolgáltatók nem érvényesíthetik a közszolgáltatási szerződésben meglévő veszteségfinanszírozási igényüket, többek között azért sem, mert az ilyen igényt beterjesztő szolgáltató vezetője akár állását is kockára teheti, ha munkaadóját (a cég tulajdonosát, és egyben a szolgáltatás megrendelőjét) arra figyelmezteti, hogy az nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségét.

A közforgalmú közlekedési szolgáltatók és közlekedési szakemberek eddig is számtalan fórumon hívták fel a figyelmet (a Magyar Közlekedés hasábjain is, ld. 600. szám) a tarthatatlan helyzet orvoslásának szükségességére. Szomorú valóság, hogy a politika nem mutat jelentős érdeklődést, nem érzi át a helyzet súlyosságát.

Az elmúlt hónapokban sorra alakultak a különböző vizsgálóbizottságok; legtöbbször a szolgáltatók kezdeményezésére és csekély kormányzati részvétellel. A bizottságok keresik a közforgalmú közlekedés megbízható finanszírozásának új módjait, vagy igyekeznek a bevált finanszírozási módok visszaállításáról meggyőzni az ügy iránt egyelőre szerény érdeklődést mutató kormányzati szereplőket.

Egyelőre csak bízni lehet abban, hogy ezeknek a bizottságoknak a munkája beérik és a közforgalmú közlekedés finanszírozásának szűk esztendői véget érnek. Reméljük, hogy a közforgalmú közlekedés megbízható, transzparens, teljesítményelvű, ráfordítás-arányos közép- és hosszú távú finanszírozásának jogszabályi biztosítéka és kimunkált gyakorlata mielőbb megszületik.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin