Az Európai Bizottság a vasútbiztonságról és az interoperabilitásról

Az Európai Bizottság szeptember 8-án tette közzé jelentését a Közösség vasútbiztonsági direktívájának megvalósulásáról szóló jelentését, amely a piachozzáférésről szóló jogszabályokkal együtt alkotják az integrált európai vasúti hálózat jogi kereteit. A Bizottság általában véve elégedett a technikai követelmények harmonizációjával, de megállapította, hogy megvalósítása még mindig a kelleténél lassabban halad. Ennek egyik oka a vasúti rendszerek egyes alkotóelemeinek – így a pálya és a járművek – hosszú életciklusa.


Antonio Tajani alelnök, a Bizottság közlekedésért felelős biztos, elmondta: „Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) és a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok csak néhány éve jöttek létre, de bebizonyították, hogy jelentős szerepük van az integrált európai vasúti hálózatban. A jövőben szándékunkban áll az ERA szerepét tovább erősíteni.”

A most közzétett jelentés publikációját az Európai Bizottság által szervezett vasútbiztonsági konferenciára időzítették. A közlemény leírja a vasútbiztonsági direktíva megvalósításában és eddig elért eredményeket, és az európai vasúti rendszer átjárhatósága érdekében a 2006-ban elfogadott jelentés óta tett lépéseket. A publikáció a Bizottság által támogatott kutatás befejezését követi, amely a vasúti rendszerek átjárhatóságát és az egyes tagállamok vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályalkotását vizsgálta.

A vasútbiztonság és az átjárhatóság fejlődése, amelyet a Közösség szabályozási kerete tett lehetővé, elősegíti a belső vasúti piac fejlődését, új üzleti vállalkozások létrehozását, a piacra lépés költségeinek csökkentését, és a vasúti szállítás versenyképességének növelését.

A vasútbiztonságot illetően a statisztikák szerint a Közösségen belül a vasúti közlekedés kiemelkedően biztonságos, és a Közösségi szabályzók szerinti szervezeti változtatások nemcsak, hogy nem voltak negatív befolyással a vasúti közlekedés biztonságára, hanem rövid- és középtávon javítottak is rajta.

Piaci nézőpontból tekintve a tagállam-specifikus biztonsági követelmények még mindig jelentős korlátokat állítnak az új belépők elé. Ezek a korlátok főleg a honosítási eljárás elhúzódása és költségeivel kapcsolatosak, mivel ezek a procedúrák az egyes tagországokban nem azonos szabályok szerint folynak; ezen a területen hiányzik az átláthatóság és a kiszámíthatóság. Ezen a területen alapvető változások szükségesek, hogy a nemzeti szabályok összehangolatlansága ne akassza meg se a vasútvállalatok biztonsági tanúsítványainak időbeni kiállítást és a közös biztonsági eljárások bevezetését, se a módosított átjárhatósági direktíva érvényesülését, amely jelenleg a nemzeti szabályok egymás általi elfogadását kötelezettségként írja elő a vasúti járművek forgalomba helyezésekor.

Mint azt a Bizottság feljegyzése is kifejti, a vasúti közlekedés biztonságára több szereplő van hatással: az infrastruktúra kezelője, a vasútvállalat, a jármű tulajdonosa, a jármű üzemben tartója, és a jármű megrakója. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatban az előbb felsoroltak mindegyikének van teendője és felelőssége; mindezek közösségi szabályozásokban, nemzeti jogszabályokban, nemzetközileg érvényes szabályokban és szerződésekben vannak lefektetve.

Az EU vasútbiztonsági direktívája vezette be azt az alapelvet, miszerint a vasútvállalatok és az infrastruktúra kezelője együttesen viselik a teljes vasúti rendszer biztonságáért való felelősséget; mindegyik a rendszer általa üzemeltetett részéért, szorosan együttműködve a gyártókkal, karbantartókkal és a vontatott járművek üzemeltetőivel.

A direktíva 2008-ban történt kiegészítése óta (2008/110/EC) a járművek karbantartásáért egy új szereplő viseli a felelősséget: a karbantartásért felelős szervezet (entity in charge of maintenance – ECM); ennek a szervezetnek tanúsítottnak kell lennie. Mivel a biztonságos közlekedésért a vasútvállalatok viselik a felelősséget, biztosítékot kell kapniuk, hogy a járművek karbantartása megfelelő és közlekedtetésük biztonságos. A karbantartók tanúsítása ezt a biztosítékot nyújtja.

A vasútbiztonsági direktíva megköveteli a független nemzeti biztonsági hatóságok felállítását is. Szerepkörük magában foglalja a biztonsági tanúsítványok kiállítást a vasútvállalatok számára, biztonsági engedélyek kiállítását az infrastruktúra-kezelők számára, illetve az említettek biztonságirányítási rendszerének ellenőrzését is. Az ellenőrzési tevékenység során vizsgálniuk kell a biztonsági tanúsítványban vagy biztonsági engedélyben leírt feltételek és követelmények megvalósulását.

Share

Comments are closed.