Monostory.hu

NKH bemutatkozás a Fuvarozói Fórumon

Bejegyezve: | 2012. 12. 12. | Comments Off on NKH bemutatkozás a Fuvarozói Fórumon

A II. Magyar Fuvarozói Fórumon Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke és Érsek István elnökhelyettes, a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal vezetője a hatóság változások utáni működését mutatta be.

A változások személyi és szervezeti kérdéseket is érintettek; új elnökhelyettesek kinevezése mellett megújult a hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata is. Az elnök munkáját a stratégiai, az informatikai és piacfelügyeleti, a gazdasági és az általános elnökhelyettesek segítik közvetlenül, mellettük – ugyancsak elnökhelyettesként – a hivatalvezetők felelnek szakterületeikért: az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Légügyi Hivatal és a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal munkájáért. Ugyancsak az elnök közvetlen alárendeltségébe tartozik az Elnöki Kabinet, a Központi Ügyeleti Osztály, a Kommunikációs és a Belső ellenőrzési osztályok, a Humánpolitikai és a Biztonsági főosztályok, valamint az informatikai biztonságért felelős referens.

A szervezet mellett a szemlélet is megújult: az ügyfelek érdekeinek érvényesítésére és a feladatok hatékonyabb végrehajtására összpontosítva, az eljárások egyszerűsítésével előtérbe került a szolgáltatói szemlélet. Célul túzték ki az ügyfelek adminiszrtatív terheinek csökkentését, a jogszabályok nyelvének közérthetőbbé tételét, a szervezeten belül új stratégia megfogalmazását, az aktívabb és kezdeményezőbb fellépést, és nem utolsósorban az átláthatóság növelését, a rövidebb ügyintézési határidőket. A célok megvalósulásával növekszik az eljárások hatékonysága és az ügyfelek terhelése is csaka szükséges mértékben történik. A közúti gépjármű közlekedésben is az ésszerűséget, a nemzeti érdeket és a jogszerűséget helyezik előtérbe.

A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a hatóság szervezetén belül az elsőfokú hatósági tevékenységet látja el. Szakmai, módszertani iránymitatást nyújt a Kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei részére, biztosítja a központi háttérrendszereket. Ezen tevékenységein kívül munkatársai hazai és nemzetközi szakmai munkacsoportok munkájában is részt vesznek.

A hatóság középpontba helyezi a közlekedésbiztonságot, hiszen „mindenkit hazavárnak”. Európában közúti baleset következtében 2009-ben 34500-an veszítették életüket, a magyar utakon 2011-ben 638 halálos áldozata volt a közúti baleseteknek. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként az EU céljaihoz is igazodni kell, a tavaly márciusban közzétett Fehér Könyv célkitűzései szerint nyolc év múlva a közúti sérülések számát a felére kell csökkenteni, míg 2050-re a közúti baleseti halálozásokat szinte teljesen ki kell küszöbölni.

A balesetek számának csökkentése érdekében vizsgálni kell az ember-jármű (út) kapcsolatot, ez a képzés-műszaki vizsgáztatás-közúti ellenőrzés hármasával valósítható meg. A járműnek és a járművezetőnek egyrészt felkészültnek kell lennie a biztonságos közlekedésre, másrészt alkalmasnak is kell rá lennie. A közúti közlekedés biztonságának javítását célul kitűző Euro Conrtol Route adatai szerint a közúti balesetek okai között leggyakrabban a fáradt gépkocsivezető, a túlterhelten közlekedő szállítóeszköz és az alacsony karbantartottsági állapotú jármúvek jelenléte szerepel. A fáradt képkocsivezetők tényező a vezetési és pihenőidők ellenőrzésével, az ellenőrzések hatásfokának javításával, új technológiák bevezetésével szűrhető ki. A túlterhelten közlekedő szállító eszközök okozta veszély tengelysúly mérésekkel, útkoronába épített előszűrők alkalmazásval, új ellenőrzési stratégiák alkalmazásával, és erőteljes szankcionálással szorítható vissza. Az alacsony karbantartottsági állapotú jármúvek tényező okozta veszélyeket a műszaki vizsgáztatás javításával, a műszaki hibás járművek közlekedésének szankcionálásával a kockázatot jelentő járművek forgalomól kitiltásával lehet csökkenteni.

A gépjárművezetők központba helyezése többek között számos uniós irányelv hazai jogrendbe illesztésével és alkalmazásával történik meg. Közülük néhány fontosabb alkalmazandó jogszabály a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 1071/2009 EK rendelet, a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009 EK rendelet, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés szabályait lefektető 1072/2009 EK rendelet, és a belső piaci szolgáltatásokat szabályozó 123/2006 EK rendelet.

A veszélyes áruk szállítása terén változás, hogy jövő év januárjától a hatóság a korábbi papír alapú oktatási bizonyítvány helyett plasztik kártyát ad ki; a meglevő igazolásokat ugyan nem kell lecserélni, de 2013-tól már csak az új adható ki.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin