Monostory.hu

Közlekedési kilátások

Bejegyezve: | 2009. 01. 18. | Comments Off on Közlekedési kilátások

Az Európai Bizottság frissítette 2030-ig szóló, közlekedésre vonatkozó prognózisát. Az előrejelzést – az energiafelhasználásra vonatkozóval együtt – a Bizottság honlapján tette közzé.

A szállítás növekedése – legyen az személy-, vagy teherszállítás – a gazdasági növekedésen, társadalmi trendeken és a tagállamok közötti szállítási igényeken nyugszik, amely egyre inkább az Európai Unió (EU) belső piacán kialakuló versenytől függ. A szállításra vonatkozó előrejelzések a a karlsruhei egyetem koordinálásával kifejlesztett és a szállítási tervezésre specializált SCENES modell felhasználásával készültek..

A szállítási tevékenységre vonatkozó előrejelzések – amelyek magukban foglalják a tagállamok belső és egymás közötti szállításait is – arányaiban fokozatos elszakadást mutatnak a várható GDP-növekedés arányaitól. A személyszállítás teljesítménye várhatóan évente 1,4 százalékkal, az áruszállításé 1,7 százalékkal növekszik. A múltbeli trendekkel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy mind a személy-, mind az áruszállítás terén lassul a növekedés üteme.

A személyszállítást illetően a növekedés lassulása egyrészt az EU-27 népességének stabilizálódásával, másrészt – hosszabb távon – a lakosság utazással kapcsolatos árérzékenységével áll kapcsolatban. Részletesebben kifejtve, az egy főre eső áruszállítási volumen a 2005 évi 12.769 km/év értékről folyamatosan emelkedve, eléri a 17.908 km/év teljesítményt. Ugyanakkor a személyszállításban várható növekedést a szállítási módok változása is kíséri. Az utasok egyre inkább az eljutás gyorsabb eszközeit választják, vagyis a nagy sebességű vonatokat és a repülést. Mindamellett figyelemre méltó, hogy folytatódni látszik az egyéni közlekedés térhódítása a közösségi közlekedés szolgáltatásaival szemben.

Az áruszállítás szoros összefüggésben áll a gazdasági aktivitással és a belső piac növekedésével; a növekvő specializáció nagyobb szállítási igényeket indukál. Az eddigi tapasztalatok szerint az áruszállítás növekedése legalább olyan arányú volt, mint a GDP-é. Az előrejelzések az EU gazdasági szerkezetének átalakulását is figyelembe véve azt mutatják azonban, hogy a kettő a közeljövőben elválik egymástól.

A közelmúltban a személyszállítás területén belül a légi közlekedés növekedett a leggyorsabban; a növekedés elsődleges hajtóerejének a reáljövedelmek emelkedése, a globalizáció, és a légiközlekedési piac liberalizációja számít. A 2005 és 2030 közötti időszakban az EU a légi személyszállítás évi 3,1 százalékos növekedésével számol. E növekedés oka a repülés szolgáltatta rövid eljutási időknek köszönhető, annak ellenére, hogy ez az utazási mód az emelkedő üzemanyag árak miatt egyre költségesebbé válik. A légiközlekedés részesedése a 2005 évi 8,1 százalékról 2030-ra várhatóan eléri a 12,2 százalékot.

A vasúti szállítás növekedése, amely 1990 és 2005 között látványos visszaesést produkált, az előrejelzés szerint az infrastruktúra felújításra és korszerűsítésére fordított figyelemnek, és az ennek eredményeként elérhető sebességnövekedésnek köszönhetően 2015-től felgyorsul. 2030-ban a személyszállítás részesedése az összes vasúti szállítás 7,5 százaléka lesz (ez 0,4 százalékos növekedés a 2005-ös szinthez képest).

Más közlekedési módok – így a közúti közösségi közlekedés, saját gépkocsik és motorkerékpárok, valamint a belföldi hajózás – ezzel ellentétes trendet mutatnak, vagyis részesedésük kismértékben mérséklődni fog. 2030-ra a közúti közlekedés részaránya a 2005-ös 84 %-ról várhatóan 79,7 %-ra csökken.

A teherszállításban jelenleg a közút domináns szerepet játszik, az elkövetkező húsz évben továbbra is ez a trend látszik folytatódni. A termékek kamionos szállítása olyan fokú rugalmasságot kínál, amely kompenzálja a vasúti szállításhoz viszonyított magasabb árat. A vasúti teherszállítás részesedésének emelkedése az infrastruktúra fejlesztése eredményeképpen csak hosszabb távon látszik valószínűnek.

Míg a közút részesedése az utasszállításból csökkenő tendenciát mutat, a teherszállítás közútra eső része valószínűleg emelkedni fog, mégpedig a vasút és a belföldi hajózás kárára.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin