Monostory.hu

Az Európai Bizottság a vasútbiztonságról és az interoperabilitásról

Bejegyezve: | 2009. 11. 14. | Comments Off on Az Európai Bizottság a vasútbiztonságról és az interoperabilitásról

Az Európai Bizottság szeptember 8-án tette közzé jelentését a Közösség vasútbiztonsági direktívájának megvalósulásáról szóló jelentését, amely a piachozzáférésről szóló jogszabályokkal együtt alkotják az integrált európai vasúti hálózat jogi kereteit. A Bizottság általában véve elégedett a technikai követelmények harmonizációjával, de megállapította, hogy megvalósítása még mindig a kelleténél lassabban halad. Ennek egyik oka a vasúti rendszerek egyes alkotóelemeinek – így a pálya és a járművek – hosszú életciklusa.


Antonio Tajani alelnök, a Bizottság közlekedésért felelős biztos, elmondta: „Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) és a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok csak néhány éve jöttek létre, de bebizonyították, hogy jelentős szerepük van az integrált európai vasúti hálózatban. A jövőben szándékunkban áll az ERA szerepét tovább erősíteni.”

A most közzétett jelentés publikációját az Európai Bizottság által szervezett vasútbiztonsági konferenciára időzítették. A közlemény leírja a vasútbiztonsági direktíva megvalósításában és eddig elért eredményeket, és az európai vasúti rendszer átjárhatósága érdekében a 2006-ban elfogadott jelentés óta tett lépéseket. A publikáció a Bizottság által támogatott kutatás befejezését követi, amely a vasúti rendszerek átjárhatóságát és az egyes tagállamok vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályalkotását vizsgálta.

A vasútbiztonság és az átjárhatóság fejlődése, amelyet a Közösség szabályozási kerete tett lehetővé, elősegíti a belső vasúti piac fejlődését, új üzleti vállalkozások létrehozását, a piacra lépés költségeinek csökkentését, és a vasúti szállítás versenyképességének növelését.

A vasútbiztonságot illetően a statisztikák szerint a Közösségen belül a vasúti közlekedés kiemelkedően biztonságos, és a Közösségi szabályzók szerinti szervezeti változtatások nemcsak, hogy nem voltak negatív befolyással a vasúti közlekedés biztonságára, hanem rövid- és középtávon javítottak is rajta.

Piaci nézőpontból tekintve a tagállam-specifikus biztonsági követelmények még mindig jelentős korlátokat állítnak az új belépők elé. Ezek a korlátok főleg a honosítási eljárás elhúzódása és költségeivel kapcsolatosak, mivel ezek a procedúrák az egyes tagországokban nem azonos szabályok szerint folynak; ezen a területen hiányzik az átláthatóság és a kiszámíthatóság. Ezen a területen alapvető változások szükségesek, hogy a nemzeti szabályok összehangolatlansága ne akassza meg se a vasútvállalatok biztonsági tanúsítványainak időbeni kiállítást és a közös biztonsági eljárások bevezetését, se a módosított átjárhatósági direktíva érvényesülését, amely jelenleg a nemzeti szabályok egymás általi elfogadását kötelezettségként írja elő a vasúti járművek forgalomba helyezésekor.

Mint azt a Bizottság feljegyzése is kifejti, a vasúti közlekedés biztonságára több szereplő van hatással: az infrastruktúra kezelője, a vasútvállalat, a jármű tulajdonosa, a jármű üzemben tartója, és a jármű megrakója. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatban az előbb felsoroltak mindegyikének van teendője és felelőssége; mindezek közösségi szabályozásokban, nemzeti jogszabályokban, nemzetközileg érvényes szabályokban és szerződésekben vannak lefektetve.

Az EU vasútbiztonsági direktívája vezette be azt az alapelvet, miszerint a vasútvállalatok és az infrastruktúra kezelője együttesen viselik a teljes vasúti rendszer biztonságáért való felelősséget; mindegyik a rendszer általa üzemeltetett részéért, szorosan együttműködve a gyártókkal, karbantartókkal és a vontatott járművek üzemeltetőivel.

A direktíva 2008-ban történt kiegészítése óta (2008/110/EC) a járművek karbantartásáért egy új szereplő viseli a felelősséget: a karbantartásért felelős szervezet (entity in charge of maintenance – ECM); ennek a szervezetnek tanúsítottnak kell lennie. Mivel a biztonságos közlekedésért a vasútvállalatok viselik a felelősséget, biztosítékot kell kapniuk, hogy a járművek karbantartása megfelelő és közlekedtetésük biztonságos. A karbantartók tanúsítása ezt a biztosítékot nyújtja.

A vasútbiztonsági direktíva megköveteli a független nemzeti biztonsági hatóságok felállítását is. Szerepkörük magában foglalja a biztonsági tanúsítványok kiállítást a vasútvállalatok számára, biztonsági engedélyek kiállítását az infrastruktúra-kezelők számára, illetve az említettek biztonságirányítási rendszerének ellenőrzését is. Az ellenőrzési tevékenység során vizsgálniuk kell a biztonsági tanúsítványban vagy biztonsági engedélyben leírt feltételek és követelmények megvalósulását.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin