Monostory.hu

Logisztikai akcióterv

Bejegyezve: | 2009. 11. 05. | Comments Off on Logisztikai akcióterv

Magyarország logisztikai nagyhatalom? – tette fel a kérdést Mester Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) szakállamtitkára a Szállítmányozás 2009 konferencián.


A magyar logisztikai szektor 8 milliárd eurós forgalom mellett tavalyig évente kétszámjegyű átlagos növekedést produkált, a 30 ezer vállalkozás 100-150 ezer alkalmazottat foglalkoztat. 2008-ban az ágazat 53, 4 milliárd tonnakilométeres teljesítményt nyújtott, melynek 67%-át a közúti, 19%-át a vasúti, 10%-át a csővezetékes, fennmaradó 4%-át a csővezetékes szállítás tette ki. Ez a teljesítményt a GDP 4,99 százalékát teszi ki.

Magyarország a logisztika szempontjából nagyon jó elhelyezkedésű, de a válság ezt a szektort is érintette, mégpedig másfél – kétszeres áttétellel. A logisztikai szektor erős függésben van a gyártó iparágak helyzetétől, és gyorsan reagál azok legkisebb változásaira is; ezért nagyon jó indikátora a gazdaságnak. A magyarországi áruszállítás 2008 azonos időszakához viszonyítva az idei év első felében 12 százalékkal esett vissza. A harmadik negyedévben a közúti áruszállítás 19%-os, a vasúti árufuvarozás 36%-os csökkenést mutatott.

Egyes elemzések szerint a legrosszabbon már túl vagyunk, de még nem tudjuk, milyen lesz a kilábalás. Az biztosnak tűnik, hogy a következő 4-5 évben nem várható a korábbi éveket jellemző növekedés, a helyreállás lassú folyamat lesz.

A válság három ponton mért érzékeny csapást a gazdaságra:

1. Pénzügyi oldalról a társaságok nehezebben jutnak hitelhez, ehhez az elmúlt évek során tapasztaltak miatt nehezen szokott hozzá a gazdaság.

2. Nagyszámú munkahely szűnt meg, ezzel csökkent a fizetőképes kereslet is.

3. A likviditáshiány miatt megnehezedett az Európai Unió nyújtotta támogatások elhasználása

A kormány rövid távú intézkedései között ezért elsőrendű fontosságú volt ezeknek a problémáknak a kezelése.

A magyar GDP 80%-a a külkereskedelemben realizálódik, ennek 80%-át teszi ki az EU tagországokba irányuló kivitel. Ez a két adat világosan mutatja, hogy csupán a belső kereslet élénkítésével nem lehet kilábalni a válságból. A logisztika az egyik olyan ágazat, amely segítheti a talpraállást, és húzóágazat lehet.

A szakmai szervezetek bevonásával és aktív részvételével 2008-ra készült el a Magyar Logisztikai Stratégia (MLS). Az MLS lett a Logisztikai Akcióterv alapja, amelyet a kormány. 2009. június 17-én fogadott el. Az Akcióterv három fő pillérre épül:

Az első pillér a szabályozási környezet: ide értendő a közlekedési-logisztikai szabályozás és az általános, vállalkozásokat érintő szabályozás.

A második elem a logisztikai kapcsolatok pillére; itt kell meghatározni az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeztető tényezőket.

Harmadikként a logisztikai erőforrások támasztják alá az akciótervet: a közlekedési infrastruktúra, a logisztikai központok, a humán erőforrás a kutatás-fejlesztés, valamint az innováció.

A kormány logisztikai támogatási programcsomagja a Gazdaságfejlesztési Operatív Programon keresztül logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztésére 28 milliárd, a Közlekedési Operatív Program révén iparvágányok, kikötők, útcsatlakozások fejlesztésére kis híján 17 milliárd, a RoLa vonatok támogatására nem egészen 3 milliárd forintot fordított. Ezeket a támogatásokat egészítették ki az egyedi kormánydöntés alapján juttatott összegek.

Kiemelt fejlesztésnek számított és számít továbbra is a záhonyi térség komplex programja, ahol Fényeslitke-Komoró térségében 160 hektárnyi területen intermodális, közforgalmú rakodóterület kialakítására a kormányzat 3,6 milliárdot fordított. A térség közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére – a gerinc- és vontatóvágány-hálózat felújítására, közútfejlesztésekre 51 milliárd, a térségben működő kis- és középvállalkozások támogatására 1,7 milliárd, a gazdasági és logisztikai tevékenységeket segítő képzésre félmilliárd, marketing akcióprogramra nyolcszázmillió jutott. Fontosnak ítélte a szakállamtitkár a képzésre fordított összeget, hiszen a térség vállalkozásai nagyfokú szakemberhiányról számoltak be. Ezért a logisztikai szektorra vonatkozóan március 31-ig szektorelemzés készül, melynek során felmérik a terület tényleges szakemberhelyzetét; ennek alapján születnek majd meg a szükséges intézkedések. A marketingakciók között külön logisztikai program kapott helyet, melynek során kiadványok készítésével, logisztikai kiállításokon részvétel biztosításával támogatták a logisztikai vállalkozásokat; ezzel is tovább erősíthető Magyarország logisztikai szerepe.

Előadása után kérdésekre válaszolva Mester Zoltán elmondta, hogy a Kormány által június 17-én elfogadott Logisztikai Akcióterv a Magyar4 Közlönyben nem jelenik meg, azonban a tárca honlapjáról (http://nfgm.gov.hu) letölthető.

A közúthasználati díjstratégiával kapcsolatban kifejtette, hogy elkészültek a díjpolitikai alapelvek, és irányelvek. A díjak mértékének megállapításán, a bevezetés ütemezésén, és a díjköteles úthálózat kiterjedésének meghatározásán a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium szakemberei dolgoznak.

A szakállamtitkár szerint attól, hogy Magyarországon logisztikai központok épülnek – munkalehetőséget és vásárlóerőt teremtve – országunk még nem lesz átjáróház. A logisztikai központok elosztják a forgalmat, az áru megáll, osztályozzák, átrakják. Ezt a tevékenységet valahol mindenképpen el kell végezni, és hazánk csak profitál abból, ha nálunk történik. A logisztikai stratégia ezt a célt szolgálja.

A RoLa forgalom támogatására fordított – előadásában említett – 2,8 milliárd forintnyi összeg a 2007-2011 közötti időszakra vonatkozik. 2010-ben ebből 700 millió forint vehető igénybe.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin