Monostory.hu

Alapvető központozási jelek az angolban

Bejegyezve: | 2013. 04. 13. | Comments Off on Alapvető központozási jelek az angolban

Mint minden nyelvben, az angolban is kiemelt szerepük van a központozási jeleknek. Korábban – Eric S. Raymond nyomán – már foglalkoztam a témakörrel, bár inkább elméleti jelleggel. Ebben a bejegyzésben inkább a gyakorlati alkalmazásra helyezem a hangsúlyt.


  • Pont (period) [.] – Az egyik legalapvetőbb központozási jel. Feladata két mondat elválasztása, egy teljes mondat végére kell elhelyezni.
  • Vessző (comma) [,] – A vesszőt szavak, kifejezések és mondatrészek elválasztására használjuk.
  • Kettőspont (colon) [:] – A kettőspont feladata annak jelzése, hogy a következő mondatrészben alaposabban kifejtjük az első mondatrészben említett tárgyat.
  • Pontosvessző (semi-colon) [;] – A pontosvessző két, egymással közeli kapcsolatban álló mondatrészt kapcsol össze egy mondattá; olyan esetben, amikor a vesszővel és kötőszóval történő összekapcsolás nem a legjobb megoldás.
  • Aposztróf (apostrophe) [] – Az aposztróffal leggyakrabban egy utána következő s betűvel együtt találkozunk; ilyenkor birtokost jelöl. A nem s betűre végződő főnevek esetén a főnév után következik az aposztróf és utána az s betű [‘s]. Főleg többes számú főnevek esetén fordul elő, hogy a szó s-re végződik. Ilyenkor csak az aposztrófot fűzzük hozzá [doors’].
  • Kérdőjel (question mark) [?] – A kérdőjelet a kérdőmondat végén kell elhelyezni, jelezve, hogy kérdésfeltevés történt.
  • Felkiáltójel (Exclamation mark) [!] – A mondatok kifejezőbbé tételére használjuk. Jelezhet figyelmeztetést, izgatottságot, elragadtatottságot, vagy akár undort is.
  • Nagykötőjel (dash) [] -Nagykötőjelet használunk szünet, vagy rövid csend utáni gondolatváltás jelzésére.
  • Kötőjel (hyphen) [] – Általában elő- vagy utótagokhoz használjuk, számos különböző célra.
  • Zárójel (parentheses) [( )] – Zárójeleket használhatunk magyarázatokhoz, megjegyzésekhez, fordításokhoz, vagy dátumokhoz.

Mint látszik, az angol nyelv sem különleges ebből a szempontból – a leggyakoribb írásjeleket ugyanazokban az esetekben használja, mint a magyar.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin