Monostory.hu

Aktuális vasútszabályozási kérdések az Európai Unióban és Magyarországon

Bejegyezve: | 2013. 10. 22. | Comments Off on Aktuális vasútszabályozási kérdések az Európai Unióban és Magyarországon

A Magyar Vasút 2013 konferencián Rácz Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasútszabályozásért felelős osztályvezetője – immár tradicionális módon – összefoglalta az európai és hazai vasúti szabályozás aktuális kérdéseit.

„Nehéz dolgom van” – kezdte előadását – „mert Schváb Zoltán helyettes államtitkár úr helyét vettem át” – ám szerénysége ellenére sodró lendületű előadásban ismertette a közeljövő teendőit. „Szeretném bemutatni, hogy most min dolgozunk, vagy lépjünk inkább tovább az időben, nézzük meg azt is, hogy amit most csinálunk, annak mi lesz a hatása” – vezette be a témakört.

Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU Irányelv (Recast) átültetési határideje 2015. június 16. – ez azt is jelenti, hogy addig a jelentős változások miatt át kell dolgozni és hatályba kell léptetni az új vasúti törvényt. A módosítás-újraírás része a pályahálózat-működtetői alapvető funkciók függetlenségének garantálása mellett a pályahálózat-működtetők pénzügyi egyensúlyának biztosítása. Sor kerül a határforgalmi egyezmények Bizottság általi ellenőrzésére is.

A végrehajtási jogi aktusok között szerepel egy felhatalmazás a Bizottságnak különféle eljárások, díjak fölötti kontrolljára. Új elemek jelennek meg a pályahálózat használati díjának számításában, ideértve a különböző kedvezményeket is. A Recast életbe lépésétől fogva egy tagállam sem bújhat ki a független igazgatási szervezet létrehozása alól; könnyítés, hogy ez egyben versenyhatóság és biztonsági hatóság lehet. Az irányelv mellékleteiben szerepelnek az infrastruktúra elemei, a nyújtható szolgáltatások, a HÜSZ tartalma, valamint az infrastruktúra díjakra és költségekre vonatkozó követelmények.

Folyamatban van ugyanakkor a IV. Vasúti csomag előkészítése is: módosul az Átjárhatósági Irányelv, a Vasútbiztonsági Irányelv, bekövetkezik az Európai Vasúti Ügynökség szerepváltása, a Bizottság célul tűzte ki a személyszállítási liberalizációt, és újraszabályozzák a pályahálózat-működtető és vállalkozó vasúti társaságok szervezeti szétválasztását is. A Bizottság tervezetében a vasúti járművek engedélyezését és a vasútbiztonsági tanúsítvány kiadását teljes mértékben átvette volna az Európai Vasúti Ügynökség, a személyszállítási liberalizáció terén rövid átmenettel nagyléptékű haladás történt volna, és a pályahálózat-működtető és vállalkozó vasúti társaságok teljes jogi / szervezeti szétválasztása lett volna a követelmény, mindezekhez kétéves átültetési határidő járt volna. A tagállamok azonban szokás szerint érdekeik szerint elkezdték felpuhítani a tervezetet; ennek a jelenlegi állás szerint egy kompromisszumos javaslat kerül az Európai Parlament (EP) elé. Ennek értelmében A vasúti jármű engedélyezés terén az ERA és nemzeti biztonsági hatóságok párhuzamosan járnak el – tagállami hatáskörben maradnak a nem „átjárhatósági” feltétel alá eső vasúti járművek, és a „könnyű” vasúti járművek. A nemzeti biztonsági hatóságok hatáskörében marad az egy tagállamban szolgáltató vállalkozó vasúti társaságok vasútbiztonsági tanúsítványának kiadása, ám szorosabb lesz az együttműködés az ERA és a nemzeti biztonsági hatóságok között. A javaslat jelenlegi formájában ötéves átültetési türelmi időszakkal számol, azonban nem elképzelhetetlen, hogy az EP ezt egy évre rövidíti.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin