Sugaras modell

A High Speed Two (Nagysebességű Vasút 2 – HS2) projekt átalakítja a brit vasúti kapcsolatok rendszerét, és ugrásszerű kapacitásnövekedést is jelent. Ezért nagyléptékű átalakítások szükségesek a már meglevő vonalhálózaton is. A lehetőségek minél jobb kihasználása érdekében a brit pályaüzemeltető (Network Rail) megkezdte a HS2 és a hagyományos vasúti infrastruktúra integrálásának tervezését.

A Network Rail nemrégiben közzétette a HS2 és a hagyományos vasúti rendszer integrálásának tervezetét. A Jobb kapcsolatok: a HS2 integrálásának lehetőségei című kiadvány három megközelítést vesz figyelembe az új vasútvonal előnyeinek maximalizálásához: az integrálás a lehető legkevesebb beavatkozással járjon, a HS2 által duplikált járatok fokozatos kivezetése és a csatlakozások kialakítása, valamint a sugaras modell alapján indítani tervezett új járatok.

hubandspoke

A második és harmadik pont nyújtja a legnagyobb előnyt a vasúti személyszállítás számára: a HS2-höz kapcsolódó új vasúti összeköttetések fejlődést jelentenek az interregionális és hivatásforgalomban, valamint a menetvonalak felszabadulása útján az áruszállításban is; főleg az East Coast, a Midland és a West Coast vonalakon.

A HS2 megvalósulásával a nagysebességű és hagyományos vasútvonalakon futó vonatok által nyújtott szolgáltatásokat összehangolják; a távolsági személyszállítás a HS2 feladata lesz, míg a meglevő hálózaton közlekedő járatok ráhordó-elhordó szerepet töltenek be, ütemes és gyakori eljutási lehetőséget biztosítva a környező területek számára a HS2 állomásokig (a sugarak kiindulópontjáig). Ebben a modellben nemcsak a HS2 árainak kell versenyképesnek lenniük a jelenlegi hálózaton közlekedő vonatok áraival, hanem az átszállási kapcsolatokat is úgy kell kialakítani, hogy az utasok vonzónak találják az új, integrált szolgáltatást. Az időtényező sem elhanyagolható: a helyi, ráhordó-elhordó járatoknak különösképpen megbízhatóan kell illeszkedniük a távolsági vonatok menetrendjéhez.

A West Coast Main Line (WCML) Londonból indulva, Birminghamen, Manchesteren és Liverpoolon át Glasgow-ig és Edinburg-ig futva Nagy-Britannia legnagyobb városait köti össze; az összes áruszállítás egynegyedét szolgálja ki. A számítások szerint kapacitásnövelés nélkül 2020-ra a vonal átbocsátóképessége határára ér; ez a déli végen jelentkezik először, és elsősorban a személyszállítást érinti.

A Network Rail először 2009-ben vizsgálta a vonal kapacitásnövelésének lehetőségeit és 2011-ben Stratégiai alternatívák című jelentésében terjesztette a közlekedési minisztérium elé. A következtetés egyértelmű volt: a hosszú távú növekedés egyetlen lehetősége az új vasútvonal építése. A fokozatos felújítások csak rövid távú kapacitásnövekedést eredményeznek, és nem képesek az igények folyamatos kielégítésére.

A 2011-es jelentés, amely a London és Birmingham közötti új vasúti pálya által megvalósuló kapacitásbővülést és a WCML jövőbeli szerepét elemezte, az első volt a sorban azon vizsgálatok eredményei között, amelyek a HS2 előnyeinek maximális kihasználására irányultak. Kimutatta, hogy a vonal mentén fekvő települések számára milyen előnyök származnak a fejlesztésekből, valamint adatokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a vonal megnövekvő kapacitása – ezzel a több tehervonati menetvonal biztosításának lehetősége – milyen arányban csökkentheti a közutak zsúfoltságát.

Paul Plummer, a Network Rail stratégiai igazgatója szerint „a HS2 olyan lehetőséget nyújt a vasúti szolgáltatások alapvető átalakítására, amelyet a fokozatos fejlesztés sohasem lenne képes. A megvalósítás esély a kapacitásproblémák egy lépésben történő megszüntetésére, és ugrásszerű előrelépést jelent a kulcsfontosságú nemzeti célok – a gazdasági növekedés, a széndioxid-kibocsátás csökkentése, és a javuló életminőség – elérése érdekében.” A frissen kiadott jelentésről szólva hozzátette: „Ez a tanulmány egy átfogó program része, amely azt vizsgálja, miképp tudjuk egységes hálózatként működtetni a nagysebességű és a hagyományos vasúti hálózatot. Folyamatosan együttműködünk a helyhatóságokkal és más érdekeltekkel, annak érdekében, hogy a HS2 nyújtotta előnyöket a lehető legjobban ki lehessen használni; minden visszajelzést szívesen fogadunk.”

A HS2-t előkészítő és építő részvénytársaság vezérigazgatója, Alison Munro üdvözölte a tanulmány megjelenését és egyetértett megállapításaival: „Ezzel az integrált megközelítéssel a HS2 a vasúti hálózat kulcselemein szabadít fel pályakapacitást, ugyanakkor jobb eljutási lehetőséget nyújt az embereknek munkahelyek felé. A beruházással százat is meghaladja azoknak a településeknek a száma, amelyek lakosai kedvezőbb eljutási lehetőségekhez jutnak, mivel a komplex hálózatfejlesztési stratégia a HS2 hatásait kiterjeszti az alapberuházás határain túlra is.”

Share