NKH bemutatkozás a Fuvarozói Fórumon

A II. Magyar Fuvarozói Fórumon Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke és Érsek István elnökhelyettes, a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal vezetője a hatóság változások utáni működését mutatta be.

A változások személyi és szervezeti kérdéseket is érintettek; új elnökhelyettesek kinevezése mellett megújult a hatóság Szervezeti és Működési Szabályzata is. Az elnök munkáját a stratégiai, az informatikai és piacfelügyeleti, a gazdasági és az általános elnökhelyettesek segítik közvetlenül, mellettük – ugyancsak elnökhelyettesként – a hivatalvezetők felelnek szakterületeikért: az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Légügyi Hivatal és a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal munkájáért. Ugyancsak az elnök közvetlen alárendeltségébe tartozik az Elnöki Kabinet, a Központi Ügyeleti Osztály, a Kommunikációs és a Belső ellenőrzési osztályok, a Humánpolitikai és a Biztonsági főosztályok, valamint az informatikai biztonságért felelős referens.

A szervezet mellett a szemlélet is megújult: az ügyfelek érdekeinek érvényesítésére és a feladatok hatékonyabb végrehajtására összpontosítva, az eljárások egyszerűsítésével előtérbe került a szolgáltatói szemlélet. Célul túzték ki az ügyfelek adminiszrtatív terheinek csökkentését, a jogszabályok nyelvének közérthetőbbé tételét, a szervezeten belül új stratégia megfogalmazását, az aktívabb és kezdeményezőbb fellépést, és nem utolsósorban az átláthatóság növelését, a rövidebb ügyintézési határidőket. A célok megvalósulásával növekszik az eljárások hatékonysága és az ügyfelek terhelése is csaka szükséges mértékben történik. A közúti gépjármű közlekedésben is az ésszerűséget, a nemzeti érdeket és a jogszerűséget helyezik előtérbe.

A Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal a hatóság szervezetén belül az elsőfokú hatósági tevékenységet látja el. Szakmai, módszertani iránymitatást nyújt a Kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei részére, biztosítja a központi háttérrendszereket. Ezen tevékenységein kívül munkatársai hazai és nemzetközi szakmai munkacsoportok munkájában is részt vesznek.

A hatóság középpontba helyezi a közlekedésbiztonságot, hiszen „mindenkit hazavárnak”. Európában közúti baleset következtében 2009-ben 34500-an veszítették életüket, a magyar utakon 2011-ben 638 halálos áldozata volt a közúti baleseteknek. Magyarországnak az Európai Unió tagjaként az EU céljaihoz is igazodni kell, a tavaly márciusban közzétett Fehér Könyv célkitűzései szerint nyolc év múlva a közúti sérülések számát a felére kell csökkenteni, míg 2050-re a közúti baleseti halálozásokat szinte teljesen ki kell küszöbölni.

A balesetek számának csökkentése érdekében vizsgálni kell az ember-jármű (út) kapcsolatot, ez a képzés-műszaki vizsgáztatás-közúti ellenőrzés hármasával valósítható meg. A járműnek és a járművezetőnek egyrészt felkészültnek kell lennie a biztonságos közlekedésre, másrészt alkalmasnak is kell rá lennie. A közúti közlekedés biztonságának javítását célul kitűző Euro Conrtol Route adatai szerint a közúti balesetek okai között leggyakrabban a fáradt gépkocsivezető, a túlterhelten közlekedő szállítóeszköz és az alacsony karbantartottsági állapotú jármúvek jelenléte szerepel. A fáradt képkocsivezetők tényező a vezetési és pihenőidők ellenőrzésével, az ellenőrzések hatásfokának javításával, új technológiák bevezetésével szűrhető ki. A túlterhelten közlekedő szállító eszközök okozta veszély tengelysúly mérésekkel, útkoronába épített előszűrők alkalmazásval, új ellenőrzési stratégiák alkalmazásával, és erőteljes szankcionálással szorítható vissza. Az alacsony karbantartottsági állapotú jármúvek tényező okozta veszélyeket a műszaki vizsgáztatás javításával, a műszaki hibás járművek közlekedésének szankcionálásával a kockázatot jelentő járművek forgalomól kitiltásával lehet csökkenteni.

A gépjárművezetők központba helyezése többek között számos uniós irányelv hazai jogrendbe illesztésével és alkalmazásával történik meg. Közülük néhány fontosabb alkalmazandó jogszabály a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 1071/2009 EK rendelet, a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009 EK rendelet, az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés szabályait lefektető 1072/2009 EK rendelet, és a belső piaci szolgáltatásokat szabályozó 123/2006 EK rendelet.

A veszélyes áruk szállítása terén változás, hogy jövő év januárjától a hatóság a korábbi papír alapú oktatási bizonyítvány helyett plasztik kártyát ad ki; a meglevő igazolásokat ugyan nem kell lecserélni, de 2013-tól már csak az új adható ki.

Share