Első olvasat: eltérő vélemények

Az Európai Bizottság (EB) csalódottan fogadta az Európai Parlament (EP) február 25-ei szavazásának eredményét arról a hat jogszabályi előterjesztésről, amelyek együtt a negyedik vasúti csomagot alkotják.

EU logoA csomagot a Bizottság 2013 januárban mutatta be; célja a vasúti szolgáltatások minőségének javítása és a választék – ezzel a verseny – növelése Európában, hozzájárulva ezzel a vasút versenyképességének növekedéséhez. Ennek ellenére az EP által elfogadott kiegészítések korlátozzák a hatékony versenyt a vasúti közlekedés területén.

A Bizottság alelnöke, a közlekedésért és utazásért felelős Siim Kallas így reagált a szavazás eredményére:

“Ez nem az a jelzés, amelyre az európai vasutakak szüksége lenne attraktivitásuk növeléséhez. Bár az Európai Parlament megnyitotta az utat a műszaki akadályok lebontása előtt, a plenáris ülésen született szavazati eredmény ismét csak a nemzeti protekcionizmus demonstrálása, amely vonzóbbnak bizonyult a képviselők számára, mint az a kiegyensúlyozott kompromisszum, amelyet múlt év decemberében a Közlekedés és Turizmus bizottságban sikerült elérni.”

Ami a csomag “technikai pillérjét” (a vasútbiztonsági és átjárhatósági irányelvek felülvizsgálatát) illeti, az Európai Parlament kiállt amellett, hogy le kell bontani a meglevő adminisztratív és technikai korlátokat. A képviselők új feladatok elvégzésére hatalmazták fel az Európai Vasúti Ügynökséget (ERA), így hatáskörébe utalták az egész Európára érvényes biztonsági tanúsítványok és járműengedélyek kiadását. Ez a döntés elősegíti a vasúti társaságok méretgazdaságosságát, és csökkenti az adminisztratív eljárásokat és költségeket.

Emellett a csomag „piaci pillérjének” (az irányítást, a piacnyitást és a közszolgáltatást szabályozó irányelvek) tekintetében a képviselők nem vették figyelembe a Bizottság javaslatát és a Közlekedés és Turizmus bizottság munkáját; meglehetősen ambíciótlan álláspontot foglaltak el, amely a Bizottság szerint kockára teheti az Egységes Európai Vasúti Térség létrehozását.

Az EP ugyan hozzájárult, hogy az európai vasútvállalatok 2019-től valamennyi tagállamban korlátozás nélkül beléphessenek a belföldi személyszállítás piacára, de ezt csak Open Access operátorként tehetik meg; a közszolgáltatási körbe tartozó személyszállítás tenderezésre megnyitását 2023-ig újra elhalasztották.

Az Európai Parlament által a csomaghoz toldott kiegészítések felpuhították a Bizottság javaslatát az infrastruktúra kezelők függetlensége és a vertikálisan integrált vasúti társaságok pénzügyi átláthatósága terén is, pedig ezek a feltételek alapvetőek lennének az egyenlő és diszkriminációmentes hálózathozzáférés érdekében.

Az Európai Parlament első olvasatban tárgyalta a csomagot alkotó hat javaslatot. A következő lépésben a javaslatcsomag a Tanács elé kerül, amely szintén véleményt mond róla. A Tanács mostanáig sorra vette a javaslatokat, és közel áll hozzá, hogy végleges álláspontra jusson a technikai pillért illetően, a piaci pillér vizsgálata várhatóan a görög elnökség alatt történik meg.

Share

One thought on “Első olvasat: eltérő vélemények

  1. Pingback: Magánvasutak a személyszállításban | Monostory.hu