Monostory.hu

Magyar Vasút 2011 – Bíró

Bejegyezve: | 2011. 10. 02. | Comments Off on Magyar Vasút 2011 – Bíró

Bíró József, a Nemzeti Közlekedéi Hatóság (NKH) elnökhelyettese, az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal (ÚVHH) vezetője NKH átalakult szervezetét és vasúti hatósági szerepét ismertette.

A közigazgatásban csak a változás állandó – vezette be előadását – mert a közigazgatás rendszerét hozzá kell igazítani a társadalmi változásokhoz. A társadalom elvárása a hatósággal szemben a szakszerűség, az ügyfélközpontúság és a költséghatékonyság. Ezeknek az elvárásoknak szeretne az NKH is megfelelni, ezek az elvárások hívták életre a változásokat.

Az átalakulás után az NKH-nál négy nagy szervezeti egység jött létre. A Központ, az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal, és a Légügyi Hivatal.Az NKH valamikori regionális igazgatóságai a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalokba integrálódtak, szakmai irányításukat az „új” NKH látja el.

Az NKH működése az ember – gép – pálya hármasa köré szerveződik, az átszervezéssel egy országos illetőséggel rendelkező hatóság hatáskörébe került a közlekedés minden ágával kapcsolatos, valamennyi engedélyezési folyamat, beleértve az oktatást és képzést, a vizsgáztatás és az utasítások jóváhagyását is.

Az ÚVHH Vasúti Pálya és Híd Osztálya foglalkozik az infrastruktúra valamennyi alrendszerével: a vasúti pályával (alépítmény, felépítmény), a műtárgyakkal (híd, alagút, aluljáró, támfal, stb.), a biztosítóberendezéssel, a vonatbefolyásolással, a felsővezetéki rendszerekkel és a térvilágítással. A Járműengedélyezési Osztály hatáskörébe tartozik a járművek engedélyezési folyamata: az elvi előzetes típusengedély, az előzetes típusengedély, a típusengedély és az üzembehelyezési engedélyek kiadása; a Vasútgépészeti Osztály foglalkozik a gépészeti berendezésekkel: a vasúti járműmérlegekkel, a töltő- lefejtő berendezésekkel, vasúti darukkal, kocsibuktatókkal, mozgatókkal. A Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztály feladata a Biztonsági engedélyek, Vasútbiztonsági tanúsítványok kiadása, valamint az engedélyekben foglalt feltételek ellenőrzése.

A fent felsorolt feladatok ellátására 54 fős engedélyező-ellenőrző létszám áll rendelkezésre..

Az NKH feladatának tekinti a baleset-megelőzést is, ezért javasolja vasútbiztonsági akcióprogram kidolgozását és indítását. A közúti szektorban ez a rendszer már bevált és jól működik, a vasútnál azonban egyelőre nincs összehangolt, erre irányuló kezdeményezés. A célok megfogalmazásakor mindenképpen gondolni kell az állami szervek baleset-megelőzési tevékenységének összehangolására, a vasútvállalatokkal történő összefogás erősítésére, az oktatással, neveléssel történő baleset-megelőzésre, és a vasút népszerűsítésére.

Az NKH nem csak az áruszállító vasúttársaságokkal foglakozik, hanem felügyelő hatóságként a vasúti utasok jogait is szem előtt tartja. Ezeknek a jogoknak a biztosítása a vasúti személyszállítás versenyképessége szempontjából is fontos feladat. E tevékenységi körében a hatóság többek között a személyszállítási üzletszabályzatok jóváhagyásával, utaspanaszok felülvizsgálatával is foglalkozik. Az idei évben eddig 127 alkalommal történt meg az utas-tájékoztatás helyszíni ellenőrzése.

Bíró József zárszóként kiemelte, hogy az NKH alapfeladata a biztonságos vasúti közlekedés és a vasúti közösségi közszolgáltatási tevékenység magas színvonalú megvalósításának támogatása hatósági eszközökkel.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin