Monostory.hu

Romániai vasúti lehetőségek

Bejegyezve: | 2013. 10. 26. | Comments Off on Romániai vasúti lehetőségek

A Fekete tenger tágabb környezete a vasúttal kapcsolatos üzleti lehetőségek tárháza, amire stratégiai helyzete – kapocs Európa és Ázsia között – determinálja. Ezeket, és tágabban, a romániai vasúti lehetőségeket mutatta be Ștefan Roșeanu, a Club Feroviar elnöke.

A Club Feroviar vasúti és multimodális szállítási konzultációs szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére, beazonosítja, és hozzáférhetővé teszi az üzleti lehetőségeket; rávilágítva a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai kihívásokra. Teszi mindezt azzal a céllal, hogy segédkezet nyújtson egy erős és versenyképes vasúti üzleti környezet kiépítéséhez és fejlesztéséhez. A cél eléréséhez, a hatékony vasúti szállításhoz, elengedhetetlenül szükséges a párbeszéd a piaci szereplők, a jogalkotók és a szállíttató felek között. Ezért a Club Feroviar integrált kommunikációs platformja segítségével létrehozza és fenntartja a kommunikációs kapcsolati hálót az iparági résztvevők között.

A Fekete tenger tágabb környezetébe értelmezésük szerint nem csak a tengerpart és a kikötők tartozik, hanem mindazok a helyek is, amelyek szárazföldi szállítási eszközzel – főleg vasúton – elérhetőek. Vagyis érdeklődési körük kiterjed a Pán-európai vasúti folyosók mentén fekvő országokra, így cél- és tranzitországként Magyarországra is. Romániában a IV-es és IX-es korridorok számítanak a szárazföldi szállítás területén a fő tranzitútvonalnak, de VII-es korridorként nem szabad a Dunát sem figyelmen kívül hagyni.

A térségbeli országokkal együtt a kilencvenes évek elején Romániában is megkezdődött a társadalmi-gazdasági átalakulás; az első öt évben a termelő egységek egy részének privatizációja kezdődött meg. 1998-ban megtörtént a román vasutak vertikális elválasztása; létrejött a román vasúti hatóság, a vasúti bejelentett szervezet, a vasúti balesetvizsgáló szervezet, a vasúti igazgatási szerv és a vasúti biztonsági hatóság. Ezután három évnek kellett eltelnie, mire megjelent az első magánkézben levő áruszállító vasúttársaság, majd 2004-ben megalakult az első privát személyszállító vasúttársaság is. 2007-ben Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, majd két év múlva az IMF-el egyeztetett strukturális reformok kezdődtek. Jelenleg a CFM Marfa privatizációja folyik.

A vasúti áruszállítás területén az új évezred elején a magánvasutak mindössze egy-két százalékos részesedéssel rendelkeztek, erőteljesebb térnyerésük 2004-ben kezdődött – mára a CFR Marfa körülbelül 45%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Árnyalja a képet, hogy míg a piac nagyjából fele a CFR Marfa kezén van, a második legnagyobb részesedéssel – mintegy 25% – a GFR büszkélkedhet,a többi magánvasút a piac mindössze egynegyedén kénytelen osztozkodni. Ezekkel az adatokkal Románia az Európai Unió azon országává vált, ahol a legnagyobb a magánvasutak piaci részesedése. Ehhez az eredményhez az is hozzásegítheti a román magánvasutakat, hogy a pályahasználati díj a többi tagállammal összehasonlítva alacsony – a mezőny alsó harmadában van.

A román vasúti hálózat hossza meghaladja a tízezer kilométert, ennek mintegy 40%-a villamosított, és kevés híján 3000 kilométeren van kétvágányú pálya. A pályahálózaton a TEN-T infrastruktúrához tartozó vonalak felújítása várható a közeli és távolabbi jövőben: A IV-es korridor északi ágán hídfelújítással, a Predeal – Brassó, Sighisoara – Brassó, Radna – Gurasada és Gurasada – Siemria vonalszakaszok rehabilitációjával; míg a déli ágon a Craiova – Calafat, a Craiova – Karánsebes, és Karánsebes – Arad összeköttetések újulnak meg.

Share

Megjegyzések

Megjegyzések letiltva.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Keresés

Admin