Aktuális vasútszabályozási kérdések az Európai Unióban és Magyarországon

A Magyar Vasút 2013 konferencián Rácz Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vasútszabályozásért felelős osztályvezetője – immár tradicionális módon – összefoglalta az európai és hazai vasúti szabályozás aktuális kérdéseit.

„Nehéz dolgom van” – kezdte előadását – „mert Schváb Zoltán helyettes államtitkár úr helyét vettem át” – ám szerénysége ellenére sodró lendületű előadásban ismertette a közeljövő teendőit. „Szeretném bemutatni, hogy most min dolgozunk, vagy lépjünk inkább tovább az időben, nézzük meg azt is, hogy amit most csinálunk, annak mi lesz a hatása” – vezette be a témakört.

Az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU Irányelv (Recast) átültetési határideje 2015. június 16. – ez azt is jelenti, hogy addig a jelentős változások miatt át kell dolgozni és hatályba kell léptetni az új vasúti törvényt. A módosítás-újraírás része a pályahálózat-működtetői alapvető funkciók függetlenségének garantálása mellett a pályahálózat-működtetők pénzügyi egyensúlyának biztosítása. Sor kerül a határforgalmi egyezmények Bizottság általi ellenőrzésére is.

A végrehajtási jogi aktusok között szerepel egy felhatalmazás a Bizottságnak különféle eljárások, díjak fölötti kontrolljára. Új elemek jelennek meg a pályahálózat használati díjának számításában, ideértve a különböző kedvezményeket is. A Recast életbe lépésétől fogva egy tagállam sem bújhat ki a független igazgatási szervezet létrehozása alól; könnyítés, hogy ez egyben versenyhatóság és biztonsági hatóság lehet. Az irányelv mellékleteiben szerepelnek az infrastruktúra elemei, a nyújtható szolgáltatások, a HÜSZ tartalma, valamint az infrastruktúra díjakra és költségekre vonatkozó követelmények.

Folyamatban van ugyanakkor a IV. Vasúti csomag előkészítése is: módosul az Átjárhatósági Irányelv, a Vasútbiztonsági Irányelv, bekövetkezik az Európai Vasúti Ügynökség szerepváltása, a Bizottság célul tűzte ki a személyszállítási liberalizációt, és újraszabályozzák a pályahálózat-működtető és vállalkozó vasúti társaságok szervezeti szétválasztását is. A Bizottság tervezetében a vasúti járművek engedélyezését és a vasútbiztonsági tanúsítvány kiadását teljes mértékben átvette volna az Európai Vasúti Ügynökség, a személyszállítási liberalizáció terén rövid átmenettel nagyléptékű haladás történt volna, és a pályahálózat-működtető és vállalkozó vasúti társaságok teljes jogi / szervezeti szétválasztása lett volna a követelmény, mindezekhez kétéves átültetési határidő járt volna. A tagállamok azonban szokás szerint érdekeik szerint elkezdték felpuhítani a tervezetet; ennek a jelenlegi állás szerint egy kompromisszumos javaslat kerül az Európai Parlament (EP) elé. Ennek értelmében A vasúti jármű engedélyezés terén az ERA és nemzeti biztonsági hatóságok párhuzamosan járnak el – tagállami hatáskörben maradnak a nem „átjárhatósági” feltétel alá eső vasúti járművek, és a „könnyű” vasúti járművek. A nemzeti biztonsági hatóságok hatáskörében marad az egy tagállamban szolgáltató vállalkozó vasúti társaságok vasútbiztonsági tanúsítványának kiadása, ám szorosabb lesz az együttműködés az ERA és a nemzeti biztonsági hatóságok között. A javaslat jelenlegi formájában ötéves átültetési türelmi időszakkal számol, azonban nem elképzelhetetlen, hogy az EP ezt egy évre rövidíti.

Share

Comments are closed.