Monostory.hu

Freight Locomotives 2011

Bejegyezve: | 2011. 02. 27. | Comments Off on Freight Locomotives 2011

A válság által érzékenyen érintett vasúti teherszállítási piac a kormányzati élénkítő csomagok és a zöld szállítási módok előtérbe kerülésével kilábalni látszik a mélypontról. Az operátoroknak és lízingtársaságoknak versenyképeseknek kell maradniuk, beruházásaik életciklusát maximalizálniuk kell.

 

Ez nem utolsó sorban új vontatási kapacitás kiépítését, mozdonyok beszerzését jelenti; lehetőségeik kiszélesítését, és annak biztosítását, hogy járműflottájuk megfeleljen a biztonsági, hatékonysági és interoperabilitási követelményeknek. A szektor szükségleteinek felmérésére, a régi és új operátorok, járműgyártók és lízing társaságok egy asztalhoz ültetése céljából a Global Transport Forum ez évben Freight Locomotives 2011 néven konferenciát szervez, ahol a résztvevők megtárgyalhatják azokat a stratégiai, technikai és működési megoldásokat, amelyek választ adhatnak a kihívásokra.

A konferencia fő célja a bárbeszéd-lehetőség kialakítása a vasúti teherszállítási piac „munkásai” és az iparág vezető szereplői között. A rendezvény nem követi a hagyományos előadói pulpitus – nagyközönség felállást: a főleg szekcióülésekre és panelbeszélgetésekre épülő véleménycseréken a résztvevők körasztalokat ülhetnek körbe, az előadások hossza – a prezentációk diaszámával együtt – korlátozott, így téve lehetővé az információk gyors, lényegretörő átadását és cseréjét.

A tervezett program első szekciója az eszközérték-életciklus-megtérülés hármasa köré szerveződik. A meghívott előadók számba veszik a piac élénkülésének összetevőit, és az élénkülés hatásait az üzleti stratégiára; megtárgyalják a vontatási piac költségcsökkentésre és bevételnövelésre ható innovációit. Az áttekintés után az operátorok és a lízingtársaságok képviselői fejthetik ki álláspontjukat a tárgyról.

A következő szekció a technológiát és hatékonyságot veszi górcső alá. Az előadások így a vontatási tevékenység megbízhatóságáról, elérhetőségéről, a következő generációs vontatójárművekről, az őket ellátó rendszerek és szolgáltatások innovációiról szólnak, megemlítve ezek hatását a biztonságra, hatékonyságra és átjárhatóságra.

A harmadik szekció témaköre a biztonság és a tanúsító eljárások. A fejlesztések és kutatások eredményeinek, az új és felújított vontatójárműveknek meg kell felelniük a biztonsági előírásoknak. A hatóságoknak, operátoroknak és gyártóknak szorosan együtt kell működniük nem csak a technikai specifikációk kialakítása, a biztonsági eljárások harmonizálása terén, hanem az interoperabilitásnak való megfeleltetés terén is: a következő generációs vontatójárművek csak így lesznek képesek produkálni az elvárt megtérülési mutatókat.

Az ügyfelek által támasztott követelmények képezik a negyedik témakör alapját. E szekcióban a beszállítók, az operátorok és ügyfeleik fejthetik ki véleményüket a valamennyiüket felölelő ellátási lánc felépítéséről, a köztük felépülő kommunikációról. A tárgykör megválaszolandó alapkérdései: Mit várnak el a megrendelők az operátoroktól, és milyen beszállítói technológiák, szolgáltatások segíthetik az operátorokat abban, hogy teljes körűen kielégíthessék a megrendelők igényeit?

A technikai szekció témaköre középpontjában az interoperabilitás áll, és az ERTMS bevezetésére fókuszál. Az európai vasúti teherszállítási folyosók fejlesztése folyamatos, de az ezek nagy részén közlekedő vontatójárműveknek még mindig a nemzeti vonatbefolyásoló rendszerekkel kell üzemelniük. Ez a körülmény az országhatárokon túlnyúló vontatási feladatok esetén megdrágítja a mozdonyok üzemeltetését, növelve a komplikációk lehetőségét is. E szekcióban a költségcsökkentés lehetőségei kerülnek szóba.

A Global Transport Forum Ltd. a szállítási szektor számára nyújt szolgáltatásokat; tevékenységük főleg a repülőtéri és a vasúti infrastruktúrával kapcsolatos. Céljuk minőségi, színvonalas, specializált események szervezése, amely a résztvevők lehető legszélesebb körű megelégedésre szolgál.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin