Magyar Vasút 2011 – Fletcher

Simon Fletcher, az UIC európai regionális koordinátora a Nemzetközi Vasúti Egylet munkáját mutatta be. Küldetésünk egyszerű – mondta: A vasúti közlekedés globális fejlődésének támogatása, hogy válaszolni tudjon a mobilitás és a fenntartható fejlődés kihívásaira. A munkában minden földrész vasutasai részt vesznek, de az európai országok a legaktívabbak.

A szervezet négy szerepkört tölt be: szolgáltatóként know-howt, technikai és lebonyolítási tapasztalatot, megoldásokat, szabályokat és szabványokat ad át; segítőként innovációs tevékenységet végez, védi a tagvasutak közös érdekeit, támogatja a legfontosabb infrastruktúra projekteket; fejlesztőként specifikációkat, szabványokat, illesztőfelületeket, dolgoz ki, tanulmányokat készít és hozzájárul a nemzetközi vasúti folyosók átjárhatóságához; valamint fórumokat, szemináriumokat, konferenciákat, kongresszusokat szervez.

Megemlítette, hogy az UIC céljai hasonlóak, mint a nemzeti vasúti szervezeteké; példaként felhozva azokat a célkitűzéseket, amelyek szinte szóról szóra megegyeznek az UIC és a Hungrail esetében:

A vasúti szállítás piaci részesedésének emelése, a vasúti szektor közreműködői (infrastruktúra kezelők, vasútvállalatok, járműtulajdonosok és -karbantartók, lízingcégek és beszállítók) közötti kiegyensúlyozott együttműködés előmozdítása, a vasúti jogszabályok figyelemmel kísérése, és azok technikai szabvánnyá adaptálása vagy átalakítása, a fenntarthatóság fejlesztése és a vasúti közlekedés előnyben részesítéséért kifejtett erőfeszítések, valamint a vasút fejlesztésére hozzáférhető erőforrások maximalizálása.

Bár a célok hasonlóak vagy éppen meg is egyeznek, a két szervezet különböző szinteken tevékenykedik. Míg a Hungrail Magyarországon belül képviseli a vasút érdekeit, az UIC a nemzetközi porondon teszi ugyanezt.

A magyar vasúti érdekvédelmi szervezet 2007 óta tagja az UIC.nek, tagjai mindenféle korlátozás nélkül részt vehetnek bármelyik munkacsoport vagy platform munkájában. Ezen kívül korlátozás nélkül hozzáférhetnek az UIC online erőforrásaihoz, a publikációkhoz, adatbázisokhoz és szolgáltatásokhoz. Megjegyezte, hogy a kutatásokból származó eredmények és minden származékuk jogtulajdonosai a kutatásban részt vevő tagvasutak.

 

Az UIC a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartása révén kulcsszerepet játszik a vasúti közlekedés és szállítás népszerűsítésében. Példaként említette a European Intermodal Association-t, ahol adatszolgáltatással és eseményszervezéssel az intermodalitást népszerűsíti és erőfeszítéseket tesz a vasút piaci részesedésének növelésére. Kapcsolatban áll az Amerikai Személyszállítási Szövetséggel, amely segítségével az UIC jelenlétét erősíti Észak-Amerikában, az OSJD-vel, jelenleg készítik elő a 2011-2015 közötti közötti közös feladatok részletes leírását, céljuk a vasúti rendszerek kompatibilitásának fejlesztése, a kelet-nyugati forgalom fejlesztése, valamint a díjrendszerek közelítése.

A NATO-val kialakították a TG-IST keretrendszert: fejlesztik a vasútvonalak kihasználtságát, a csomópontokat, és a vasúti operátorok ismereteit, hogy együtt segíthessék ki Ázsia, a Közel-Kelet, és Afrika elmaradottabb térségeit.

Az ENSZ-ben az UIC-nek NGO, vagyis nem kormányzati szervezet státusza van. Az ENSZ és az UIC közös rendezvényekkel népszerűsíti az UIC munkáját, utóbbinak konzultatív jogokat biztosítva a bizottságok plenáris ülésein, állandó meghívóval a New yorki, genovai és bécsi székhelyekre.

A Világbankkal és az Ázsiai Fejlesztési Bankkal folyamatban van az együttműködési megállapodás megkötése.

Share