Monostory.hu

Miniszteri rendelet a vasúti képzésekről

Bejegyezve: | 2011. 05. 20. | Comments Off on Miniszteri rendelet a vasúti képzésekről

A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2011. (V. 10.) NFM rendelete régen várt, hiánypótló műként lépett hatályba május 10-én. A jogszabály a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képző szervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályait foglalja össze; egy akolba terelve a vasúti törvényben vasútként meghatározott, helyváltoztatásra szolgáló eszközökkel kapcsolatos feladatokat ellátókat.

 

A rendelet

  • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő, valamint betölteni kívánó személyek alapképzésére, alapvizsgáztatására, időszakos oktatására és időszakos vizsgáztatására, a vasúti járművezetői gyakorlatra,
  • a vasútszakmai oktatók (oktatók) képzésére, vizsgáztatására, és továbbképzésére,
  • a vizsgabiztosok kinevezésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat állapítja meg, valamint megnevezi
  • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatköröket és munkaköröket.

Az alapképzéssel betölthető munkaköröket a rendelet 1. mellékletben szereplő elnevezéssel kell a munkaszerződésben megjelölni.

A rendelet a kiadható képzési engedélyeket alapképzésre, időszakos oktatásra jogosító és egyszerűsített képzési engedélyre osztja fel. Azok a vasúti társaságok, amelyeket időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett, egyszerűsített képzési engedély alapján jogosultak

alapképzést nyújtani, de a vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret gyakorlati képzésére, valamint a vasúti pályahálózat ismeret (vonalismeret) képzésére adható. A vasúti társaság által nyújtott alapképzésen csak a vasúti társaság munkavállalói vehetnek részt.

A rendelet meghatározza a hatóság által vezetett oktatói névjegyzékbe felvétel feltételeit; az alapképzés oktatóit a képző szervezetek a hatósági névjegyzékből választhatják ki. A névjegyzékben szereplő oktatóknak évente legalább egy alkalommal vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen kell részt vennie.

Az alapképzéseket lezáró hatósági vizsga vizsgabiztosait a hatóság a vizsgaközpont javaslata alpján nevezi ki. A vizsgabiztosnak felsőfokú végzettséggel, legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlattal, és legalább 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlattal. kell rendelkeznie.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltők időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a rendelet 2. mellékletében meghatározott időkeretnél magasabb óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére. Érdemes kiemelni, hogy a vasúti pályahálózat ismeretére vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében, míg a járműismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente meg kell ismételni.

Időszakos oktatást képző szervezet, vagy az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató, és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzés ellátásához szükséges egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartásban szereplő vasúti társaság nyújthat be. A regisztráció feltétele annak igazolása, hogy a képző szervezet, vagy a vasúti társaság a tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja. A hatóság az időszakos oktatást végző képző szervezetet, vagy a vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető.

Időszakos vizsga szervezésére is csak regisztrált szervezet jogosult. A vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgaközpont feladata. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

A rendelet záró rendelkezéseiből kiderül, hogy A rendelet hatályba lépésekor érvényes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység végzésére vonatkozó szakvizsga, időszakos vizsga és hatósági vizsga érvényességét a rendelet nem érinti, azok az eredeti érvényességi idejük alatt jogosítanak az adott tevékenység végzésére. A korábban kiadott tanfolyam-szervezési engedélyek december 31-ig érvényesek; addig az engedéllyel rendelkező szervezetek az időszakos oktatást és az időszakos vizsga szervezését végezhetik.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzést, időszakos oktatást végző oktatók, valamint alap- és időszakos vizsgáztatást végző vizsgabiztosok tevékenységüket újabb regisztráció nélkül szintén év végéig folytathatják.

A vasúti társaságoknak a rendelet hatálybalépésekor érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, időszakos vizsgák jegyzőkönyveit és mellékleteit november közepéig át kell adniuk a vizsgaközpont számára.

Update:
Mindig büszke vagyok, ha valahol idéznek, de örömömbe üröm vegyül, ha hozzájárulásom kérése nélkül utánközlik egy írásomat, még ha fel is tüntetik a forrást. Ez történt jelen bejegyzéssel is, amit a Logportál vett át.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin