Monostory.hu

Újraállamosítás?

Bejegyezve: | 2012. 11. 04. | Comments Off on Újraállamosítás?

Miután a másodszorra kiírt pályázat is eredménytelenül zárult, a Közlekedési Minisztérium (Department of Transport – DfT) úgy döntött,, hogy az újabb pályázat lefolytatásáig, egy éven keresztül, a Vigin Trains láthatja el a személyszállítási közszolgáltatást Nagy Britanniában a West Coast Mainline (WCML) vasútvonalon. A döntés hatására ismét felerősödtek azok a hangok, amelyek újabb radikális átalakítást sürgetnek a királyság vasúti személyszállításában.

 A West Coast Mainline néhány év alatt az East Coast Mainline (ECML) után a második olyan fő vasútvonal, ahol a pályázat sikertelenül zárult. A személyszállítás privatizációját ellenzők szerint a két franchise fiaskója elég erős érv a teljes hálózat újraállamosítása mellett. Álláspontjuk szerint a szerződések lejárásának ütemében újra állami tulajdonú vasúttársaságnak kellene üzemeltetni a vasúti személyszállítást.

Az újraállamosítást követelő hangok az utóbbi hónapokban erősödtek fel, miután a legutóbbi jegyáremelés tervezett mértéke 3 százalékkal haladta volna meg az átlagos kereskedelmi áremelkedést. George Osborne pénzügyminiszternek köszönhetően (aki szavazóira gondolva járt közben) az áremelkedés végül alacsonyabb mértékű lett, azonban a jegyárak szintje kifogyhatatlan muníciót ad az újraállamosítást követelők kezébe; állításuk szerint a vasúti jegyek európai összehasonlításban is Nagy Britanniában a legdrágábbak. Ebben nem is tévednek, hiszen egy éves elővárosi bérlet (mely érvényes a londoni helyi közlekedésre is) 3268 angol fontba kerül. Érthető a jegyárak miatti méltatlankodás, hiszen egy hasonló utazásra jogosító Róma környéki bérlet (átszámolva) 337 GBP, míg a francia fővárosba bejutásért 924 fontot kell fizetni.

Az RMT szakszervezet (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers) állítása szerint a privatizáció óta 11 milliárd fontot meghaladó közpénzt költöttek el feleslegesen hitelek leírására, magánbefektetők osztalékára, a rendszer széttagoltságára, ideértve a többszintű alvállalkozói rendszerből adódó magasabb haszonkulcsot, és magasabb kamatokra, hogy a pályaüzemeltető Network Rail hiteleit az államháztartás könyvein kívül tartsák. Álláspontjuk szerint a túlbonyolított ügyintézésen, a tranzakciós díjakon, hitelköltségeken, a magánszektor profitján, és az osztalékokon éves szinten akár egymilliárd font is megtakarítható lenne, amely összeget a jegyárak és a közpénzből fizetett támogatások csökkentésére lehetne fordítani.

Az East Coast Mainline esete további muníciót ad az újraállamosítás mellett érvelők kezébe; miután két korábbi operátor is feladta a harcot, a vonal személyszállítását három éve az állam üzemelteti. Az állami tulajdonú Directly Operated Railways (DOR) legutóbbi éves eredménye 665,8 millió GBP, 20 millió fontos növekedést mutat az előző éveshez képest; a DfT-nek 195,7 millió fontos adózás előtti eredményt jelentve, ami a két évvel ezelőttihez képest 13 millió fontos emelkedést mutat. Az East Coast Mainline utasforgalma – London és Yorkshire, Észak-kelet Anglia és Skócia között – 2,1%-kal növekedett, az utaselégedettség 2%-kal javult, a legutóbbi pontossági mutatók 1999 óta a legjobbak.

Vannak jelei, hogy a Munkáspárt esetleg egy lopakodó államosítás felé hajlik: a franchise szerződések lejártával az egyes vonalakat, vonalcsomagokat ismét állami kiszolgálásba vonva, vagy kivonva a franchise körből, ha a privát üzemeltető nem képes teljesíteni az előírt paramétereket. Ez történt az East Coast vonallal is; Maria Eagle, a Munkáspárt közlekedési szóvivője ezt a megoldást javasolja alkalmazni a West Coast esetében is.

A vasúti közlekedés újraállamosításáról szóló diskurzus azonban csak kis szelete egy sokkal nagyobb vitának, amely általában a közszolgáltatásokról szól. Az ellenzők által felvetett kérdés leegyszerűsítve így hangzik: hogyan tud egy magánszférába tartozó vállalkozás – amelynek elsőrendű célja a részvényesek kiszolgálása – költséghatékonyabban működni, mint egy állami vállalat? Szerintük a szolgáltatásokból származó bevétel jelentős része a részvényesekhez áramlik ahelyett, hogy azt a részt is a szolgáltatások és a munkaerő fejlesztésébe fektetnék.

Okfejtésük szerint, ha elfogadjuk azt az érvet, miszerint a magánszektor hatékonyabb szolgáltatásokat képes nyújtani, akkor meg kell vizsgálnunk, miért van ez így. Ha olcsóbb szolgáltatásokat nyújt, azt csak a munkaerő fizetésén és munkakörülményein tudja megtakarítani; ennek kihatásai vannak az egyénekre és a családokra is, tehát ez a megoldás nem szolgálja a köz tágabban értelmezett érdekeit.

Tehát más privatizált iparágakat is újra kellene államosítani? A vízközmű szolgáltatások Margaret Thatcher idején lettek privatizálva, az államosításpártiak szerint az sem sikertörténet: 1989 óta, 23 év alatt a vízvezeték-rendszer tömítetlenségei miatt 25 százalékos a veszteség, ez napi 3,4 milliárd litert jelent. A tömítetlenségi veszteség a privatizáció óta mindössze öt százalékkal csökkent. Összehasonlításképpen: Németországban, ahol a vízközművek állami, önkormányzati tulajdonban maradtak, a veszteség mértéke 10 százalékos.

Az újraállamosításról szóló viták még csak most kezdődnek igazán. A vasút vonatkozásában egyesek szerint nincs más választás, a többi közszolgáltatás vonatkozásában is egyre erősödnek az állami kezelésbe vételt sürgető hangok. Józanabbul közelítve, a hitvitákat mellőzve azonban más kérdés merül fel: Miért és milyen körülmények között születtek a köz számára nem a legelőnyösebb közszolgáltatási szerződések? És ez a kérdés nem csak az Egyesült Királyságban vár válaszra.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin