Monostory.hu

10 éves a közlekedési balesetek független szakmai vizsgálata

Bejegyezve: | 2012. 10. 26. | Comments Off on 10 éves a közlekedési balesetek független szakmai vizsgálata

2002 januárjával a magyar államigazgatási struktúrában addig példa nélkül álló intézményrendszer, a közlekedésbiztonsági célú, független szakmai vizsgálat rendszere jött létre. A nemzetközi tapasztalatokat felhasználva elsőként a polgári légiközlekedés, majd a vasúti- és a vízi közlekedés során bekövetkezett rendkívüli események vizsgálata vált feladatukká.

A 2002-ben elsőként megalakított Polgári Légiközlekedési Biztonsági Szervezet (POLÉBISZ) működési módját az a felismerés határozta meg, hogy a megtörtént események kizárólag szakmai célú elemzése legalább olyan fontos a megelőzés szempontjából, mint a hiányosságok és hibák szankcionálása. Mára mindenki számára kétségtelenné vált, hogy a közlekedésbiztonság javításában milyen fontos szerepe van a megelőzés céljából lefolytatott szakmai vizsgálatoknak. Ezek a szakmai vizsgálatok az események okának megállapításra irányulnak, a jövőbeli balesetek és események megelőzése érdekében, és nem céljuk a vétkesség vagy felelősség, illetve jog vagy kötelezettség megállapítása.

A POLÉBISZ működése során felhalmozódott szakmai tapasztalatokra épülve, annak jogutódjaként jött létre 2006-ban a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ), amelynek tevékenysége a repülés mellett megalakulásától fogva kiterjedt a vasút és a hajózás működési területén bekövetkezett balesetek és rendkívüli események szakmai vizsgálatára is. A KBSZ a kormányzati struktúra részeként, országos illetékességű, központi hivatalként működik. Szervezetét és tevékenységét illetően független az engedélyező és ellenőrző hatóságoktól, az infrastruktúra üzemeltetőktől és az operátoroktól.

A szervezet tízéves fennállásáról a KBSZ ünnepi üléssel emlékezett meg, ahol Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a szervezet dolgozóit és a közlekedési szakma meghívott képviselőit.

Beszédében az ünnepi ülés apropóján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a maga nevében is gratulált az intézményrendszer mai képviselője, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és munkatársainak eddigi eredményeihez. A szervezet és valamennyi munkatársa szakmai elkötelezettségével, munkájával, sikereivel bizonyította, hogy miért van a világon: értünk utazókért, értünk közlekedőkért.

Hangsúlyozta, hogy büszkék lehetünk egy olyan szakmai intézményrendszerre, amelyről elmondhatjuk, hogy egy évtizeden keresztül folyamatosan és töretlenül fejlődik és bizonyos tekintetben meghatározója a hazai közlekedésbiztonsági célkitűzések megvalósításának. A közlekedésbiztonság ügyének szolgálata ma a KBSZ részéről számára és kollégái számára is biztos szakmai hátteret, kiváló együttműködési lehetőséget jelent. A stratégiai együttműködés minden részlete mögött felkészült szakemberek kitartó és következetes szakmai munkája áll.

Amikor a magyar közlekedés jövőjéről beszélünk, a közlekedés valamennyi szereplője tudja, érti és érzi, mennyire fontos a szakmai kiállás a közlekedés megoldandó ügyei mellett. Maga is vallja, hogy kiemelten fontos a közlekedésbiztonság kérdése, a balesetek megelőzése, a független balesetvizsgálat és a tapasztalatok közzététele. A közlekedési kormányzat számára jelentős kihívás a biztonságot szolgáló infrastruktúra és a közlekedésfejlesztések kérdése, a hazai tervező és mérnöki piac megvédése, vagy a biztonságosabb közlekedésre nevelés feladatainak megoldása, a gépjárművezető képzés rendszerének megújítása.

Kiemelte, hogy a közlekedési kormányzat elkötelezett és eltökélt abban a kérdésben, hogy rendet kell tenni a közlekedés egész területén. Mint elmondta, „azért dolgozunk, hogy a közlekedés egészére vonatkozólag elmondhassuk: jobbak, rendezettebbek, szakszerűbbek és ésszerűbbek lettünk, hogy Magyarországon a közlekedési ágazatban rendet tettünk, megszüntettük a káoszt és új utat mutattunk – a nemzeti érdek mentén.”

Amikor a magyar közlekedés ügyéről beszélünk, akkor arra a kérdésre keressük a választ, hogy a magyar közlekedési rendszer egésze hogyan tud vagy képes megfelelni a társadalmi és gazdasági elvárásoknak. A közlekedési ágazat fejlesztési optimumát az egyre növekvő társadalmi igények és a gazdasági keretfeltételek együttes viszonyrendszerében kell megtalálnunk. A szakmai becsületünket a lehetőségek, az ésszerűség és a nemzeti érdekek mentén meghatározható utat bejárva szerezhetjük vissza.

„Milyen úton jár a KBSZ?” – tette fel a kérdést. Tudjuk: A KBSZ, mint balesetvizsgáló szervezet, azért dolgozik, hogy a már bekövetkezett légi-, vasúti és vízi közlekedési balesetek okait független szakmai vizsgálat keretében feltárva megelőzze a jövőbeni hasonló baleseteket.

De miért is vannak a balesetek? – kérdezett tovább, szolgáltatva a válaszokat is: mert vannak véletlenek és szerencsétlen helyzetek, mert vannak kockázatok a közlekedésben, és mert a közlekedés maga is veszélyes üzem.

