Monostory.hu

Központozás angolul

Bejegyezve: | 2009. 06. 07. | Comments Off on Központozás angolul

Legtöbben nem is tudják, hogy az angol nyelv központozási szabályai két filozófiai táborra oszották a nyelvet anyanyelvként művelőket.. Ez a kérdés akkor került előtérbe, amikor a Battle for Wesnoth fejlesztése közben Eric S. Raymond rákérdezett néhány dologra az angolt, mint idegen nyelvet ismerők között.

Az iskolában megtanult szabályok nyelvtaniak; a központozást az írott angol nyelv szabályaiként kezelik, és a különböző központozási jelek elhelyezését szigorúan, a nyelvtani mondatszerkezetből vezetik le. Lynne Truss Eats, Shoots & Leaves című híres-hírhedt könyve ezen iskola érveinek kifejtése. Ám létezik más megközelítés is…

A központozási jelek tulajdonképpen azokból a jelölésekből születtek, amivel egy szövegben a lélegzetvétel helyét jelölték, de a XVII-XIX. század nyelvészei egyre inkább a nyelvtanhoz kötötték őket. Kisebbségben maradtak azok, akiket a nyelvi pedánsok némi gúnnyal rétornak nveztek – akik a központozást továbbra is a hanglejtés és intonáció jelölőjeként használták.

Hozzám inkább a rétori központozás áll közelebb – inkább a beszéd ritmusára figyelek, megpróbálom ezt a szövegben is jelezni. Nem mindenki tesz így, bár a rétori központozás nagy túlélője az angol nyelvnek; időről időre újra és újra felfedezik, főleg stilisztikai okokból. Elég, ha Rudyard Kiplingre vagy Damon Runyonra gondolunk – a két szómesterre, akik képesek voltak a beszélt angol nyelv hanglejtését írásba áttenni; mindketten rétori központozást hsaználtak, habár ez nálik nem volt annyira tudatos.

A hozzám hasonlóan írók számára az írásjelek beszédszünetet jeleznek, mégpedig a felsorolás sorendjében egyre hosszabbat: vessző, pontosvessző, kötőjel, pont. A zárójelek hangszínváltást jelölnek; a felkiáltójel hangerőnövekedést vagy a mondatvég “megnyomását”, a kérdőjel melkedő hangsúlyt.

Az iskolák között leginkább a vesszők elhelyezésében van eltérés. Ritkábban ugyan, de a rétori központozást használók némi derűvel leírnak olyasmit is, amire a nyelvészek felhördülnek, és nyelvtanilag abszolút betegesnek nevezik. Mire is gondolok? “Stop – right – now!” A kötőjelek nem pontosan határolják a mondatot, kizárólag hangsúlyozási szerepük van.

Mindezzel nem akarom vitatni a mondatelemzésre alapuló központozás szerepét, nem akarom eltörölni (nincs is ráhatásom a dologra), csak rá szeretnék világítani, hogy igenis létezik az élő beszédhez jobban idomuló központozás is; történelmi előzményei vannak, és igenis – választási lehetőség az angolul írók számára. Úgy gondolom, hajlékonyabb és kifejezőbb, mint a szintaktikai központozás.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin