Miniszteri rendelet a vasúti képzésekről

A nemzeti fejlesztési miniszter 19/2011. (V. 10.) NFM rendelete régen várt, hiánypótló műként lépett hatályba május 10-én. A jogszabály a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képző szervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályait foglalja össze; egy akolba terelve a vasúti törvényben vasútként meghatározott, helyváltoztatásra szolgáló eszközökkel kapcsolatos feladatokat ellátókat.

 

A rendelet

  • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő, valamint betölteni kívánó személyek alapképzésére, alapvizsgáztatására, időszakos oktatására és időszakos vizsgáztatására, a vasúti járművezetői gyakorlatra,
  • a vasútszakmai oktatók (oktatók) képzésére, vizsgáztatására, és továbbképzésére,
  • a vizsgabiztosok kinevezésére és továbbképzésére vonatkozó szabályokat állapítja meg, valamint megnevezi
  • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatköröket és munkaköröket.

Az alapképzéssel betölthető munkaköröket a rendelet 1. mellékletben szereplő elnevezéssel kell a munkaszerződésben megjelölni.

A rendelet a kiadható képzési engedélyeket alapképzésre, időszakos oktatásra jogosító és egyszerűsített képzési engedélyre osztja fel. Azok a vasúti társaságok, amelyeket időszakos oktatás végzésére a hatóság nyilvántartásba vett, egyszerűsített képzési engedély alapján jogosultak

alapképzést nyújtani, de a vasúti járművezető képzés tekintetében egyszerűsített képzési engedély kizárólag a típusismeret gyakorlati képzésére, valamint a vasúti pályahálózat ismeret (vonalismeret) képzésére adható. A vasúti társaság által nyújtott alapképzésen csak a vasúti társaság munkavállalói vehetnek részt.

A rendelet meghatározza a hatóság által vezetett oktatói névjegyzékbe felvétel feltételeit; az alapképzés oktatóit a képző szervezetek a hatósági névjegyzékből választhatják ki. A névjegyzékben szereplő oktatóknak évente legalább egy alkalommal vizsgaközpont által szervezett időszakos képzésen kell részt vennie.

Az alapképzéseket lezáró hatósági vizsga vizsgabiztosait a hatóság a vizsgaközpont javaslata alpján nevezi ki. A vizsgabiztosnak felsőfokú végzettséggel, legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlattal, és legalább 2 év igazolt vasúti oktatói gyakorlattal. kell rendelkeznie.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő feladatkör ellátásával járó munkaköröket betöltők időszakos oktatásokon való részvételre kötelezettek. A munkáltató a rendelet 2. mellékletében meghatározott időkeretnél magasabb óraszámot, illetve gyakoriságot írhat elő munkavállalói részére. Érdemes kiemelni, hogy a vasúti pályahálózat ismeretére vonatkozó vizsgát legalább háromévente, vagy egy évet meghaladó távollét esetében, míg a járműismeretre vonatkozó vizsgát legalább háromévente meg kell ismételni.

Időszakos oktatást képző szervezet, vagy az adott munkakörben munkavállalókat foglalkoztató, és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzés ellátásához szükséges egyszerűsített felnőttképzési nyilvántartásban szereplő vasúti társaság nyújthat be. A regisztráció feltétele annak igazolása, hogy a képző szervezet, vagy a vasúti társaság a tárgyi feltételeket és hatósági névjegyzékben szereplő oktatót biztosítani tudja. A hatóság az időszakos oktatást végző képző szervezetet, vagy a vasúti társaságot 4 éves határozott időtartamra regisztrálja. A határozott időtartam lejárta esetén időszakos oktatás csak ismételt regisztrációt követően végezhető.

Időszakos vizsga szervezésére is csak regisztrált szervezet jogosult. A vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgaközpont feladata. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

A rendelet záró rendelkezéseiből kiderül, hogy A rendelet hatályba lépésekor érvényes, a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenység végzésére vonatkozó szakvizsga, időszakos vizsga és hatósági vizsga érvényességét a rendelet nem érinti, azok az eredeti érvényességi idejük alatt jogosítanak az adott tevékenység végzésére. A korábban kiadott tanfolyam-szervezési engedélyek december 31-ig érvényesek; addig az engedéllyel rendelkező szervezetek az időszakos oktatást és az időszakos vizsga szervezését végezhetik.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzést, időszakos oktatást végző oktatók, valamint alap- és időszakos vizsgáztatást végző vizsgabiztosok tevékenységüket újabb regisztráció nélkül szintén év végéig folytathatják.

A vasúti társaságoknak a rendelet hatálybalépésekor érvényes alapvizsgák, szakvizsgák, időszakos vizsgák jegyzőkönyveit és mellékleteit november közepéig át kell adniuk a vizsgaközpont számára.

Update:
Mindig büszke vagyok, ha valahol idéznek, de örömömbe üröm vegyül, ha hozzájárulásom kérése nélkül utánközlik egy írásomat, még ha fel is tüntetik a forrást. Ez történt jelen bejegyzéssel is, amit a Logportál vett át.

Share