Kormányzati vasútpolitika

Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a kormányzat aktuális vasútpolitikáját ismertette a Magyar Vasút 2016 konferencián. Kifejtette, hogy a kormányzat alapelve szerint a vasút nem egy vállalat, hanem társadalompolitikai ügy.

Megszületett az egységes, személyszállításra vonatkozó ágazati kódex, amelyet az országgyűlés 90% fölötti szavazati aránnyal fogadott el. Ez azt jelenti, hogy a közösségi közlekedés nemzeti jellegét a parlament nagy része nem pártpolitikának, hanem nemzeti feladatnak tekintette.

A magyar vasút részaránya a személy- és áruszállításban mghaladja az uniós átlagot. Ez a személyszállításban 8,7%-os, az árutovábbításban 20,5%-os részesedést jelent. Uniós összehasonlításban ez a modal split jól mutat, de a teljes képhez hozzá tartozik, hogy a személyszállítás teljesítménye csökkenő tendenciát mutat. Ebből a mutatóból világosan látszik a közlekedéspolitika feladata: a csökkenést megállítani és növekedést elérni. Ennek egyik eszköze, hogy a vasút fejleszti gördülőállományát és infrastruktúráját.

A személyszállításra fordított fejlesztési pénzek akkor hozzák meg a várt társadalmi eredményt, ha a közösségi közlekedés az embert szolgálja. Azokon a viszonylatokon, ahol ütemes menetrend, zónázó közlekedési rend van, ahol megfelelő a járatsűrűség és az utaskomfort, az általános utasszámcsökkenés mellett is jelentősen emelkedett a vasúti közlekedést igénybe vevőj száma.

Az áruszállítás területén a vasútpolitikai célok egyszerűen megfogalmazhatók: Magyarországnak földrajzi helyzete kihasználásával növelnie kell a teherszállítási transzfert. Fejlesztéspolitika terén kiemelendő, hogy jvítani kell a hálózat minőségét, különsen ideértve a lassújelek felszámolását. Az elvégzett és folyamatban levő fejlesztések hatásai nem tudnak megutatkozni, mert a hálózat általános állapota nem teszi lehetővé.

Folytatódik a MÁV járműállományának megújítása, ami meghatározó az üzemeltetés biztonsága és az utazási komfort tekintetében is. Ehhez kapcsolódik az a – ma már szerződésben is megnyilvánuló – szándék, hogy a MÁV-START szolnoki üzeme 200 IC+ kocsit gyárt le.

A fent vázolt intézkedések eredményeképpen a magyar vasút 175. évfordulójára egységes szemlélettel megvalósuló fejlesztésekkel és a társadalmi feladatok teljesítéséhez való hozzállásával a hagyományokhoz méltó arcát mtatja meg utasnak és fuvarozónak egyaránt.

Share