Nemzeti Külgazdasági Hivatal

A Szállítmányozás konferencia új szereplője a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, amelynek szolgáltatásiról Spányik Péter elnöki tanácsadó tartott tájékoztatót. A nem egészen két éves hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Feladata egyfelől a hazai kis- és középvállalkozások külgazdasági tevékenységének támogatása – vagyis az export promóció és a külföldi befektetések elősegítése, másfelől a külföldi cégek magyarországi befektetéseinek ösztönzése és külföldi vállalkozások magyarországi letelepedésének elősegítése. A hivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai felügyelete alatt működik. Széles szakmai partnerhálózattal rendelkezik, székhelye Budapesten van, Magyarországon 15 helyen működtet regionális irodát és Információs pontot; ezen kívül világszerte 61 külszolgálati irodával áll kapcsolatban.

Regionális irodáik segítségével elkezdték felmérni azokat a cégeket, amelyek áruk és szolgáltatások exportjában érdekeltek. Megpróbálják ezeket az érdekeltségeket adatbázisba rendezni, hogy ha külföldi megkeresések érkeznek, olyan válaszokat tudjanak adni, amelyek pontos információn alapulnak.

Partnerkereső szolgáltatásaik során a kis- és középvállalati partnerközvetítési rendszert alakítottak ki, amely összekapcsolódik az Európai Unió valamennyi hasonló hálózatával. Kevéssé ismert, hogy a hivatal egy tenderfigyelő rendszert is működtet, amelyen keresztül az EU valamennyi tagállamában publikált közbeszerzés adatai elérhetőek; a rendszer ingyenesen működik. Regisztráció és az érdeklődési fókusz megjelölése után a rendszer automatikusan küldi az értesítést az aznap megjelent közbeszerzésekről.

A magyar vállalkozói réteg felkészültsége meglehetősen eltérő, a hivatal szolgáltatásai ehez igazodnak. A stabil, nagy exportőrök ritkán veszik igénybe a szolgáltatásokat, ők szinte csak akkor veszik igénybe a segítséget, ha hatósági problémával találkoznak. A legtöbb feladatot a piacbővítést tervező exportőrök, és a külső piacon még meg nem jelent vállalkozások adják.

A befektetésösztönzés területén az a tapasztalat, hogy nagyon nehéz új, nagybefektetőket találni, akik a térségbe szeretnének települni, viszont a már jelenlevő vállalatok folyamatosan bővítik tevékenységüket. Azon külföldi vállalkozások számára, amelyek Magyarországon kívánnak megtelepedni, háromlépcsős támogatást nyújtanak. A döntéselőkészítést információs csomagok összeállításával, segítségnyújtással a telephely kiválasztásában és partnertalálkozók szervezésével segítik, a megvalósítás során segítséget nyújtanak a telephellyel kapcsolatos engedélyezési folyamatban és a támogatások igényléséhez, míg after care szolgáltatás keretében közvetítőként lépnek fel a kormány és a befektetők között.

A Meet my Country programsorozat során a Budapesten akkreditált külföldi diplomatákat tájékoztatják a hazai befektetési lehetőségekről. Idén a Kereskedelmi Kamarával közösen elkezdték a Kárpát Régió üzleti hálózatot kiépíteni; a hálózat nem a követségek szervezetébe integrált, hanem külön, kizárólag a vállalati érdekek képviseletére létrejött irodák.

Szerepet vállalnak a 2012. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat céljainak elérésében is; a pályázat célja, hogy a vállalkozások minél szélesebb rétegét elérje, külpiaci tevékenységüket előmozdítsa, elősegítse a magyar termékek és szolgáltatások külpiaci értékesítését, növelje a KKV-k részarányát a magyar exportban. A pályázat célcsoportja elsősorban a már exportáló vagy exportálni kívánó magyar KKV szektor.

Share