Monostory.hu

Az első vasúti csomag felülvizsgálata

Bejegyezve: | 2012. 03. 13. | 1 megjegyzés

Az Európai Unió Tanácsa (Tanács) március 8-án első olvasatban tárgyalta és elfogadta az Európai Bizottság által beterjesztett, az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló irányelv-tervezetet. A tervezet összefésüli az első vasút csomag irányelveit, ugyanakkor ki is egészíti azokat. A 2001-es csomag életbe lépésével nyílt meg a verseny előtt a vasúti piac; a mostani felülvizsgálat célja a szabályozási keretek egyszerűsítése, pontosítása és frissítése, ezzel a verseny növelése, a piacfelügyelet erősítése, és a szektor befektetési környezetének javítása.

Bár az előterjesztés céljaival egyetértett, a Tanács számos pontban úgy vélte, hogy nehezen megvalósíthatóak, illetve nem elég egyértelműek vagy egyszerűek. Ezért több ponton is módosították az előterjesztést, többek között a vasútvállalatok kiszolgáló létesítményekhez történő hozzáférése, a vasúti infrastruktúra finanszírozása és használatának díja, valamint a piacfelügyeletet ellátó vasúti igazgatási szervek feladatai terén.

A hozzáférési feltételek kapcsán a Tanács elvetette azt az ötletet, hogy a kiszolgáló létesítmények működtetője legyen jogilag független a használó vasútvállalatoktól, helyette a szervezeti és döntéshozatali függetlenség követelményét szorgalmazza; legalábbis az alapvető szolgáltatások területén, míg más pályavasúti szolgáltatások esetén megelégszik a számviteli elkülönítéssel. Az elválasztás azonban nem jelenti azt, hogy új vállalatot kellene létrehozni.

A Tanács elfogadta az előterjesztés azon pontját is, amely kötelezi a pályaüzemeltetőt, hogy nem használt kiszolgáló létesítményeit nyilvános pályázat útján bérletre hirdesse meg, amennyiben teljesül három feltétel: legalább három éve használaton kívül van, a vasútvállalatok részéről használatára kifejezett igény van, a kötelezettség nem vonatkozik a felújítás alatt álló létesítményekre.

A díjképzéssel kapcsolatban a Tanács támogatja azt az alapelvet, hogy a díjak tükrözzék az infrastruktúra üzemeltetők közvetlen költségeit; kiemelt a Bizottság javaslatából néhány olyan elemet, amelyet a Bizottság javaslata alapján nem kellene beleszámítani a közvetlen költségekbe. Emellett a Tanács módosítása megteremti a tagállamok számára a lehetőséget, hogy fokozatosan csatlakozzanak egy közös számítási módszertanhoz.

A Bizottság javaslatával ellentétben – elkerülendő a pályaüzemeltetőkre rakódó terhek radikális emelkedését – a Tanács szerint a zajhatások miatti díjbeszedés ne legyen kötelező a tagállamok számára, de a lehetőség maradjon nyitva. Ezen felül legyen lehetséges a zajhatások forintosításánál figyelembe venni az adott vágányszakaszon közlekedő vonatok fajtáit és az érintett népesség számát is.

Megváltoztatva a Bizottság eredeti javaslatát, a Tanács azt javasolja, hogy az egységes európai vonatbefolyásoló rendszerrel (ETCS) felszerelt mozdonyokkal továbbított vonatok pályahasználati díjában kedvezmény érvényesítése csak lehetőség legyen, ne kötelezettség.

Az infrastruktúra finanszírozása terén a pályahálózat-működtetőknek nyújtott ösztönzők révén csökkenthetők a pálya rendelkezésre bocsátásának költségei, ezáltal a használat díja is. Javaslatában a díjszint alacsonyan tartására a Tanács bevezetné a felügyeleti szerv beavatkozásának lehetőségét, nem csak a Bizottság javaslata szerinti szerződéses megállapodásokat.

A Bizottsággal és az Európai Parlamenttel szemben a Tanács úgy véli, hogy a pályahálózat-működtetők által közéteendő fejlesztési stratégiának nem rögzített, hanem tájékoztató jellegű határidőket kell tartalmaznia; így jobban biztosítható a pályaüzemeltetők kiegyensúlyozott költségvetése.

A Tanács nem fogadja el a Parlament azon kiegészítését, amely a tagállamokat közfinanszírozásra kötelezve a fejlesztési stratégiák tartamának növelését célozta; rövidebb határidőt rögzít a kiegyensúlyozott költségvetés elérésére.

A vasúti igazgatási szervekre vonatkozóan a Tanács általában egyetértett a függetlenségük erősítésére és kompetenciáik kiterjesztésére, valamint együttműködésük fokozására irányuló szándékkal. Mindemellett felülvizsgálta az indítványozott függetlenségi követelményeket, megerősítette a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok jogosítványait, de nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a pályahálózat-működtetőket részletes szabályozási beszámolóra kötelezné. A Tanács nem fogadta el az EP-nek azt a kiegészítését sem, amely a meglevő szervezeteket hálózattá bővítve, az igazgatási szervek hatáskörét jobban kiterjesztette volna, lefektetve egy későbbi európai igazgatási szerv alapjait.

A működtetés és az infrastruktúra elválasztásáról kialakított véleménye szerint a Tanács úgy ítélte meg, hogy míg az Európai Parlament külön elválasztási követelményeket szándékozik bevezetni az IT és a személyzetmenedzsment területén, és felhívja a Bizottságot az infrastruktúra menedzsment és a vasútvállalati tevékenység teljes elválasztására vonatkozó részletes szabályozás kidolgozására, a Tanács szerint nincs szükség további szeparációs követelmények kidolgozására; véleménye szerint az elválasztás kérdését ebben a direktívában nem kell érinteni.

Az implementációval kapcsolatos részletes szabályozás tekintetében a Tanács csökkentette a javaslat azon előírásainak számát, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal önállóan cselekedhet. Másrészről viszont beemelte a végrehajtási aktusok eljárásrendjét, amelynek során a végső szövegezés kialakításába mind a tagállamok, mind a Bizottság részéről szakértők bevonhatók. Az Európai Parlament szintén a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok korlátozása mellett foglalt állást, de a végrehajtási aktusok alkalmazásával szemben.

A Tanács nem vette figyelembe az EP azon kiegészítését sem, amely alapvető változásokat vezetett volna be a vasúti csomag felülvizsgálata során érintetlenül maradt részeinek végrehajtása során, mivel megítélése szerint a javaslat túlterjeszkedik az eredeti megállapodásban rögzített felülvizsgálati kérdéskörön.

Share

Megjegyzések

Egy megjegyzés to “Az első vasúti csomag felülvizsgálata”

  1. ERÁra várva : Monostory.hu
    2012. 07. 20. @ 14:26

    […] is írtam máraz egységes európai vasúti térség létrehozására irányuló uniós törekvésekről, […]

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin