Monostory.hu

Csak a változás állandó

Bejegyezve: | 2015. 06. 09. | Comments Off on Csak a változás állandó

Alscher Tamás, az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztályának vezetője Aktualitások az NKH gyakorlatában címmel tartott előadást a Vasúti Tréningen.


Amivel a vasúti hatóság foglalkozik, az a teljes vasúti szektorról szól, aki ügyfelként meglátogatja az NKH-t, az vagy vasútfejlesztéssel, vagy vasútüzemeltetéssel foglalkozik.

Az idei év jelentős kihívásokkal kezdődött, hat átjárhatóságot szabályzó műszaki előírás (TSI) változsa lépett érvénybe; ezek a TSI-k érintik a Közlekedési Operatív Program égisze alatt folyó beruházásokat is. A megváltozott TSI-kkel kapcsolatban fontos tudni, hogy hatályuk már nem csak a TEN-T vonalakra terjed ki, hanem a a teljes vasúti hálózatra.

A hatóságnak hat hónapon belül be kell jelenteni azokat az úgynevezett különleges eseteket, vagyis azokat a témaköröket, ahol a TSI előírások nem megvalósíthatók. Be kell jelenteni azokat a kétoldalú megállapodásokat is, amelyek eredményeként a TSI-k valamelyike nem alkalmazható. Ez év végéig be kell jelenteni a TSI-k megvalósításának hazai ütemtervét. Az ütemterv összeállításban a hatóságnak és a minisztériumnak együtt kell működnie az infrastruktúra üzemeltetőkkel és a vasúttársaságokkal.

Megváltozott a kockázatértékelési eljárások rendje is, ez év május 21-től a kockázatkezelési eljárást egy független tanúsító szervezetnek (AsBo) kell végeznie. A változások sorában az interoperabilitási irányelv 5-ös és 6-os melléklete következik, amelyek a NoBo és DeBo tevékenységekre tartalmaznak előírásokat. Az infrastruktúra regiszterre voatkozó EU határozat sem maradt érintetlen, szervesen kapcsolódik az alagútbiztonságra vonatkozó TSI-vel, és előírásai szerint a jövőben rögzíteni kell a biztosÍtóberendezési paramétereket is.

A hazai jogszabályok közül a bírságrendelet megjelenése tartott számot a legnagyobb érdeklődésre, a hatóság egyeztetett a MOSZ és a MÁV-START képviselőivel. Intézkedési terv készült a rendelet alkalmazására, és több pontosn módosítási javaslattal is éltek. Fontosnak tartotta mgjegyezni, hogy a bírságokból befolyó összeg nem a közlekedési hatóság bevétele, és nem érdekeltek a minél több bírság kiszabásában.

Az NKH továbbra is részt vesz az ERA munkacsoportjainak munkájában – nem mindegyikben, hiszen 64 munkacsoport van; mivel a nemzeti hatóságok részvétele önköltséges, az NKH tíz munkacsoportban tudja képviselni a magyar vasúti szektor érdekeit.

Továbbra is zajlanak a korábban bevezetett keresztauditok, amelynek során az egyes tagállamok nemzeti biztonsági hatóságai egymás működését veszik górcső alá.

A közelmúltban lezárásra került a vasúti járművek kölcsönös elfogadásáról tárgyaló munkacsoport legutóbbi ülése, amelyen a magyar hatóság kezdeményezte, hogy Bulgária, Románia, Svájc, Olaszország, Szlovénia, Ausztria és Magyarország írjon alá egy közös egyezményt arról, hogy egyszerűbben lehessen a vasúti járműveket egymás országaiban engedélyezni. A megállapodás már szövegszerűen elkészült, amikor a román delegátus indoklás nélkül megtagadta az aláírást.

A 2. regionális ERA Workshop során kiderült, hogy meglehetősen hiányos az uniós jogban való jártasság. Ezen részben segítendő a hatóság idén november 10-én ismét megrendezi az ingyenes rendezvényt, amelynek középpontjában a negyedik vasúti csomag bevezetése fog állni.

A szomszédos országok közötti forgalmat szabályozó határforgalmi egyezmények legfiatalabbika is 2001-ben jött létre. Dél felé még mindig a hetvenes évekbeli, Jugoszláviával kötött egyezmény alapján kellene együtt dolgoznunk Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával. Az ebből a lehetetlen helyzetből fakadó problémák megoldásában is sokat segítenek az országok biztonsági hatóságai közötti találkozók és megbeszélések.

Nagyon sok probléma merül fel a járműkarbantartás területén; Európában nem egységesek a kibocsátott ECM tanúsítványok. Nemcsak, hogy a tanúsítványok nem egységesek, de a kiadásukhoz vezető eljárásban is vannak különbségek.

A közeljövőben kerül megtartásra a biztonsági hatóságok találkozója, ahol a Nemzeti Közlekedési Hatóság fel kívánja vetni a kérdést: drága, biztonságos, vagy olcsó és biztonságos vasutat szeretne Európa? Számos tanúsító testület létezik, mellettük dolgozik a hatóság, a vasúttársaság pedig elvész közöttük, miközben valamennyien lehúzzák róla a sápot.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin