A piaci helyzet szállítmányozói szemmel

A Fuvarozói Fórumon a piaci helyzetet szállítmányozói szemmel mutatta be Iszak Tibor, a Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetségének elnöke. Előadásában kitért a gazdasági helyzet elemzésére, a tengeren túli forgalmak fuvarpiaci tendenciáira, valamint a szállítmányozók és fuvarozók együttműködésére.

A gazdasági helyzetet elemezve – a Központi Statisztikai Hivatal adataira alapozva – elmondta, hogy a nemzeti össztermék (GDP) előző negyedévhez viszonyított mértéke az idei évben a tavalyihoz képest mérhető, kimutatható csökkenést mutat. Ugyanakkor a beruházások mértéke az elmúlt négy évben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, 2011-ben a 20008-as csúcs 86%-a volt. Mindeközben az infláció másfél százalékot meghaladó mértékben, a tavaly év eleji 4% alatti értékről 6% közelébe emelkedett. A havi átlagos EUR/HUF MNB deviza középárfolyam jórészt a 270-300 forintos sávban mozgott, időnként 300 forint fölé is emelkedett.

A forintban mért külkereskedelmi termékforgalom az elmúlt öt évben – az exportot és az importot tekintve is – gyenge, de folyamatos emelkedést mutat, ez alól csak a 2009-es év kivétel, amikor visszaesés volt tapasztalható, azonban a következő évben a ki- és behozatal szintje képes volt a válság előttire visszaemelkedni.

A Gazdaságkutató Intézet (GKI) előrejelzése szerint a főbb gazdasági mutatók 2014. évi volumene visszaesést fog mutatni: az adatok szerint várhatóan a GDP a 2006 évinek, a fogyasztás a 2003 évinek, míg a beruházások mértéke a 2000 évinek fog megfelelni. 2011 – 2014 között a várható éves átlagos változás a GDP tekintetében +0,5%, a fogyasztás 0,2%-kal csökken, míg a beruházások értéke 2,5%-kal esik vissza.

A szállítmányozás általános helyzetéről szólva az mondható el, hogy tavaly óta legalább nem romlott drasztikusan. Ennek a területnek a helyzetét az export-import volumenén és irányán keresztül a nemzetgazdaság külkereskedelme határozza meg. Mindenesetre a szállítmányozás a gazdasági szektorok unikuma, mely még a válság idején is növekedni képes, habár ez a tendencia egyre lassuló irányt mutat. Az aktuális helyzetet a megbízói piac szűkülése, az ügyfelek pénzügyi elbizonytalanodása és nem utolsó sorban az üzemeltetési költségek – ide értve az energiát, üzemanyagot és munkaerőt – emelkedése jellemzi. Megváltoztak a fizetési kondíciók a megbízók és alvállalkozók közt, beszűkültek a hitelforrások – különösen fájó ez a forgóeszközök tekintetében.

A logisztikai szektor fejlesztése az egyik út az ország versenyképességének növeléséhez. A fuvarok lehetőség szerinti átterelése a közútról a vasútra a környezettudatosság jele lehetne, ezzel és az európai tendenciákkal szemben a RoLa támogatásának megszüntetése és ezzel a Hungarokombi ellehetetlenülése eredményeképpen évi 30 ezerrel több tehergépkocsi terheli közútjainkat, vagy kerüli el teljesen az országot.

Az iparűzési adó változása minden egymillió forint nettó árbevétel után 575 forinttal több kiadást jelent, míg a tranzakciós illeték bevezetése egymillió forintonként 1900 forint többletkiadást jelent. A vállalkozások számára ez utóbbi alól van menekülési lehetőség: nyithatnak bankszámlát bármely uniós tagállamban.

A tengeren túli forgalmak esetében megfigyelhető fuvarpiaci tendenciákat a Távol-Kelet – Európai Unió viszonylatban a növekvő hajótér kapacitással szemben álló csökkenő árumennyiség jellemzi, ami pénzügyi veszteséget okoz. A korábbi negyedéves érvényességi időszak drasztikusan zsugorodott és minden szereplő számára hátrányossá vált a volatilitás. A fuvardíjak emelésére irányuló szándékok kudarccal végződtek, a fuvardíjak a hajótérkivonás ellenére folyamatosan csökkennek; ez újabb krízis veszélyét hordozza magában, főleg annak tudatában, hogy 2012-től a folyamat felgyorsult.

Egyéb relációkban – akár a Távol-Kelet – USA viszonylatot tekintve – más tendenciák is érvényesülhetnek, akár bővülés is lehetséges. Amerikai prognózisok szerint a világ kereskedelmi forgalma tíz év alatt, 2020-ra, a 2010-es szint duplájára nő. A szállítmányozás és a kapcsolódó szektorok fejlesztése a piaci résztvevők, a társadalom, az állam és a környezetvédelem szempontjából közös érdek. A biztonsági kérdések köre 2011. óta kiemelten fontos kérdés az USA-ban, 2014-től minden érkező konténer átvilágításra kerül. Bevezették az Egyesült Államokba irányuló forgalmat lebonyolító hajók rakományainak előzetes bejelentési kötelezettségét, a szállításban résztvevő társaságok biztonsági vizsgálatát. A nem megfelelő tőkeerő kiszűrésére az USA-ban a hajózási operátorok számára tevékenységi engedély megszerzését írták elő, és bevezették a pénzügyi garancia intézményét. Ez helyi cégek számára 75 ezer dollárt, külföldi cégeknek 150 ezer dollárt tesz ki. A magyar szakmai szervezetek a hasonló módszertannal történő szakmai követelményrendszert már évek óta és sikertelenül ajánlják az illetékesek figyelmébe.

Share