Harmadszorra a „mit tehetünk, hogy ne legyenek balesetek?” kérdést tette fel, meg is válaszolva: ki kell vizsgálni a balesetek okait, ehhez szükség van egy közlekedésbiztonsági szervezetre; az okokat elemezni kell és le kell vonni a megfelelő szakmai következtetéseket, valamint meg kell osztani a tapasztalatokat.

„Nos, a KBSZ vonatkozásában elmondhatjuk: felelős beosztása van” – összegezte az elmondottakat.

Emlékeztetett rá, hogy 2002-ben a közlekedést felügyelő miniszter, dr. Fónagy János, a magyar államigazgatási struktúrában egy új intézményrendszert hozott létre, a független szakmai vizsgálat intézményét, a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezetet, majd továbblépve, a Közlekedésbiztonsági Szervezetet 2006. január elsejével hozta létre a magyar Országgyűlés által alkotott törvény alapján, az akkori közlekedési miniszter, Kóka János. A szervezet feladatává a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata vált, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenységük alapvető célja ebből adódóan a megelőzés.

A megelőzés eszköze részükről az esemény lefolyásának nyilvánosságra hozatala, okulásul mások számára, illetve biztonsági ajánlások az érintett területek, szervezetek felé. A KBSZ feladata, hogy feltárja mindazokat az okokat, amelyek az általa vizsgált baleset bekövetkezéséhez vezettek, a baleseti helyzet kialakulásában közrejátszottak.

Egy ilyen szervezet megérdemli, hogy odafigyeljünk a munkájára, véleményére, tapasztalataira, és megérdemli, hogy egy-egy alkalommal megünnepeljük. És köszönet mondjunk munkájukért mindazoknak is, akik személyes kiállásukkal segítették és segítik a KBSZ sikeres működését, a hazai közlekedésbiztonság ügyének, a közlekedési ágazat jövőjének szolgálatát.

Széchenyi István szavaival élve: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

A helyettes államtitkár köszöntóje után a Közlekedésbiztonsági Szervezet főigazgatója, dr Becske Loránd először áttekintést nyújtott a közlekedéssel kapcsolatos független szakmai vizsgálatok múltjáról. Mint elmondta, a közlekedés irányításáért felelős szervezetek viszonylag hamar eljutottak arra a felismerésre, hogy a balesetek számának és kimenetelének csökkentése érdekében a büntetésénél jelentősen hatékonyabb eszköz a megelőzés; az erre fordított erőfeszítések hamarabb megtérülnek. Az első lépést az 1944-ben megkötött, az 52 ország által aláírt – chicagoi egyezményként is ismert – polgári repülésről szóló egyezmény 26. cikke jelentette, amely elsőként rendelkezett a balesetek kivizsgálásáról. Az egyezmény folyamatosan karbantartott 13. melléklete írja le a polgári repülés balesetvizsgálatatának eljárásait.

Az Európai Unió is felismerte a független szakmai vizsgálatok jelentőségét, így a repülés területén először irányelvben, majd rendeletben szabályozta a vizsgálótestületek felállítását és teendőit. Ma a légiközlekedés területén az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelete (2010. október 20.) szabályozza a független szakmai vizsgálatokat. A vízi közlekedés során bekövetkezett rendkívüli események során az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a mérvadó, a vasúti szektorban pedig az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004.04.29) a figyelembe veendő jogforrás.

Követve az uniós jogalkotást, hazai jogszabályok is megteremtették a szükséges jogi kereteket. A független szakmai vizsgálatok célja a balesetek szakmai okainak megismerése, a tanulságok levonása, és az ismétlődések számának csökkentése; mindehhez eszközül a biztonsági ajánlások, módszerül a függetlenség és a nyilvánosság szolgálnak.

A szakmai területek munkáját és eredményeit a szakterületek egy-egy képviselője ismertette. A polgári légiközlekedés területén a bejelentések száma 2002 – 2011 között közel kétszeresére emelkedett, ezek 10%-a minősült légiközlekedési balesetnek; 5% súlyos repülőeseménynek, és 64% repülőeseménynek. A fennmaradó 21%-nyi bejelentés az egyéb kategóriába sorolható. A magyar balesetvizsgáló szervezet fennállásának 10 éve alatt 437 biztonsági ajánlást adott ki, amelyek túlnyomó része a szabályozási területre, egyötöde az oktatásra vonatkozott, 17%-a műszaki jellegű kérdésekkel foglalkozott.

A vasúti közlekedéssel foglalkozó szakterülethez 2011-ben a megalakulás évéhez képest több mint kétszer annyi bejelentés érkezett. A bejelentések 64%-a vonatkozott személyszállító vonattal történt eseményre, 27%-ban tehervonat, 5%-ban egyéb vonat volt érintett, míg a tolatás közben bekövetkezett események az összes bejelentés 4%-át tették ki.

A vízi közlekedés területén a 2006-os megalakuláshoz képest a bejelentések száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ám 2011-re a magyar tulajdonú eszközökkel kapcsolatos bejelentések meghaladják az összes bejelentés felét. Az elmúlt öt évben azonban nem változtak az arányok, ami az érintett úszólétesítményt illeti: az összes bejelentett esemény túlnyomó többsége a személy- és áruszállításra szolgáló járművekkel következett be, gyakoriságban ezt követik a sport- és kedvtelési célú úszóeszközök, az úszóművek; a sor végén az úszó munkagépek állnak.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin