Monostory.hu

Aktuális jogszíbályváltozások

Bejegyezve: | 2011. 06. 09. | Comments Off on Aktuális jogszíbályváltozások

Dr. Rácz Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasútszabályozási Osztályának vezetője a negyedik Vasúti Tréning első előadójaként a hazai és az Európai Uniós vasúti jogszabályok aktuális változásait, valamint az országos vasúti vizsgaközpont feladatait ismertette.

Hol tartunk most?- tette fel a kérdést bevezetőjében. 2010-ben számos vasúti tárgyú jogszabály született meg, illetve módosult. Köztük a mozdonyvezetői engedélyről és tanúsítványról szóló 22/2010 NFM rendelet, a vasútbiztonsági tanúsítvány kiadását szabályozó 40/2006 GKM rendelet módosítása, az „Interoperabilitási” 30/2010 NFM rendelet módosítása, a vasúti járművek engedélyezéséről szóló 31/2010 NFM rendelet, és a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló kormányrendelet.

A jogszabálydömping nem öncélú, az új vagy módosított rendeletek főként az uniós jogszabályok módosulása miatt szükséges jogharmonizációs munka eredménye. 2010-ben ugyanis az EU kiadta a TSI-khez kapcsolódó megfelelőségi, hitelesítési eljárásokhoz tartozó modulokat szabályozó határozatot, a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló rendeletet; három, a hagyományos vasúti rendszerekre vonatkozó új TSI jelent meg (Infrastruktúra, Energia, Vontatójárművek), módosultak TSI-k (CCS, Zaj, OPE). Módosult az interoperabilitási irányelv, hatályba lépett a 2011/155 EU határozat (referenciadokumentum) és a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítását szabályozó 2011/455 EU rendelet.

„A minisztérium vasútszabályozási osztályát akár jogharmonizációs osztálynak is lehetne nevezni” – jegyezte meg némi malíciával – „hiszen az uniós jogszabályok magyar jogrendbe illesztése is a mi feladatunk. A meglevő jogszabályok módosítása során a harmonizálás mellett – főleg vasútbiztonsági okokból – időnként túllépünk az irányelvek tartalmán.”

A 2010 során elkészült jogszabályok és implementációk hatályba lépésével sem ér véget a munka. Az Európai Uniós jogalkotás leválasztotta az alkalmazási modulokat az átjárhatóságot szabályzó műszaki előírásokról, ezért az eddig megjelenteket újra át kell dolgozni. A közelmúltban három új TSI jelent meg; az infrastruktúrára, az energiaellátásra és a vontatójárművekre vonatkozó; megjelenésük három új miniszteri rendeletet eredményez.

Az Európai Vasúti Ügynökség folyamatosan vizsgálja felül a TSI-ket, a felülvizsgálatok befejezésével az őket kihirdető jogforrások is változnak – ezek átültetése a hazai jogrendbe szintén folyamatos feladat. Mindezek mellett az Európai Bizottság sorozatban adja ki a jogszabályokat, gyakran egy hónapos felkészülési időt hagyva a rendelet magyarországi kihirdetésére és alkalmazására; a rövid határidő általában belekódolja a késést a rendszerbe.

A 2011-es év sem az ölbe tett kezekről szól a vasútszabályozási osztályon: készül az Eurofima finanszírozási rendelet átalakítása, és felülvizsgálat alatt áll a régen korszerűtlenné vált, 1987-ben kiadott, a vasúti építmények engedélyezéséről szóló rendelet átdolgozása. Előkészületben van a megfelelőségértékelő szervezetekről szóló NFM rendelet, a közlekedést felügyelő minisztérium hatáskörébe tartozó bejelentett szervezetek kijelölése); a vasúti járművekre szerelt kazánokról és nyomástartó edényekről, a kazánbiztosok kijelöléséről szóló rendelet; a jelenleg hatályos, 1984-ben kiadott szabályozás helyett. Ez a rendelet kapcsolódik a jármű-engedélyezéshez, a veszélyes árukhoz, a kazánbiztosok képzéséhez is – a sokirányú kapcsolódás sokirányú egyeztetést kíván meg. El kell készíteni a vasúti járműveket karbantartó és vizsgahelyek működését szabályozó rendeletet. Át kell ültetni a már megjelent négy, a nagysebességű vasúti pályákra vonatkozó TSI-t is, annak ellenére, hogy Magyarországon nincs és belátható időn belül nem is lesz olyan pálya, ahol alkalmazni kellene.

A jogszabály-módosításokkal kapcsolatos tevékenységet összefoglalva elmondta, hogy három követelmény egyidejű megvalósulása elvárt: legyen a jogszabály EU konform, költségkímélő és illeszkedjen a realitásokhoz is. A három feltételnek való egyidejű megfeleléshez az osztály minden szellemi erőforrására szükség van.

Néhány hónapja jelent meg a vasúti vizsgaközpontot kijelölő 338/2010 kormányrendelet, amely a Közlekedéstudományi Intézetet jelölte ki a vasúti vizsgaközpont szerepének ellátására. A KTI – ha máshonnan is – de ismerős a szakmának, és az EU által támasztott követelményeknek is megfelel: vasúti társaságoktól független, rendelkezik megfelelő tapasztalattal, és általa megvalósul a közvetlen állami szerepvállalás is.

A vizsgaközpont vezetője május 1-től Novák László; az ő neve a MÁV Baross Gábor Oktatási Központból már szintén ismerős lehet sokak számára.

A jövőben a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyett a vizsgaközpont számára kell megküldeni a vizsgabejelentéseket; ezek alapján a vizsgaközpont jelöli ki a vizsgabiztosokat.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin