Monostory.hu

Vasúti átjáró szimpózium, 2008

Bejegyezve: | 2008. 06. 27. | Comments Off on Vasúti átjáró szimpózium, 2008

Idén júniusban tizedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi vasúti átjáró szimpóziumot. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, és az Egyesült Királyság után ezúttal Franciaország adott otthont a kétévente megrendezésre kerülő eseménynek. A párizsi rendezvény házigazdái a francia Közlekedési Minisztérium, az SNCF, a francia vasúti infrastruktúra kezelője (RFF), és a Nemzetközi Vasúti Egyesülés, az UIC voltak.

A találkozón a résztvevők megismerhették a vasúti átjárók kialakításának, működtetésének módjait, átadhatták a legjobb gyakorlatról szóló tapasztalataikat mind a kockázatkezeléssel, mind a nem kívánt keresztezésekkel kapcsolatban, kiépíthették és ápolhatták nemzetközi kapcsolataikat, megtárgyalhatták a közúti-vasúti keresztezések biztonsági kérdéseit. Az idei Nemzetközi vasúti átjáró szimpózium fő kérdéskörei a partnerség kiépítése és kockázatkezelés. A szimpózium a kérdéseket három nagy témakörbe sorolta.

Biztonsági és emberi tényezők

Az első témakörön belül a legfontosabb az oktatás és ismeretterjesztés. A nemzetközi forgalomban közlekedő közúti járművek vezetőinek ismerniük kell valamennyi érintett ország vasúti átjárókra vonatkozó közlekedési szabályozását, a megközelítésükre vonatkozó tudnivalókat. A szimpózium résztvevői fontosnak tartják, hogy a vasúti átjárókra figyelmeztető és a járművezetőkre kötelezettséget rovó jelzőtáblák színe, alakja, elhelyezésük módja országonként minél kevésbé térjen el egymástól, és az azonos kinézetű táblák ugyanazt jelentsék.

A vasúti átjáróban történt balesetek megelőzésének legjobb módja az ismeretterjesztés; ennek érdekében a vasutak üzemeltetőinek együtt kell működni a helyi közösségekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, valamint – nem utolsó sorban – egymással. Meg kell osztani a balesetek megelőzésében szerzett jó tapasztalatokat – nem csak helyi szinten, hanem országok között is. A vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek számának csökkentése érdekében kampányokat kell szervezni, amelyek tudatosítják a közlekedés résztvevőiben az átjárók veszélyességét.

Sajnos nem elhanyagolható a vasúti átjárókban a tiltott időben történő átjárás és a vandalizmus. Míg a tilosban átkelés az oktatás, az ismeretterjesztés, és a mechanikai megoldások együttes alkalmazásával megelőzhető, a vandalizmus csak az átjárók megfigyelésével, az elkövetők tetten érésével, és büntetések kiszabásával – az elrettentés erejével szorítható vissza

Tervezés és üzemeltetés

A vasúti átjárók biztonságát nagymértékben meghatározzák a tervezéskor figyelembe vett szempontok. Azonban a „kettőn áll a vásár” elvének figyelembe vételével nem elhanyagolhatóak a közúti járművek tervezési elvei sem, ideértve a járművek deformálódását ütközés hatására, illetve a járművekbe épített (építhető) figyelmeztető berendezéseket is. (Felvetődik a kérdés: hogyan lehetne jobban kihasználni a műholdas navigációs berendezésekben rejlő lehetőségeket a vasúti átjárók biztonságának növelésére?)

Visszatérő problémaként merül fel a félsorompók kikerülése, amit a közlekedési morál javulásáig csak tervezési-kivitelezési eljárásokkal lehet megakadályozni: a sávok útfelületből kiemelkedő, fizikai elválasztásával, vagy középszigetek építésével. A fizikai korlátozó megoldások mellett beválhat a tiloson áthajtó autókat rögzítő fényképezőgépes megoldás is; az autósok többségére ugyanis a zsebén keresztül jobban lehet hatni, mint meggyőzés útján.

Nagy lehetőségeket rejt magában az ETCS/ERTMS terjedése is; megfelelően felprogramozott és elhelyezett balízok segítségével időben figyelmeztethető a mozdonyszemélyzet a meghibásodott fénysorompóra.

Kockázatkezelés

A vasúti átjárók létezéséből és használatából adódó kockázatok kezelését a kiértékeléssel kell kezdeni. Mérési módszereket kell meghatározni és alkalmazni a vasúti és közúti kockázatok meghatározásához. Mivel a vasúti átjárók nagy száma nem könnyen teszi lehetővé az egyenkénti kockázatértékelést, az átjárókat hasonlóság szerint (technikai kivitel, környezet, használók típusa [kerékpáros, gyalogos, autós, stb.], közforgalmú – saját használatú, forgalom nagysága, stb.) csoportosítani kell; a csoportosítás megkönnyíti a kockázati profil készítését.

Külön kockázati profilt érdemes kidolgozni a nagyvasúti, és a helyi érdekű és villamos (light rail) útátjárókra, valamint azokra, amelyeket rendszeresen, nagy számban vesznek igénybe nehéz közúti járművek, kamionok.

Bár ritkábban esik róla szó, a vasúti átjáróknak vannak gazdasági kihatásai is. Egyik oldalról vonat elhaladása miatt megálló járművek később jutnak el céljukhoz, s ezzel többletköltséget generálnak; másrészt a biztonságos közlekedés érdekében létesített fény-, fél-, illetve teljes sorompók kiépítésének, fenntartásának is vannak költségei. Ez utóbbi valamelyest kezelhető kisebb költségű vasúti átjáró-, és azt biztosító technológia bevezetésével, de az alacsonyabb költség nem befolyásolhatja a biztonságot kedvezőtlenebb irányba.

Visszautalva az útátjárók üzemeltetésénél felmerült gondolatra (az autósok többségére a zsebén keresztül jobban lehet hatni, mint meggyőzés útján), érdemes megfontolni a biztosítási díjak vasúti átjáróban okozott balesettel összefüggő emelését is.

Megjelent a Magyar Közlekedés 2008. július 30-i számában.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin