Monostory.hu

Vasútpolitika az Európai Unióban

Bejegyezve: | 2013. 10. 18. | Comments Off on Vasútpolitika az Európai Unióban

Libor Lochmann, az Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közösségének (CER) vezetője a Magyar Vasút 2013 konferencián az Európai Unió vasútpolitikáját ismertette. A CER-t bemutatva elmondta, hogy a vasúti társaságok és infrastruktúra üzemeltetők érdekeit képviselve nem csak követik az Uniós jog változásait, hanem befolyásolják is a brüsszeli döntéseket.

A CER tagvasútjai együttesen az európai vasúthálózat 75%-át, a vasúti áruszállítás több mint 85%-át, és a személyszállítás mintegy 90%-át képviselik. Előadásában áttekintette az eddigi három vasúti csomag előírásait; a vasúti áruszállítás liberalizációjától, a számviteli elválasztástól és a nemzeti biztonsági hatóságok felállítástól kezdve az interoperabilitási irányelven, a közszolgáltatási előírásokon, az ERA megalapításán át az állami segítségnyújtásra vonatkozó irányelvig, a vasútbiztonsági irányelv felülvizsgálatáig és a határokon túlnyúló szolgáltatást végzőkre vonatkozó feltételek megállapításáig.

Az ügyfelek elégedettsége érdekében – legyenek azok utasok, vagy szállíttatók – a tagállamoknak garantálniuk kell a hatékonyan működő vasúti rendszert. Ennek érdekében kellett létrehozni a vasúti igazgatási szerveket, a nemzeti biztonsági hatóságokat, és ennek érdekében kell biztosítani a vasúti hálózat és a gördülőállomány jó minőségét. Mindemellett előtérben kell tartani, hogy a vasúti hálózat, hasonlóan a közútihoz, a megfelelő mennyiségű közpénz elérhetőségén alapul.

A közszolgáltatási szerződésekről szólva kiemelte, hogy a tagállamoknak legalább ötéves szerződéseket kell kötniük az infrastruktúra kezelőkkel – ez garantálhatja a karbantartás és működtetés biztos anyagi alapjait, az új befektetések középtávú tervezését, valamint a bevételek és kiadások egyensúlyát.

A legnagyobb érdeklődés kétségkívül a negyedik vasúti csomagról szóló mondatokat kísérte. Az eddigi vasúti csomagok felülvizsgálata során a Bizottság kiszélesítené az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) jogkörét: egyrészt a gördülőállomány üzembe helyezési eljárásaival, másrészt a vasútvállalatok biztonsági tanúsítványainak kezelésével.

A belföldi vasúti piac megnyitása során a Bizottság meghatározná az Open Access operátorok minimális, és a közszolgáltatásban részvevő társaságok maximális szerepét, valamint néhány kivételtől eltekintve kötelezővé tenné a közszolgáltatási szerződések pályáztatását.

A szabályozás legutóbbi elemei a vasúti hálózatra vonatkoznak; megkülönböztetve az átfogó és az alaphálózatot. Az átfogó hálózathoz tartozó vonalaknak meg kell felelnie a az INF TSI előírásainak, teljes mértékben villamosítottnak és ERTMS-el felszereltnek kell lenniük. Az alaphálózat elemeinek meg kell felelniük az előző feltételeknek, de ezeken kívül normál nyomtávon alkalmasnak kell lenniük 22,5 tonnás tengelyterhelésre, 100 km/h pályasebességre, 740 méteres tehervonatok fogadására is. A követelmények alól csak egyes elszigetelt hálózatok jelenthetnek kivételt.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin